eu pen ze st edn m kol m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„EU peníze středním školám“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
„EU peníze středním školám“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

„EU peníze středním školám“ - PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on

„EU peníze středním školám“. Střední škola živnostenská Sokolov. Matematika – sčítání a odčítání výrazů. Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další používání podléhá autorskému zákonu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

„EU peníze středním školám“


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
matematika s t n a od t n v raz

Střední škola živnostenská Sokolov

Matematika – sčítání a odčítání výrazů

Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení.

Jakékoliv další používání podléhá autorskému zákonu.

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Mgr. Ivana Linhartová

slide3

Jednočlen, mnohočlen.

Výrazy jsou tvořeny členy.

Členy jsou od sebe odděleny operátory početních operací sčítání nebo odčítání.

Podle počtu členů dělíme výrazy na jednočleny a mnohočleny.

Jednočlen je výraz tvořen jedním členem, případně znak či číslo.

y.y

12yz

-9a

-5xy

(cd):2

a

35

2x

Mnohočlen je výraz tvořen součty nebo rozdíly jednočlenů.

2x + 3

y – 2y + y

a/2 – 6a.a

b - 9a – 4cb

Mnohočlen se dvěma jednočleny se nazývá dvojčlen.

Mnohočlen se třemi jednočleny se nazývá trojčlen.

… součet dvou dvojčlenů

(3x – 5) + (2x – 4)

… součin dvou trojčlenů

(3x – y + 2).(x + 2y – 1)

slide4

Sčítání a odčítání výrazů.

+5

2

+2

=

3

2

=

=3

+5

+2

+7

=1

slide5

Sčítání a odčítání výrazů.

Jak jsme si tedy ukázali, sčítat a odčítat můžeme jen stejné členy se stejnou proměnnou.

To znamená čísla jen s čísly, jednu proměnnou jen s touto proměnnou, druhou proměnnou pak opět jen s touto proměnnou.

slide6

Sčítání a odčítání výrazů.

Sčítat a odčítat můžeme jen stejné členy se stejnou proměnnou, ale zároveň i se stejným mocnitelem (exponentem).

To znamená čísla jen s čísly, proměnné jen s proměnnými, proměnné na druhou jen s proměnnými na druhou.

slide7

Sčítání a odčítání výrazů se závorkami.

Stejně jako při úpravách číselných výrazů, mají závorky ve výpočtech přednost. Pokud to tedy je možné, vypočítáme je (určíme jejich hodnotu), pokud to možné není, odstraníme je!

I pro výpočty v závorkách opět platí, že sčítat a odčítat můžeme jen čísla s čísly, proměnné jen s proměnnými, proměnné na druhou jen s proměnnými na druhou, atd.

slide8

Sčítání a odčítání výrazů se závorkami.

1) Je-li před závorkou znaménko + (plus), vynechá se společně se závorkou a všechny členy závorky se opíší (se stejnými znaménky, která měla v závorce).

2) Je-li před závorkou znaménko  (mínus), vynechá se společně se závorkou a u všech členů v závorce se změní znaménka, jinými slovy změní se v opačné.

Totéž platí i v případě odstraňování závorek, které nelze upravit!

slide9

Sčítání a odčítání výrazů se závorkami.

1) Je-li před závorkou znaménko +(plus), vynechá se společně se závorkou a všechny členy závorky se opíší (se stejnými znaménky, která měla v závorce).

2) Je-li před závorkou znaménko  (mínus), vynechá se společně se závorkou a u všech členů v závorce se změní znaménka, jinými slovy změní se v opačné.

+ (  5 + x  x2) =  5 + x  x2

 (  5 + x  x2) = 5  x + x2

slide10

Seznam použité literatury a pramenů:

  • HUDCOVÁ, Milada; KUBIČÍKOVÁ, Libuše. Sbírka úloh z matematiky : pro SOU a SOŠ. 1. Praha : Prometheus, 1991. 373 s. ISBN 80-85849-40-2.

Objekty, použité k vytvoření sešitu, jsou součástí SW MS Office nebo pocházejí z veřejných knihoven obrázků (public domain), nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.

Autor:

Mgr. Ivana Linhartová

SŠŽ Sokolov