Barnkonventionen - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barnkonventionen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barnkonventionen

play fullscreen
1 / 31
Barnkonventionen
200 Views
Download Presentation
ophira
Download Presentation

Barnkonventionen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Barnkonventionen Rätt att utvecklas som person Skydd mot våld och kränkningar Rättigheter i familjen Rätt att vara den du är Rätt till ett bra liv

 2. Rätt att utvecklas som person

 3. Rätt till utveckling • Artikel 5 & 6 • Din rättighet: • Du har rätt att utvecklas och bli allt det du kan bli

 4. Delaktighet Artikel 12 Din rättighet: • Få säga vad du tycker i frågor som handlar om dig Ditt ansvar: • Ta chansen att berätta vad du tycker • Respektera vad andra tycker

 5. Information • Artikel 13 & 17 • Din rättighet: • Söka, ta emot och skicka vidare information och tankar • Få information som är bra för dig • Ditt ansvar: • Informationen får inte användas för att göra någon illa

 6. Tänka och tro hur du vill • Artikel 14 • Din rättighet: • Tänka hur du vill och bestämma om du vill tro på någon religion • Ditt ansvar: • Respektera andras rätt att tänka och tro som de vill • Inte reta eller mobba någon för deras tankar eller religion

 7. Träffa andra • Art. 15 • Din rättighet: • Gå med i och starta vilken klubb/förening man vill • Ditt ansvar: • Respektera andras rätt att träffas i vilken klubb eller förening de vill

 8. Barn med funktionsnedsättning Artikel 23 Din rättighet: • Att leva ett så vanligt liv som möjligt • Inte bli retad eller mobbad Ditt ansvar: • Att inte mobba eller reta ett barn med funktionsnedsättning

 9. Rätt till utbildning • Artikel 28 & 42 • Din rättighet: • Du får gå i skolan • Skolans regler ska respektera barnets rättigheter • Du har rätt att lära dig om barnets rättigheter • Ditt ansvar: • Att gå i skolan och inte skolka

 10. Syfte med utbildning • Artikel 29 • Din rättighet: • Lära dig att alla människor är lika mycket värda och att vi måste ta hand om miljön • Ditt ansvar: • Att bete dig bra mot alla människor och ta hand om miljön

 11. Rätt till vila, lek, fritid och kultur Artikel 31 Din rättighet: • Vila, lek, fritidsaktivitet och kultur som passar din ålder Ditt ansvar: • Respektera andras rätt till vila, lek, fritid och kultur

 12. Rättigheter i familjen

 13. Rättigheter i familjen Artikel 5, 7 & 18 Din rättighet: • Att veta vem som är dina föräldrar • Att dina föräldrar tar hand om dig och uppfostrar dig • Föräldrar ska tänka på barnets bästa

 14. Rättigheter i familjen Artikel 9 Din rättighet: • Barn har rätt att träffa båda sina föräldrar • Om det inte är farligt för barnet • Även om de bor i olika länder • Vid skilsmässa ska man tänka på barnets bästa

 15. Rätt till ett bra liv

 16. Rätt till ett bra liv • Artikel 20, 21 & 25 • Om man inte har föräldrar som kan ta hand om en ska man få bo hos någon annan • De barn som saknar föräldrar kan bli adopterade • Om barn inte bor hos sina föräldrar så måste man kontrollera att de har det bra där de bor

 17. Rätt till ett bra liv • Artikel 26 & 27 • Föräldrar är ansvariga för att barnet har vad han/hon behöver (mat, kläder, hem m.m.) • Om föräldrarna inte har tillräckligt med pengar kan de få hjälp av socialtjänsten

 18. Rätt till hälsa och sjukvård Artikel 24 Din rättighet: • En så bra hälsa som möjligt • Få information om hur du sköter din hälsa • Få sjukvård om du är sjuk Ditt ansvar: • Att sköta om din hälsa på bästa sätt

 19. Rätt att vara den du är

 20. Rätt att få vara den du är Artikel 2 Du ska bli respekterad som du är oavsett: • Vilken hudfärg du har och hur du ser ut • Om du är pojke eller flicka • Om du gillar pojkar eller flickor • Vilken religion du tror på eller om du inte tror på någon • Vilka tankar du har • Vilket språk du pratar • Vart du kommer ifrån • Om du har funktionsnedsättning • m.m.

 21. Ingen ska retas eller mobbas Artikel 2 Din rättighet: • Ingen får reta eller mobba dig Ditt ansvar: • Att inte reta eller mobba någon

 22. Barn från andra länder Artikel 22 & 30 • Barn som har lämnat sitt land och kommit till Sverige har samma rättigheter som alla barn i landet • Minoritets- och ursprungsbefolkningsbarn: • Rätt till sin eget kultur • Rätt till sin egen religion • Rätt att använda sitt eget språk

 23. Rätt att vara den du är Artikel 7 & 8 Din rättighet: • Du har rätt till ett eget namn • Du har rätt till en nationalitet • Du har rätt att vara den du är

 24. Skydd mot våld och kränkningar

 25. Respekt för privatlivet Artikel 16 & 13 Din rättighet: • Ingen får läsa dina dagböcker, brev, sms eller e-post utan att du gett dem lov Ditt ansvar: • Du får inte läsa någon annans dagböcker, brev, sms eller e-post utan hans/hennes lov

 26. Prata och skriva om andra Artikel 16 & 13 Din rättighet: • Ingen får reta eller mobba dig genom prat, brev, sms, e-post på internet Ditt ansvar: • Inte reta eller mobba någon genom prat, brev, sms, e-post eller på internet

 27. Skydd mot våld och kränkningar Artikel 19, 34 & 36 Din rättighet: • Ingen får slå dig eller skada dig på något sätt • Ingen får ta på dig på ett sätt som du inte gillar • Ingen får vara taskig mot dig och försöka få dig att må dåligt Ditt ansvar: • Att inte skada någon på något sätt

 28. Vart kan du vända dig om: • någon mobbar eller retar dig? • någon skriver något taskigt om dig? • tar på din kropp på ett sätt du inte vill? • hotar eller slår dig i hemmet? • du mår psykiskt dåligt? • du har föräldrar som behöver hjälp? • annat?

 29. Någon att vända sig till • En vuxen du litar på (förälder, släkting, lärare, annan) • BEO (Barn- och elevombudsmannen) beo@skolinspektionen.se, 08-586 080 00 • Barnens rätt i samhället www.bris.se telefon: 116 111 • Ungdomsmottagning på nätet: www.umo.se • Maskrosbarn: www.maskrosbarn.org • Rädda Barnens föräldratelefon: 020-786 786 • Inte till salu (www.intetillsalu.se) • Killfrågor (www.killfragor.se) • Tjejjourer (www.tjejjouren.se) • Kränkt på internet (www.krankt.se)  • Röda Sidorna sökmotor (www.rodasidorna.se)

 30. Frågor? Rätt att utvecklas som person Skydd mot våld och kränkningar Rättigheter i familjen Rätt att vara den du är Rätt till ett bra liv

 31. Kontaktinformation Susann Swärd Verksamhetschef susann.sward@rattighetsfokus.se 0768 - 654 356 www.rattighetsfokus.se