slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kwaliteitsmanagement en sociale dienst: contradictie of surplus ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kwaliteitsmanagement en sociale dienst: contradictie of surplus ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Kwaliteitsmanagement en sociale dienst: contradictie of surplus ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Kwaliteitsmanagement en sociale dienst: contradictie of surplus ?. STELLINGEN . Aantal stellingen OCMW Leopoldsburg – OCMW Waregem Q-scan VVSG - ISO 9001 diensthoofd sociaal huis - secretaris 20 min - 20min. OCMW Leopoldsburg . 15 174 inwoners 140 medewerkers

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kwaliteitsmanagement en sociale dienst: contradictie of surplus ?' - ophrah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stellingen
STELLINGEN
 • Aantal stellingen
 • OCMW Leopoldsburg – OCMW Waregem
 • Q-scan VVSG - ISO 9001
 • diensthoofd sociaal huis - secretaris
 • 20 min - 20min
ocmw leopoldsburg
OCMW Leopoldsburg
 • 15 174 inwoners
 • 140 medewerkers
 • Sociale dienst: 11 medewerkers
 • 1 HMW
 • Onthaal en adm. ondersteuning: 2 medewerkers
ocmw waregem
OCMW Waregem
 • 38.000 inwoners
 • 470 medewerkers
 • Sociale dienst 24 medewerkers
 • 2 hoofdmaatschappelijk werkers
 • 2 juristen
 • 2 onthaalmedewerkers
 • 10 spreekruimten, clusters in landschapskantoor
 • ISO-gecertifieerd sinds 2007
ocmw leopoldsburg1
OCMW Leopoldsburg
 • Gedreven personeel
 • Hulpmiddelen om kwaliteit bespreekbaar te maken
 • Goede teamwerking
 • Inzicht in de hulpvrager en hulpvragen
 • Visie /procedures
 • Maatwerk
 • communicatie
ocmw leopoldsburg2
OCMW Leopoldsburg
 • Specifiek voor de sociale dienst:

-samenwerking met partners

-in dialoog met de verschillende doelgroepen

-voeling houden met de bewegingen binnen de maatschappij

ocmw waregem1
OCMW Waregem
 • Klantgerichtheid…voor de cliënt
 • Gezamenlijk doel en verantwoordelijkheid: cliënt, sociale dienst, OCMW, hogere overheid,…
 • Eigen visietekst sociale dienst
 • Toegankelijkheidsscan: engagement
 • Tegenstrijdig ?
ocmw leopoldsburg3
OCMW Leopoldsburg
 • Kwaliteitsvol werken opgenomen

in de beleids-en beheerscyclus

 • OCMW raad /Gemeenteraad blijven

informeren over de werking

 • Cijfermateriaal
 • Concrete werking samen met de

medewerkers uitbouwen

ocmw waregem2
OCMW Waregem
 • Input door medewerkers sociale dienst
 • Inbreng hoofdmaatschappelijk werkers op managementteam
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Acties door medewerkers sociale dienst
 • OCMW-raad
 • Gemeenteraad
ocmw leopoldsburg4
OCMW Leopoldsburg
 • Gedreven medewerkers
 • Intervisie/supervisie
 • Proceduremap
 • Sociaal Huis met ruime toegankelijkheid
 • Sterke ICT ondersteuning
 • Balie medewerkers: belangrijke buffer+infopunt
 • Vorming
ocmw waregem3
OCMW Waregem
 • Dossierbarometer
 • Infrastructuur: nieuwbouw 2011
 • ICT: NH Cevi - midoffice
 • Sterke interactie onthaal
 • Hoofdmaatschappelijk werkers = budgethouders
ocmw leopoldsburg5
OCMW Leopoldsburg
 • Duidelijke structuur in de organisatie
 • Sterke communicatie: verschillende overlegmomenten
 • Gedeelde verantwoordelijkheid: iedere m.a. heeft specifieke verantwoordelijkheid
 • Intervisie/FG
 • Scan voor sociale diensten:

op tempo van het team

 • Begrenzen taakinhoud
ocmw leopoldsburg6
OCMW Leopoldsburg
 • Proceduremap (éénvormigheid+gedeelde verantwoordelijkheid):praktisch
 • Deelnemen aan verschillende overlegorganen
 • Interne vorming+vorming op maat
 • Standby onthaal
 • Meer werken op afspraak
 • Overleg met solidariteitswerking

