Jawor dnia 12 02 2013
Download
1 / 28

Jawor, dnia 12.02.2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

ZAŁOŻENIA PROJEKTU „Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-1013. Jawor, dnia 12.02.2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jawor, dnia 12.02.2013' - onofre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jawor dnia 12 02 2013

ZAŁOŻENIA PROJEKTU„Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim”W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-1013

Jawor, dnia 12.02.2013


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

 • Powiat Jaworski znalazł się w gronie 98jednostek samorządu terytorialnego, które aplikowały w I rundzie w konkursie POKL w ramach komponentu centralnego 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” ogłoszonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

 • „Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim” przeszedł pozytywnie procedurę oceny formalnej i merytorycznej i znalazł się na liście rankingowej ośmiu szczęśliwych wnioskodawców.


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

CELE PROJEKTU:

 • Zdiagnozowanie aktualnych potrzeb rozwojowych szkół i przedszkoli i powiązanie z nimi ofert Doskonalenia Nauczycieli, zbieżnych z priorytetami oświatowymi państwa,

 • Wprowadzenie różnych form Doskonalenia Nauczycieli w miejscu pracy, aktywizujących uczestników,


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

 • Wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i umiejętności nauczycieli/ek i dyrektorów/ek w praktyce, wymiana doświadczeń,

 • Zaangażowanie w Doskonalenie Nauczycieli ekspertów, specjalistów czy coachów,

 • Zwiększenie potencjału PCPPPiDM z zakresu pomocy psych.-pedag., informacji pedagogicznej w kompleksowym wspomaganiu szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

REKRUTACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:

Projekt adresowany jest do grupy docelowej

4 przedszkoli i 22 szkół różnych typów z terenu powiatu jaworskiego, w tym dla:

 • 304 nauczycielek

 • 71 nauczycieli.

  Jednocześnie spełnione muszą być kryteria dostępu zapisane w dokumentacji konkursowej, m.in.:


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

KRYTERIA DOSTĘPU

 • co najmniej 10 % szkół (podstawowych i gimnazjów)

  z terenu powiatu jaworskiego znajduje się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu kończącego dany etap edukacyjny, a także

  co najmniej 10 % znajduje się powyżej średniej,

 • w każdej szkole albo przedszkolu przeprowadzony będzie pełny cykl doskonalenia (obejmuje diagnozę potrzeb rozwojowych przeprowadzoną przez szkolnego organizatora rozwoju edukacji oraz realizację oferty doskonalenia nauczycieli) trwający nie krócej niż 7 miesięcy,


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

KRYTERIA:

 • złożenie przez dyrektora szkoły/przedszkola zobowiązania do zrealizowania dwóch pełnych

  co najmniej siedmiomiesięcznych cyklów doskonalenia w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014;

 • dopuszcza się możliwość rezygnacji szkoły/przedszkola w z udziału w projekcie po zrealizowaniu jednego, pełnego cyklu doskonalenia;

 • pierwszeństwo w przyjęciu do udziału w projekcie przysługuje przedszkolom oraz szkołom podstawowym

  i gimnazjom z terenów wiejskich;


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

 • w strukturze przyjętych szkół znajdą odzwierciedlenie wszystkie typy publicznych szkół ogólnodostępnych

  (z wyjątkiem liceum profilowanego) oraz co najmniej jedna szkoła z każdej gminy,

 • w przypadku zespołu szkół udział w projekcie mogą wziąć nie więcej niż dwa typy szkół.

  Jednocześnie należy podkreślić, że po zakwalifikowaniu się szkoły/przedszkola do udziału w projekcie dyrektorzy otrzymają wzór deklaracji do wypełnienia przez nauczycieli, bowiem udział nauczyli w projektowanym przedsięwzięciu opiera się na ich dobrowolności.


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

REKRUTACJA NAUCZYCIELI:

Na terenie powiatu jaworskiego znajduje się

5 przedszkoli i 27 szkół, w tym:

 • 14 szkół podstawowych

 • 7 gimnazjów

 • 2 licea ogólnokształcące

 • 2 technika

 • 2 zasadnicze szkoły zawodowe


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

Wsparciem planuje się objąć co najmniej 60% nauczycieli tj.:

 • 29 nauczycielki przedszkoli

 • 4 dyrektorki przedszkoli

 • 275 nauczycielek szkół

 • 71 nauczycieli szkół

 • Płeć dyrektorów szkół zostanie określona po rekrutacji


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

ZADANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

 • zdiagnozowanie aktualnych potrzeb rozwojowych szkół i przedszkoli przez szkolnego organizatora rozwoju edukacji oraz powiązanie z nimi oferty doskonalenia nauczycieli oraz 3 godz. konsultacji grupowych

  z ekspertem (II i III 2013 r. oraz IX – XI 2014 r.),

 • prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli

  w wymiarze 12 godzin w każdym roku szkolnym łącznie ze złożeniem sprawozdania przez szkolnego organizatora rozwoju edukacji (IV – VIII 2013 r. oraz XII 2013 r. – VIII 2014 r.),


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

 • wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i umiejętności nauczycieli i dyrektorów w praktyce poprzez:

  - utworzenie i moderowanie pięciu sieci współpracy i samokształcenia

  - udział ekspertów, trenerów w wymiarze

  3 godzin w każdym roku szkolnym (III - VI 2013 r. oraz IX 2013 r. – VI 2014 r.);

  - deklaracje – zgłoszenia do udziału w sieciach samokształcenia nauczycieli i dyrektorów zostaną przesłane w miesiącu lutym 2013 r.


