nie wi ci garnki lepi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nie ?wi?ci garnki lepi?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Nie ?wi?ci garnki lepi? - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Nie święci garnki lepią. Pierwszy krok na drodze do napisania dobrego wypracowania to wnikliwa analiza tematu. Niejasności.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nie ?wi?ci garnki lepi?' - oona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
niejasno ci
Niejasności
 • Przede wszystkim zastanów się, czy rozumiesz wszystkie elementy tematu? Jeśli nie, spróbuj zastąpić niezrozumiały wyraz bliskoznacznikiem, odtwórz jego znaczenie z kontekstu zdania. Podkreśl niejasne określenie, żeby do niego wracać w różnych kontekstach, stopniowo dojdziesz do rozumienia.
problem
Problem
 • Wynotuj problem główny pracy.
 • Postaw pytania, na jakie masz znaleźć odpowiedź.
 • Wypisz skojarzenia, jakie wiążą się z głównymi zagadnieniami, notuj nawet oczywistości, przywołuj potrzebne fakty i wiadomości ogólne.
czynno ci
Czynności
 • Wypisz czasowniki wskazujące na czynności, jakie musisz wykonać.
 • Przypomnij, jakich dodatkowych działań wymagają te czynności, na co trzeba zwrócić uwagę, aby poprawnie wykonać polecenie.
materia rzeczowy
Materiał rzeczowy
 • Zapisz, z jakiego materiału rzeczowego i w jakim zakresie masz korzystać.
 • Podaj propozycje kontekstów, jeśli temat tego od Ciebie wymaga.
przeanalizujmy przyk adowy temat
Przeanalizujmy przykładowy temat

Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizy odnieś do całej epopei.

niejasno ci1
Niejasności

Wątpliwości może budzić wyraz: wizerunek. Da się go zastąpić wyrazami: obraz, odbicie.

 • Konieczna jest wiedza: kraj lat dziecinnych Mickiewicza to Litwa (Polska, ponieważ do czasów rozbiorów oba państwa były połączone w Rzeczpospolitą Obojga Narodów)
 • Interpretacja to inaczej wyjaśnienie wynikające z dokładnej analizy tekstu. Zawsze musi być poprzedzona opisem tego, jak w utworze jest. Właściwa interpretacja to odpowiedź na pytanie, co znaczą zaobserwowane elementy.

Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. . Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizy odnieś do całej epopei.

problem1
Problem

Podczas analizy i interpretacji fragmentu trzeba będzie:

 • ukazać, jaki obraz ojczyzny przedstawia Mickiewicz w zamieszczonym fragmencie,
 • omówić wpływ, jaki fakt, że Mickiewicz, pisząc Pana Tadeusza przebywał na emigracji, wywarł na sposób widzenia przez poetę utraconej ojczyzny,
 • wykazać, że dlatego obraz Polski jest wyidealizowany, ukazany z miłością i tęsknotą.

Temat wymaga także, żeby wnioski o wykreowaniu obrazu ojczyzny odnieść do całej epopei – np. opisy przyrody, nadzieja na odzyskanie niepodległości, szczęśliwe rozwiązanie sporu o zamek.

Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizyodnieś do całej epopei.

czynno ci1

.

Czynności
 • Czasowniki: interpretować, rozważyć, analizować, odnosić
 • czynności wyraźnie wymagające logicznego porządkowania wiadomości, podsumowywania, wyciągania wniosków.

Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizy odnieś do całej epopei

materia rzeczowy1
Materiał rzeczowy
 • Materiał rzeczowy: fragment w kontekście całego Pana Tadeusza i biografii Mickiewicza;
 • potrzebne wiadomości o doświadczeniach romantyków: rozgoryczeniu po przegranym powstaniu listopadowym, konieczności emigrowania z ojczyzny (Wielka Emigracja), tęsknocie za krajem, szukaniu ukojenia we wspomnieniach i literaturze.

Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. . Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizy odnieś do całej epopei.

kolejny temat do analizy
Kolejny temat do analizy

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.

slide13

Stolica carskiej Rosji? = Petersburg

Niejasności

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.

problem2
Problem
 • scharakteryzować życie ludzi w carskiej Rosji w I połowie XIX w.;
 • przedstawić sposób ukazania Petersburga w Panu Tadeuszu i w III cz, Dziadów;
 • porównać obraz wynikający z fragmentów.

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.

slide15

Pan Tadeusz - trzeba ustalić:

 • Kto mówi?
 • Do kogo mówi?
 • W jakiej sytuacji?, Po co?, Jakie jest nastawienie osoby mówiącej do caratu?
 • O czym opowiada?
 • Jak można uogólnić tę opowieść?
 • Jak to, o czym opowiada świadczy o stosunkach panujących w carskiej Rosji?
 • Jakie wartości okazały się ważne dla bohaterów opowiadania?
 • Jakie wnioski się nasuwają? Jak Mickiewicz ocenia życie w carskiej Rosji? (wyciągasz wniosek uwzględniając, że Mickiewicz ironizuje z Telimeny, traktuje swoją bohaterkę z przymrużeniem oka)

Problem

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.

problem3
Problem

Na postawie Dziadów części III trzeba ustalić:

 • Kto mówi?
 • Do kogo mówi?
 • W jakiej sytuacji?, Po co?, Jakie jest nastawienie osoby mówiącej do caratu?
 • O czym opowiada?
 • Jak można uogólnić tę opowieść?
 • Jak to, o czym opowiada świadczy o stosunkach panujących w carskiej Rosji?
 • Jakie wartości okazały się ważne dla bohaterów opowiadania?
 • Jakie wnioski się nasuwają?
 • Jak Mickiewicz ocenia życie w carskiej Rosji?

