nova beba nova prava n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NOVA BEBA – NOVA PRAVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
NOVA BEBA – NOVA PRAVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

NOVA BEBA – NOVA PRAVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

NOVA BEBA – NOVA PRAVA. Novo – Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08). Ukratko: Uvrštene i majke izvan sustava rada (npr. domaćice, nesposobne za rad) Pravo na trudnički i dojiteljski dopust na teret poslodavca Korištenje roditeljskog dopusta do 8.god. djeteta (čl.2.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NOVA BEBA – NOVA PRAVA' - ora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
novo zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama nn 85 08
Novo – Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08)

Ukratko:

 • Uvrštene i majke izvan sustava rada (npr. domaćice, nesposobne za rad)
 • Pravo na trudnički i dojiteljski dopust na teret poslodavca
 • Korištenje roditeljskog dopusta do 8.god. djeteta (čl.2.)
 • Uvršteni i posvojitelji i stranci sa stalnim boravkom
 • Novčane potpore ne mogu više biti predmet ovrhe (čl.4.)
 • dvije skupine prava: vremenske i novčane potpore (čl.2.)
 • uvjet staža u osiguranju min 12 mjeseci neprekidno neposredno prije ostvarivanja prava za zaposlene i samozaposlene roditelje kao uvjet ostvarivanja rodiljne naknade u iznosu od 100% naknade svoje plaće
dvije skupine prava
VREMENSKE POTPORE

rodiljni dopust/rodiljna pošteda od rada/propisano vrijeme za brigu o djetetu

roditeljski dopust/roditeljska pošteda od rada/propisano vrijeme za brigu o djetetu

(ovisno o kategoriji korisnika prava)

NOVČANE POTPORE

tijekom korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta/poštede/brige

naknada plaće, novčana naknada, novčana pomoć i jednokratna novčana potpora za novorođenče

iznos ovisi o kategoriji korisnika prava

nema nekih promjena u iznosima

! više NE mogu predmetom ovrhe (čl.4. Zakona)

Dvije skupine prava
korisnici l 7 zakona
KORISNICI (čl.7. Zakona)
 • zaposleni roditelj (status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, i osobe koje su sklopile ugovor o volonterskom radu)
 • samozaposleni roditelj (npr. obrtnici, prof.djelatnosti, djel.poljoprivrede i šumarstva kao gl.zanimanje)
 • roditelji koji ostvaruju drugi dohodak (dr.dohodak na koji s u plaćeni doprinosi i time obv.zdrav.osigurani)
 • poljoprivrednik (kao glavno zanimanje)
 • nezaposleni roditelj (prema propisima o zapošljavanju)
 • roditelj izvan sustava rada (korisnik mirovine, prava na prof.rehab., invalidsku mirovinu, nesposoban za rad, uzdržavana osoba, na redovnom školovanju, a nemaju uvjete za status od 1.-5., a zdravstveno su osigurani

!!! posvojitelji; skrbnik; stranac s odobrenim stalnim boravkom u RH

(UVJET: hrvatsko državljanstvo/stalni boravak + osiguranik u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja)

prava zaposlenih roditelja
Prava zaposlenih roditelja:
 • rodiljni dopust
 • roditeljski dopust
 • rad s polovicom punog radnog vremena
 • rad u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta
 • stanka za dojenje djeteta
 • dopust trudnice ili majke koja doji dijete
 • dopust ili rad u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
 • mirovanje radnog odnosa do 3.god. života djeteta
prava zaposlenih roditelja rodiljni dopust
Prava zaposlenih roditelja:RODILJNI DOPUST

-> do 6 mjeseci života djeteta

-> obvezni: 28 dana prije poroda i 42 dana poslije poroda

-> početak može već 45 dana prije poroda

-> sve prema nalazu i ocjeni ginekologa

-> nakon proteka obveznog dijela od 42 dana, ostatak do 6 mjeseci može koristiti i otac djeteta (sporazumno)

- Naknada plaće – 100% osnovice svoje plaće (prosjek zadnjih šest isplaćenih plaća uz uvjet neprekidnog staža posljednjih 12 mjeseci)

prava zaposlenih roditelja roditeljski dopust
Prava zaposlenih roditelja:RODITELJSKI DOPUST

->nakon rodiljnog dopusta (6 mj.)