(ervaringsdeskundigen)

ocmw waregem4
OCMW Waregem
 • Formulier : intake
 • Attest: sociaal tarief elektriciteit en gas
 • Volmacht: aanvragen verwarmingstoelage
 • Procedure: fin. hulpverlening (aanvraag tot klassement
 • Werkinstructie: bvb. mediprima
 • Vormingsinstrumenten : bevoegd OCMW
 • Interne vergaderingen
 • Veiligheids- en gezondheidsrisico’s
 • Performantie indicatoren
 • Meldingen
 • Tevredenheidsonderzoek
ocmw waregem5
OCMW Waregem
 • Teamoverleg
 • Werkgroepen bvb uitstroom cliënten, bereikbaarheid, steunbarema ifv. talenten
 • Applicatieverantwoordelijke
 • Kwaliteitscorrespondent
 • Interne audits
 • Meldingen
 • Benchmarkbezoeken
 • Jobwissels
 • Vormingsbehoeften
ocmw leopoldsburg7
OCMW Leopoldsburg

-Balans tussen uniformiteit

(databank, procedure) en het

unieke van elk dossier (intervisie,…)

-Centraal : relatie hulpverlener

en cliënt/traject met duidelijk doel

ocmw leopoldsburg8
OCMW Leopoldsburg

-de brede taakinhoud (alle levensdomeinen)

-continue in evolutie :nieuwe regelgeving overheid+wijzigingen binnen de doelgroep

-het moeilijk blijven wegen van caseload

-de eigenheid van elk dossier ten aanzien van uniformiteit

-de eigenheid van elke m.a. ten aanzien van gezamenlijke visie…

ocmw waregem6
OCMW Waregem
 • Visie sociale dienst
 • Kennisdatabank ten dienste van cliënt, medewerkers sociale dienst en partners
 • Methodiek
  • Feitelijke cliëntsituatie
  • Externe regelgeving
  • Interne kwaliteitsafspraken
  • Waarden
 • Meerwaarde: brede kijk, in

de diepte + advies naar BCSD

+ beslissen

Argumenten moet je niet tellen,

maar wegen – Cicero

ocmw leopoldsburg9
OCMW Leopoldsburg
 • Cliëntopvolgsysteem
 • Evaluatiemomenten in subteams
 • Evaluaties met cliënten
 • Communicatie met kansengroepen
 • Jaarverslag (cijfers): werking aanpassen
 • Acties met partners
ocmw waregem7
OCMW Waregem
 • Dossierbarometer
 • Huisbezoeken
 • Bureelbezoeken
 • Tevredenheid cliënten met focusgroepen
 • Dagelijks
 • Performantie indicatoren

door sociale dienst + onthaal

(bereikbaarheid, uitstroom)

ocmw leopoldsburg10
OCMW Leopoldsburg
 • Voelt zich gehoord (respect voor ieders verhaal)
 • Toegankelijkheid is groter
 • Acties sluiten meer aan bij de leefwereld van de cliënt
 • Meer duidelijkheid voor de cliënt/meer vooruitzichten
ocmw waregem8
OCMW Waregem
 • Toetsen à visie sociale dienst
 • Mensen sterker maken
 • Transparante manier van werken
 • Uniform
 • Deskundig
 • Rechtszekerheid
 • Snel antwoord
 • Geen wachttijd
 • Geen wachtlijsten
ocmw leopoldsburg11
OCMW Leopoldsburg
 • Kwaliteitswerken=extra werk
 • Kwaliteitswerken=hulpmiddel
 • Kwaliteitswerken kost energie
 • Kwaliteitswerken geeft energie
 • KWALITEITSLEIDRAAD ALS GEZAMELIJKE RUGZAK
ocmw waregem9
OCMW Waregem
 • LEAN
 • ICT, Digitale hulpverlening, digitaal dossier
 • Kwaliteit : kennis opbouwen, beheren, delen en verbeteren
ocmw waregem10
OCMW Waregem
 • Ondersteuning
 • Werking doublure / cluster
 • Tijdswinst
 • Betere planning door afspraken
 • Meer ruimte voor maatschappelijk werk
 • Evenwichtige dossierverdeling
 • Kans om mee te denken
 • Kans om talenten te versterken
 • Tevreden cliënt