Quantes tecnologies? - 1 - PowerPoint PPT Presentation

quantes tecnologies 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Quantes tecnologies? - 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Quantes tecnologies? - 1

play fullscreen
1 / 12
Quantes tecnologies? - 1
87 Views
Download Presentation
ophrah
Download Presentation

Quantes tecnologies? - 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bloc 4: Filosofia ètica i moral Unitat 12. Tecnologia i societat Apartat 3. Impacte Tecno Avui Quantes tecnologies? - 1 Tecnologia i societat La tecnociència envaiex tota la nostra vida ? De quantes tecnologies has fet ús des de que t’has llevat fins arribar a l’institut?

 2. Quantes tecnologies? - 2 Tecnologia i societat La tecnociència envaiex tota la nostra vida ? De quantes tecnologies has fet ús des de que t’has llevat fins arribar a l’institut?

 3. Quantes tecnologies? - 3 Tecnologia i societat La tecnociència envaiex tota la nostra vida ? De quantes tecnologies has fet ús des de que t’has llevat fins arribar a l’institut?

 4. Tecnologia: augment imparable? de la seva influència, amb un creixent factor multiplicador. Factor multiplicador - 1 Tecnologia i societat ? Què vol dir factor multiplicador d’una tecnologia? = Multiplicador de l’efecte aconseguit en el resultat esperat. Permet copsar d’una manera intuïtiva les repercussions o l’efecte aconseguit amb una tecnologia. • Exemple: • Automòbil, afavorint el desplaçament, un factor multiplicador de 15. • Com s’explica? Permet passar de 6 km/h a 90 km/h: 90/6 = 15

 5. Tecnologia: augment imparable? de la seva influència, amb un creixent factor multiplicador. Factor multiplicador - 2 Tecnologia i societat = Multiplicador de l’efecte aconseguit en el resultat esperat. Permet copsar d’una manera intuïtiva les repercussions o l’efecte aconseguit amb una tecnologia. • - Agricultura. Introducció arada: factor 10; un factor multiplicador addicional de 10 amb adobs químics. • Revolució industrial, amb màquina de vapor, tracció ja no animal, un factor de 1000. • Automòbil, afavorint el desplaçament, un factor multiplicador de 15. Com s’explica? Permet passar de 6 km/h a 90 km/h: 90/6 = 15 • Aviació. Factor multiplicador de 150. De 6 km/h a 900 km/h. 900/6 = 150. • Informàtica, factor multiplicador de l’ordre d’un milió. • Comunicacions electròniques, en pocs segons una informació pot donar la volta al món, factor multiplicador d’ordre d’un milió • (Fa 500 anys, una informació de 3 a 6 mesos d’Espanya a Amèrica; fa 150 anys, entre dues i tres setmanes; pel juliol de 1969, quasi instantàniamentla primera petjada d’un humà a la Lluna).

 6. Tecnologia: augment imparable? de la seva influència, amb un creixent factor multiplicador. Factor multiplicador - 3 Tecnologia i societat = Multiplicador de l’efecte aconseguit en el resultat esperat. Permet copsar d’una manera intuïtiva les repercussions o l’efecte aconseguit amb una tecnologia. Futur informàtica + electrònica: • Moore: cada 18 mesos es multiplica per 2 la potència d’un ordinador; • Seguint un procés de miniturització. Nanotecnologies. (Nanòmetre = mil milionèsimes de metre = 3 àtoms); • Quant més s’avança més es resisteix la natura, amb barreres més i més complicades. Analogia creació del buit.

 7. Avalua les següents repercussions de les innovacions tecnològiques: indica àmbit, si és positiva o no, i un títol o etiqueta que l’expressi. Repercussions - 1 ? Tecnologia i societat

 8. Repercussions - 2 Pros/Avantatges: Contres/Inconvenients: Tecnologia i societat ? econòmiques = activitat productiva socials medioambientals bioètiques crítica idea de progrés Pros/Avantatges: Contres/Inconvenients: ? Repercussions del desenvolupament tecnològic Pros/Avantatges: Contres/Inconvenients: Pros/Avantatges: Contres/Inconvenients:

 9. Els costos reals del nostre consum no els paguem nosaltres sinó uns tercers. Només paguem una part del costos que ha generat un producte. Exemple pilota de cuir que costa al mercat 18 Euros Externalitats o efectes col·laterals Tecnologia i societat

 10. Tecnoètica: la natura, vulnerable Tecnologia i societat Hans Jonas: l'ús indiscriminat de la tecnologia comporta efectes no desitjats. Com no havia passat mai, la natura ha esdevingut vulnerable. Els efectes ecològics nefastos obliguen a una nova ètica de la responsabilitat: actuar de manera que les conseqüències de les nostres accions siguin compatibles amb la permanència d'una autèntica vida humana sobre la Terra.

 11. Ecoètica: ètica aplicada La natura ha esdevingut vulnerable, a escala planetària Tecnologia i societat Esgotament de recursos naturals, Contaminació d’aigües, Desprotecció d'espècies, Acumulació de residus, … Efectes Ecologisme: com a moviment de defensa de la natura, vol frenar aquesta constant destrucció de la natura. Jacques Ellull: “Pensa globalment, actua localment“ Defensant: desenvolupament sostingut! Propostes • La defensa ecològica s'ha d'anteposar a les necessitats humanes? • Tots els estats s'han de sacrificar igual en la protecció del medi? (els més desenvolupades han contribuït més a la seva degradació) Problemes o dilemes ètics:

 12. Bioètica: ètica aplicada Tecnologia i societat Visita: Filòpolis > Palau de les ciències > 1. Bioètica: Preguntes, documents, principis 2. Bioètica: Des de les biotecnologies