-> može se koristiti do 8. godine života djeteta

Trajanje:

 • 6 mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete
 • 30 mjeseci za rođene blizance, treće i svako slijedeće

-> roditelji ga mogu koristiti jednako, pojedinačno, obostrano, istodobno ili naizmjenično

-> ako se koristi u dijelovima, onda može najviše dva puta godišnje, svaki put u trajanju od najmanje 30 dana

- Naknada plaće – 100% svoje osnovice, ali max 80% (2.660,00kn) proračunske osnovice do 6 mjeseci, a ostatak dopusta 50% (1.663,00kn) proračunske osnovice

slide8

Prava zaposlenih roditelja:RAD S POLOVICOM PUNOG RAD.VREMENA

Čl.15. Zakona

-> može se koristiti umjesto i rodiljnog (100% naknade plaće) i roditeljskog dopusta (80% prorač. osnovice)

-> roditeljski dopust (6mj/30mj) može se koristiti u dvostrukom trajanju neiskorištenog roditeljskog dopusta ako se koristi kao ovo pravo na rad s polovicom punog radnog vremena

prava zaposlenih roditelja rad u skra enom radnom vremenu radi poja ane brige i njege djeteta
Prava zaposlenih roditelja:RAD U SKRAĆENOM RADNOM VREMENU RADI POJAČANE BRIGE I NJEGE DJETETA

! Pravilnik o uvjetima i stjecanju prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta

-> NN 25/09

-> samo po iskorištenju roditeljskog dopusta

-> jedan roditelj (uvjet – oba samo/zaposlena) ima pravo na rad u skraćenom radnom vremenu (tj. rad s polovicom punog radnog vremena) do navršene 3. godine djetetova života ako mu je prema ocjeni svoga doktora i povjerenstva HZZO-a potrebna pojačana briga i njega (a dijete ne boravi u ustanovi dnevno više od 8 sati)

- Naknadaplaće– 50% proračunske osnovice

prava zaposlenih roditelja stanka za dojenje djeteta
Prava zaposlenih roditelja:STANKA ZA DOJENJE DJETETA

! Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta i prava na trudnički ili dojenački dopust s pravom na naknadu plaće NN 24/09

-> tijekom rada u punom radnom vremenu, pravo na stanku za dojenje u trajanju od dva sata dnevno (jednokratno ili dva puta u danu po sat vremena) – do 1.god.djeteta

 • naknadaplaće iznosi 100% proračunske osnovice, preračunato na satnu osnovicu za mjesec u kojem se obračunava naknada plaće (pod uvjetom staža osiguranja 12mj, inače 50% pror.osnovice), na teret drž.proračuna
 • Uvjeti: obavijest poslodavcu i zahtjev HZZO-u 30 dana prije
 • Traženje: pisani zahtjev HZZO-u + potvrda od pedijatra da doji dijete (svaka dva mjeseca novu)+ potvrda od poslodavca da radi u punom radnom vremenu
prava zaposlenih roditelja na trudni ki ili dojena ki dopust
Prava zaposlenih roditelja: NA TRUDNIČKI ILI DOJENAČKI DOPUST

! Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta i prava na trudnički ili dojenački dopust s pravom na naknadu plaće NN 24/09

-> ako majka radi na poslovima štetnima za zdravlje,a ne može se prerasporediti na odgovarajući posao – ima pravo na trudnički ili dojenački dopust (do 1.god. djeteta)

 • Štetnost utvrđuje ovlašteni liječnik
 • Ostvarivanje prava: temeljem akta poslodavca donesenog prema njezinom pisanom zahtjevu (ako ne donese u roku 8 dana od zaprimanja zahtjeva, smatra se da je priznao pravo) + potvrde ovlaštenog doktora ginekologa/pedijatra da je trudna/doji dijete

- naknadaplaće je u visini majčine pripadajuće plaće, a na teret poslodavca!!!

prava zaposlenih roditelja mirovanje radnog odnosa
Prava zaposlenih roditelja:MIROVANJE RADNOG ODNOSA

-> nakon iskorištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta, jedan roditelj ima pravo ne raditi do navršene 3. godine života djeteta

 • Za to vrijeme prava i obveze zaposlenog roditelja iz radnog odnosa miruju
 • Mirovanje se smatra prekidom radnog odnosa prilikom drugog ostvarivanja prava na rodiljni dopust
prava zaposlenih roditelja prava samo zaposlenog roditelja djeteta s te im smetnjama u razvoju
Prava zaposlenih roditelja:PRAVA SAMO/ZAPOSLENOG RODITELJA DJETETA S TEŽIM SMETNJAMA U RAZVOJU