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.

czynno ci2
Czynności
 • Czasowniki: napisz, charakteryzowało;
 • z faktu, że arkusz zawiera dwa fragmenty dzieł Mickiewicza trzeba wywnioskować, że zadanie polega też na porównaniu obrazu Rosji w obu utworach;
 • trzeba dokonać analizy każdego fragmentu;
 • równoważnik zdania na początku tematu sugeruje, aby wnioski dotyczyły obrazu Rosji i jej stolicy.

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.

materia rzeczowy2
Materiał rzeczowy
 • Fragmenty Pana Tadeusza i III części Dziadów .

KONTEKSTY

 • Wiadomości z historii na temat sytuacji w carskiej Rosji w I połowie XIX wieku: autorytarny system społeczny, hierarchiczne podporządkowanie, wszechwładza caratu, despotyzm.
 • Znajomość III części Dziadów – martyrologia narodu polskiego, działania Nowosilcowa.

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.

kolejne wiczenie spr buj samodzielnie
Kolejne ćwiczenie. Spróbuj samodzielnie

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.

niejasno ci2
Niejasności

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.

problem4
Problem

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.

czynno ci3
Czynności

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.

materia rzeczowy3
Materiał rzeczowy

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.

niejasno ci3
Niejasności

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.

problem5
Problem
 • Wykazać wpływ przyrody na życie człowieka na podstawie dwóch utworów pochodzących z różnych, odległych epok;
 • zanalizować i zinterpretować wiersz renesansowego poety;
 • zanalizować i zinterpretować fragment młodopolskiej powieści;
 • ustalić podczas analizy: jaki obraz przyrody zawierają teksty?, w jaki sposób przyroda wpływa na życie człowieka?, jak człowiek na nią reaguje?
 • porównać oba teksty;
 • wyciągnąć wnioski uogólniające, odpowiedzieć na pytanie tematu.

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.

czynno ci4
Czynności
 • Czasowniki: odpowiedz, analizując, interpretując.
 • Temat zakłada pracę analityczną, wymaga porównania dwóch tekstów w poszukiwaniu wspólnej odpowiedzi na postawione pytanie, trzeba więc porównać teksty i wyciągnąć wnioski.

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.

slide27

Fraszka Na lipę Jana Kochanowskiego – utwór renesansowy filozoficzny, gatunek liryczny, chętnie uprawiany przez Jana z Czarnolasu, epikurejska i stoicka w treści – filozoficzna refleksja nad życiem godnym, spokojnym, pełnym umiaru i harmonii, w zgodzie z Bogiem i natura, a jednocześnie radosnym, pełnym afirmacji życia.

 • Fragment młodopolskiej powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi – nagrodzonej Noblem epopei chłopskiej; narrator stylizowany na chłopskiego gawędziarza jest jednocześnie pełnym młodopolskiej nastrojowości poetą wrażliwym na przyrodę.

Materiał rzeczowy

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.

i jeszcze jedna pr ba
I jeszcze jedna próba

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.

niejasno ci4
Niejasności

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.

problem6
Problem

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.

czynno ci5
Czynności

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.

materia rzeczowy4
Materiał rzeczowy

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.

niejasno ci5
Niejasności
 • Pycha – błędne przekonanie, błędne rozpoznanie swojej sytuacji prowadzące do złej interpretacji rzeczywistości; potocznie zarozumiałość, przekonanie o własnej wyższości, zaślepienie swoją osobą;
 • W starożytności pycha – hybris – jedno z ważnych pojęć dramatu antycznego – stanowiła przekroczenie miary, którą bogowie wyznaczyli człowiekowi, była więc wyzwaniem wobec bogów, dlatego musiała sprowadzać na człowieka ich gniew i karę.

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.

problem7
Problem
 • Dokonać analizy i interpretacji dwóch fragmentów dramatów pochodzących z różnych epok: dramatu antycznego i romantycznego;
 • trzeba: przedstawić bohaterów, ustalić, jak przejawia się ich pycha, jakie rodzi skutki, do czego prowadzi
 • porównać Edypa i Konrada.
 • W zakończeniu pracy trzeba uogólnić wnioski i odpowiedzieć na pytanie tematu.

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.

czynno ci6
Czynności
 • Czasowniki: odpowiedz, analizując, interpretując.
 • Temat zakłada analizę i interpretację fragmentów dwóch dramatów.
 • Wymaga więc wnioskowania na podstawie tekstów i uogólniania.

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.

materia rzeczowy5
Materiał rzeczowy
 • Fragment Króla Edypa Sofoklesa – dramatu antycznego tragedii o nieubłaganym fatum i hybris prowadzącej do katastrofy;
 • Fragment Wielkiej Improwizacji Konrada z III części Dziadów Adama Mickiewicza – dramat romantyczny o miłości do Ojczyzny, która prowadzi do bluźnierstwa wobec Boga, o pysze, która niszczy geniusz człowieka.

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.