A aln mskr grunnsk la
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

AÐALNÁMSKRÁ GRUNNSKÓLA. Kynning á nýrri aðalnámskrá grunnskóla. AÐALNÁMSKRÁ GRUNNSKÓLA. er sett af menntamálaráðherra samkvæmt grunnskólalögum tekur til allra nemenda og allra grunnskóla lýsir uppeldis- og menntunarhlutverki skólans skilgreinir hverjar eru skyldunámsgreinar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - oralee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A aln mskr grunnsk la

AÐALNÁMSKRÁ GRUNNSKÓLA

Kynning

á nýrri aðalnámskrá grunnskóla


A aln mskr grunnsk la1
AÐALNÁMSKRÁ GRUNNSKÓLA

 • er sett af menntamálaráðherra samkvæmt grunnskólalögum

 • tekur til allra nemenda og allra grunnskóla

 • lýsir uppeldis- og menntunarhlutverki skólans

 • skilgreinir hverjar eru skyldunámsgreinar

 • skilgreinir hverjar eru kjarnagreinar

 • sýnir hlutfallslegt vægi milli námsgreina

 • kveður á um uppbyggingu og skipan náms í grunnskóla

 • setur markmið náms og kennslu


Endursko un a aln mskr r litaefni
ENDURSKOÐUNAÐALNÁMSKRÁR ÁLITAEFNI

 • hvernig er best að standa að verki?

 • hverjir ættu að vinna verkið?

 • hvaða skólastefnu á að leggja til grundvallar?

 • hvað á aðalnámskrá að innihalda?

 • fyrir hverja er aðalnámskrá? Hver er notendahópurinn?

 • hvaða hlutverki á aðalnámskrá að gegna?

 • hvers konar framsetning hentar best?

 • hvaða útgáfuform er heppilegast?


Forsendur sk lastefnu
FORSENDUR SKÓLASTEFNU

 • menntastefna 1994

 • grunnskólalög 1995

 • stefnumótunarnefnd 1996

 • aðalnámskrá 1989

 • gagnrýni á grunnskólann


Gagnr ni grunnsk lann
Gagnrýni á grunnskólann

 • margir nemendur fá ekki nám við hæfi

 • ófullnægjandi námsárangur margra nemenda

 • markmið aðalnámskrár ekki nógu skýr

 • ómarkviss sérkennsla

 • lítið og ómarkvisst opinbert eftirlit

 • skortur á stefnumótun einstakra skóla

 • lítil tengsl milli skólastiga

 • lítil áhrif foreldra og tengsl við heimilin

 • stuttur skóladagur


Herslur sk lastefnu
ÁHERSLUR Í SKÓLASTEFNU

 • áherslur ráðherra

 • ítarlegri markmið

 • áfangamarkmið

 • þverfaglegir þættir

 • kjarnagreinar

 • efling náttúrufræði og stærðfræði

 • skil grunnskóla og framhaldsskóla


Herslur menntam lar herra

íslenska, saga og þjóðmenning

vísindalæsi

tæknimenntun

alþjóðlegar kröfur

lífsleikni

símenntun

mat og eftirlit

kennsluhættir

efling fjarkennslu

dregið úr brottfalli í framhaldsskóla

nám við hæfi

jafnrétti

samfella

Áherslurmenntamálaráðherra


Verfaglegir ttir

ábyrgð og siðvit

tilgangur, þýðing og hagnýting náms

heildræn sýn

íslenska og tjáning

leikur

leit og gagnrýnin hugsun

samstarf

sköpun, framtak og áræðni

upplýsingatækni, verkfæri í öllum greinum

Þverfaglegir þættir


Markmi
MARKMIÐ

 • lokamarkmið

  • lýsing á því sem nemendur eiga að hafa tileinkað sér að grunnskóla loknum

 • áfangamarkmið

  • meginviðmið í öllu skólastarfi og gefa heildarmynd af því sem nemendur hafi tileinkað sér að loknum skilgreindum áföngum

 • þrepamarkmið

  • safn markmiða/viðfangsefna til þess að ná áfangamarkmiðum.


Helstu breytingar

skólanámskrá

mat á skólastarfi

samræmd próf

val í 9. og 10. bekk

samvinna heimila og skóla

velferð og ábyrgð nemenda

nýtt námssvið/greinar

nýjar námskrár

endurskoðun námsefnis

endurmenntun

grunnmenntun

upplýsingatækni

tungumálakennsla

HELSTU BREYTINGAR


Stu ningsa ger ir
STUÐNINGSAÐGERÐIR

 • Endurmenntunarsjóður grunnskóla

 • nýtt námsefni

 • UT þróunarskólar

 • Þróunarsjóður grunnskóla

 • lesskimun

 • netútgáfa

 • endurskoðun reglugerða


Val 9 og 10 bekk
VAL Í 9. OG 10. BEKK

 • allt að þriðjungur námstímans

 • val nemenda og skóla

 • reglugerð um valgreinar gildir

 • dýpkun og breikkun náms

 • beinir athygli að framhaldsnámi

 • engar blindgötur

 • útfærsla eftir aðstæðum


Samr md lokapr f 10 bekk
SAMRÆMD LOKAPRÓF Í 10. BEKK

 • óbreytt vorið 2000

 • lög um valfrelsi samþykkt 1999

 • endurskoðun reglugerða

 • valfrjáls próf í 4 námsgreinum vorið 2001

 • fjölgun í 6 valfrjáls próf vorið 2002

  • samfélagsgreinar

  • náttúrufræðigreinarVi mi unar stundaskr
VIÐMIÐUNARSTUNDASKRÁ


ad