!!! Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta NN 18/09

-> nakon iskorištenog roditeljskog dopusta -> pravo na dopust za njegu djeteta ili rad u skraćenom radnom vremenu - do navršene 8. godine djetetova života prema mišljenju liječničkog povjerenstva HZZO-a

- uvjet: oba roditelja istog radnopravnog statusa ili samohrani/razvedeni roditelj

-> nakon iskorištenja toga jedan od roditelja ima pravo raditi skraćeno radno vrijeme do završetka redovitog školovanja ili dok ta potreba traje (ne ako ima status roditelja njegovatelja)

prava zaposlenih roditelja prava samo zaposlenog roditelja djeteta s te im smetnjama u razvoju1
Prava zaposlenih roditelja:PRAVA SAMO/ZAPOSLENOG RODITELJA DJETETA S TEŽIM SMETNJAMA U RAZVOJU

Ostvarivanje prava: pisanim zahtjevom

 • Naknada plaćeza dopust– 65% proračunske osnovice
 • Naknada plaće za rad u skraćenom radnom vremenu – pravo na naknadu plaće za razliku (pola rad.vremena):

- zaposleni -> naknada plaće obračunata u neto iznosu

- samozaposleni -> naknada plaće obračunata u visini 50% osnovice osiguranja umanjene za obvezne doprinose i porez

(ako ne ispunjava staž osiguranja od 12 mj, pravo samo na mjesečnu naknadu od 50% proračunske osnovice)

prava roditelja koji ostvaruju drugi dohodak poljoprivrednika i nezaposlenog roditelja
Prava RODITELJA KOJI OSTVARUJU DRUGI DOHODAK, POLJOPRIVREDNIKA I NEZAPOSLENOG RODITELJA

-> pravo na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada, počev od dana rođenja djeteta

UVJETI ZA NEZAPOSLENE:

 • Hrvatski državljanin/stranac sa stalnim boravkom u RH
 • Neprekidno prebivalište/stalni boravak u RH min 3.g.
 • Zdravstveno osiguran prema propisima o zdr.osig.
 • Vodi u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a min 9 mj neprekidno ili 12 mj s prekidima u zadnje dvije godine (ili se u evidenciju prijavio u roku 90 dana po završetku redovnog školovanja/studija, 30 dana po prekidu školovanja/studija ili prestanka radnog odnosa/djelatnosti/bolovanja a ima min 6 mj neprekidnog radnog staža)
prava roditelja koji ostvaruju drugi dohodak poljoprivrednika i nezaposlenog roditelja1
Prava RODITELJA KOJI OSTVARUJU DRUGI DOHODAK, POLJOPRIVREDNIKA I NEZAPOSLENOG RODITELJA

RODILJNA I RODITELJSKA POŠTEDA OD RADA

 • Rodiljna -> od rođenja djeteta do 6 mj života djeteta
 • Roditeljska -> 6mj/3omj

(da bi prenosili prava-roditelji moraju biti istog radnopravnog statusa)

Prekid korištenja prava: radi samo/zaposlenja, a nastavak kao zaposleni roditelj pod uvjetom ako je radio min 9 mj neprekidno (ako min 3 mj onda kao nezaposleni)

Novčana naknada -> 50% proračunske osnovice (1663,00)

-> ima prava iz obveznog mirovinskog osiguranja i pravo na plaćene doprinose

prava roditelja izvan sustava rada
Prava RODITELJA IZVAN SUSTAVA RADA

RODILJNA BRIGA O DJETETU-> od rođenja do 6 mj.

RODITELJSKA BRIGA-> od 6 mj do 1/3 god.

(prijenos prava-roditelji moraju biti istog radnopr. statusa)

Prekid korištenja prava: radi samo/zaposlenja, a nastavak kao zaposleni roditelj pod uvjetom ako je radio min 9 mj neprekidno (ako min 3 mj onda kao nezaposleni)

UVJETI:

 • Hrvatski državljanin/stranac sa stalnim boravkom u RH
 • Neprekidno prebivalište/stalni boravak u RH min 5.g.
 • Zdravstveno osiguran prema propisima o zdr.osig.!!!