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

PODZIAŁ OBSZARÓW:

W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego wyłoniono 4 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE)

Każdy z nich otrzymał wykaz szkół i przedszkoli celem realizacji współpracy w ramach projektu.


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

OBSZAR I (Jawor, Męcinka)

SORE – BOGUMIŁA SOKOŁOWSKA

Nazwa szkoły/przedszkola

1. I Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze

2. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze (ZSZ)

3. Gimnazjum nr 1 w Jaworze

4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze

5. Szkoła Podstawowa w Piotrowicach

6. Zespół Szkól w Męcince - Gimnazjum

7. Przedszkole Publiczne nr 2 w Jaworze


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

OBSZAR II (Jawor, Wądroże Wielkie)

SORE – WANDA GOŁĘBIOWSKA

Nazwa szkoły/przedszkola

1. Gimnazjum nr 2 w Jaworze

2. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze

3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworze

4. Przedszkole nr 4 w Jaworze

5. Gimnazjum w Budziszowie Wielkim

6. Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim

7. Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

OBSZAR III (Bolków, Paszowice)

SORE – SŁAWOMIR KAŁUŻNY

Nazwa szkoły/przedszkola

1. Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie (technikum)

2. Szkoła Podstawowa w Kaczorowie

3. Szkoła Podstawowa w Sadach Górnych

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pogwizdowie

5. Szkoła Podstawowa w Paszowicach

6. Gimnazjum w Wiadrowie


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

OBSZAR IV (Bolków, Mściwojów)

SORE – ZOFIA GŁOWIAK

Nazwa szkoły/przedszkola

1. Gimnazjum w Bolkowie

2. Szkoła Podstawowa w Bolkowie

3. Szkoła Podstawowa w Lipie

4. Przedszkole Samorządowe w Bolkowie

5. Szkoła Podstawowa w Targoszynie

6. Szkoła Podstawowa w Snowidzy


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

ZADANIA SORE

 • zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły/przedszkola,

 • przygotowanie rocznego planu wspomagania szkoły/przedszkola,

 • przygotowanie harmonogramu realizacji rocznego programu wsparcia (RPW) szkoły/przedszkola,

 • organizowanie w szkołach/przedszkolach doskonalenia nauczycieli zgodnie z harmonogramem,

 • wspieranie nauczycieli w wykorzystaniu nabytych kompetencji w praktyce,

 • przygotowanie sprawozdania z realizacji rocznego programu wsparcia (RPW)

 • współdziałanie ze specjalistą ds. monitoringu i opracowania PPW,

 • utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorami i nauczycielami,


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

Oferty doskonalenia opracowane w ramach projektu:

1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

2. Ocenianie kształtujące.

3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się

5. Wykorzystywanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.

6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej.

7. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.

8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtowa?

9. Budowa koncepcji pracy szkoły.

10. Praca z uczniem młodszym.

11. Praca z uczniem zdolnym.

12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.

14. Projekt edukacyjny w szkole.

15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

16. Rodzice są partnerami szkoły.

17. Nauczyciele 45+

18. Szkoła promuje wartości edukacyjne.

19. Doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole.

20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.

21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.

22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?

23. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły.


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

Zadania prowadzone w ramach projektu pozwolą na merytoryczne przygotowanie do realizacji zadań z zakresu wspomagania poprzez:

 • Podniesienie kompetencji uczestników systemu doskonalenia,

 • Przetestowanie w praktyce funkcjonowania zmodernizowanego systemu,


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

 • Wykorzystanie w procesie doskonalenia potencjału wszystkich instytucji świadczących usługi na rzecz szkół i przedszkoli,

 • Kompleksowe przygotowanie powiatu jaworskiego do prowadzenia zadań z zakresu zmodernizowanego systemu,

 • Udoskonalenie zasad zmodernizowanego systemu poprzez przetestowanie ich w praktyce, co pozwoli na ewentualną weryfikację założeń.


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

Utworzenie i moderowanie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia (SWS) nauczycieli/ek i dyrektorów/ek.

 • Powołanie 5 sieci tematycznych (przedmiotowych lub problemowych)

 • 2 sieci wybrane obowiązkowo z listy

 • Każdą siecią będzie kierował koordynator sieci.

 • Grupa w sieci 20-25 n-li/lek


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

ZADANIA KOORDYNATORA SIECI

 • Organizowanie i moderowanie pracami SWS,

 • Zapraszanie ekspertów,

 • Udostępnianie materiałów samokształceniowych.


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

Odbywanie spotkań w ramach SWS:

 • 3 spotkania w każdej SWS w roku szkolnym 2012/2013

 • 5 spotkań w roku szkolnym 2013/2014

  Formy spotkań:

 • Zajęcia z udziałem ekspertów (wykłady, warsztaty, konsultacje)

 • Inne (lekcje pokazowe, dyskusje)


Jawor dnia 12 02 2013
Pilotażowy wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim. model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

Praca nauczycieli/ek na platformie:

Poza spotkaniami SWS jej członkowie będą mogli :

 • Uczestniczyć w wymianie doświadczeń na platformie internetowej,

 • Brać udział w grupach dyskusyjnych,

 • Zamieszczać własne materiały dydaktyczne.


Sieci wsp pracy i samokszta cenia
SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim.

 • Sieć dyrektorów

 • Sieć pedagogów, psychologów i logopedów

 • Sieć bibliotekarzy

 • Sieć w zakresie podniesienia efektów kształcenia

 • Sieć dla wychowawców