Novčana naknada -> 50% proračunske osnovice (1663,00)

pravo na sta za nezaposlene roditelje
Pravo na staž za nezaposlene roditelje

-> čl.15. Zakona o mirovinskom osiguranju

->nezaposleni roditelj, bez obzira prima li rodiljnu naknadu ili ne, i jel li prijavljen na HZZ ili ne, ima pravo na priznavanje staža u prvoj godini djetetova života.

->zahtjev se podnosi područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Odjelu matične evidencije

-> vraćena kopija tiskanice M-1P potvrda je o priznanju svojstva osiguranika (ne donosi se rješenje)

-> staž će u radnu knjižicu upisati HZMO

Prilozi: domovnica za dijete, potvrda o prebivalištu za roditelja i dijete, ako su oba nezaposleni, izjava o dogovoru koji će roditelj koristiti ovo pravo, radnu knjižicu roditelja, kopiju osobne iskaznice roditelja, tiskanica M-1P

prava posvojitelja
Prava POSVOJITELJA

Uvjet -> zdravstveno osiguran

Opseg prava ovisi o radnopravnom statusu korisnika

Prava koristi samo jedan posvojitelj

Imaju prava iz mirovinskog i plaćene doprinose

 • Posvojiteljski dopust za zaposlenog posvojitelji:(uvjet je da supružnik nije roditelj djeteta)trajanje: 6 mj za posvojenika mlađeg od 3 god. 5 mj za posvojenika od 3.-5. god. 4 mj za posvojenika od 5.-18. god.Roditeljski dopust do 3. god. djeteta kao i roditeljiNaknade – kao i pravi roditelji
prava posvojitelja1
Prava POSVOJITELJA
 • Prava ostalih posvojitelja:- ovisno o statusu posvojitelja prema ZakonuPosvojiteljska pošteda od rada i briga o djetetu:- uvjet da supružnik nije pravi roditelj djeteta- ostale uvjeti ovisno o statusu korisnika-posvojiteljaTrajanje: 12 mj za posvojenika do 3 god. 9 mj za posvojenika od 3 do 5 god. 6 mj za posvojenika od 5 do 8 god. 4 mj za posvojenika od 8 do 18 god.Naknada -> 50% proračunske osnovice
jednokratna nov ana potpora za novoro eno dijete
JEDNOKRATNA NOVČANA POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE

! Pravo imaju svi korisnici iz čl7. Zakona

Uvjeti za roditelja:

 • hrv.državljanin s prebivalištem/stalnim boravkom u RH min 12 mjeseci (osim izvan sustava rada – 5 god)
 • zdravstveno osiguran

Uvjeti za dijete:

 • Upisano u maticu rođenih
 • Prijavljeno kao član kućanstva
 • Zdravstveno osigurano

Jednokratna novč.potpora -> 70% proračunske osnovice

Ostvarivanje -> podnošenjem zahtjeva HZZO-u u roku 6 mj od rođenja djeteta

jednokratna nov ana potpora za novoro eno dijete1
JEDNOKRATNA NOVČANA POTPORA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Grad Virovitica -> 1.000,00kn

Podnijet za zahtjev u Gradskoj upravi, Trg kralja Tomislava 1/II, te priložiti:

- Rodni list dijete

 • Preslik osobne iskaznice za roditelja

(jedan mora imati prebivalište u Vtc)

slide23
Proračunska osnovica za 2009. iznosi-> 3.326,00 kuna
 • Naknada bolovanja zbog komplikacija u trudnoći iznosi 100% proračunske osnovice + 28% -> max. 4257,28kn
 • Novčane potpore prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama ne mogu iznositi manje od 50% proračunske osnovice -> tj. 1663,00kn
 • Prethodno osiguranje prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranje iznosi 12 mj neprekidno ili 18 mj u posljednje dvije godine, ako ne osnovica 25% (831,00kn)
doplatak za djecu
DOPLATAK ZA DJECU
 • ako dohodak po članu kućanstva ne prelazi 50% proračunske osnovice tj. ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ostvaren u 2006.g. ne prelazi -> 1.663,00 kn
 • zahtjev se podnosi područnoj službi HZMO-a svake godine do 01. ožujka
 • prijaviti sve promjene u roku 15 dana od nastanka promjene
visina doplatka po djetetu
Visina doplatka po djetetu:
 • 299,34 kn -> za dohodak po članu

do 543,14 kn

 • 249,45 kn -> za dohodak po članu od

543,15 do 1.119,54 kn

 • 199,56 kn -> za dohodak po članu od

1.119,55 do 1.663,00 kn

 • 374,18 kn -> za korisnike koji to pravo ostvaruju prema čl.34 Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • 831,50 kn->za djecu s težim oštećenjem zdravlja
uve anja
UVEĆANJA:
 • za 25 % -> uvećava se pripadajuća svota doplatka za dijete bez oba roditelja ili kojem su oba roditelja nepoznata, nepoznatog prebivališta, potpuno nesposobna za samostalan život ili im je oduzeta poslovna sposobnost
 • za 15 % -> uvećava se pripadajuća svota doplatka za dijete s jednim roditeljem ili kojem je jedan roditelj nepoznat,...
 • za 25 % -> uvećava se pripadajuća svota doplatka za dijete s oštećenjem zdravlja
uvjeti za stjecanje prava na doplatak za djecu
Uvjeti za stjecanje prava na doplatak za djecu:
 • Hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom
 • Prebivalište u RH min 3 godine
 • Ukupni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 50% proračunske osnovice (1663,00kn)
 • Podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu s djetetom
podno enja zahtjeva za doplatak
za podnositelja:

preslik osobne iskaznice

rješenja CZSS-a, suda o skrbništvu, čuvanju i odgoju djeteta

odobrenje za stalni boravak (za stranca)

za djecu:

rodni list, izvadak, potvrda o rođenju

potvrda o redovitom

školovanju za djecu s navršenih 15.god.

rješenje CZSS-a o postojanju oštećenja zdravlja djeteta

dokaz o smrti roditelja, o postojanju potpune i trajne nesposobnosti za samostalan život i rad roditelja, da im je prebivalište nepoznato, o oduzimanju poslovne spos.

Podnošenja zahtjeva za doplatak:
slide29
za članove kućanstva:

preslik osobne iskaznice punoljetnog člana

izvadak iz matice rođenih za maloljetnu djecu za koju se ne traži doplatak

za dohodovni cenzus:

potvrda isplatitelja prihoda o ostvarenim prihodima u prethodnoj kalendarskoj godini za podnositelja i sve članove kućanstva

potvrda porezne uprave za dohodak od samostalnog rada

mirovinsku uputnicu ili presliku rješenja o mirovini za člana kućanstva

zahtjev za nastavno utvr ivanje prava na doplatak od 01 o ujka svake godine
Zahtjev za nastavno utvrđivanje prava na doplatak od 01. ožujka svake godine:
 • Dokaz o ostvarenim prihodima svih članova kućanstva u prethodnoj godini
 • Dokazi o nastalim promjenama u statusu korisnika i djece
 • Dokazi o nastalim promjenama u broju i svojstvu članova kućanstva
 • Početkom nove školske godine dokaz o redovitom upisu za djecu koja su navršila 15 godina života
uve anje osobnog odbitka
UVEĆANJE OSOBNOG ODBITKA
 • pravo na uvećani osobni odbitak za svako novorođeno dijete
 • postotak osnovnog osobnog odbitka:

0,5 za prvo dijete

0,7 za drugo

1,0 za treće

1,4 za četvrto

1,9 za peto

za svako daljnje progresivno se uvećava za 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 u odnosu prema prethodnom

uve anje osobnog odbitka1
UVEĆANJE OSOBNOG ODBITKA

->Od 01.07.2008.g. osnovni osobni odbitak iznosi 1.800,00 kn

-> Djecom u smislu poreznih olakšica smatraju se djeca koju roditelji, skrbnici, usvojitelji, poočimi i pomajke uzdržavaju.

-> Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja ako su prijavljena Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

->U slučaju promjene tijekom mjeseca u kojem se koriste osobni odbici (npr.rođenje djeteta), osobni odbitak priznaje se za cijeli mjesec u, za poreznog obveznika, povoljnijem iznosu

propisi
PROPISI
 • Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama NN 85/08 !
 • Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta NN 18/09
 • Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta i prava na trudnički ili dojenački dopust s pravom na naknadu plaće NN 24/09
 • Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta NN 25/09
 • Zakon obveznom zdravstvenom osiguranju NN 150/08 !
 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 120/06, 136/06, 56/07, 80/07 i 96/07
 • Zakon o mirovinskom osiguranju NN 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 117/07, 92/05, 79/07 i 35/08
 • Zakon o porezu na dohodak NN 177/04, 73/08
hvala

HVALA !!!

DOVIĐENJA !!!