p f up bc milan glabaz a diplomov pr ce 2012 g1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G1 - PowerPoint PPT Presentation


  • 100 Views
  • Uploaded on

MODERNÍ BIOTECHNOLOGIE. SLOVNÍK. PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G1. PŘEHLED VÝUKOVÝCH PREZENTACÍ. Obecná část: Specifická část: Doplňková část:. DNA. Genomika. Klonování DNA. Transgenní rostliny. GMO v zemědělství. GMO: historie a zákony.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G1' - onella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p f up bc milan glabaz a diplomov pr ce 2012 g1

MODERNÍ BIOTECHNOLOGIE

SLOVNÍK

PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G1

p f up bc milan glabaz a diplomov pr ce 2012 g2

PŘEHLED VÝUKOVÝCH PREZENTACÍ

Obecná část:

Specifická část:

Doplňková část:

DNA

Genomika

Klonování DNA

Transgenní rostliny

GMO v zemědělství

GMO:

historie a zákony

PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G2

Slovník

Opakování

p f up bc milan glabaz a diplomov pr ce 2012 g3

Slovník odborných termínů - rozcestník

A

D

E

F

G

CH

I

K

L

M

PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G3

N

P

R

T

p f up bc milan glabaz a diplomov pr ce 2012 g4

Slovník odborných termínů - A

AMPLIFIKACE – zmnožení vektoru v hostitelských buňkách

PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G4

p f up bc milan glabaz a diplomov pr ce 2012 g5

Slovník odborných termínů - D

DEOXYRIBOSA – sacharid tvořící část nukleotidu

DIHELIX – dvojšroubovice DNA

DNA – deoxyribonukleová kyselina, nositelka genetické informace

PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G5

p f up bc milan glabaz a diplomov pr ce 2012 g6

Slovník odborných termínů - E

ELEKTROFORÉZA – selekční metoda využívající pohybu molekul DNA ve stejnosměrném elektrickém poli

ELEKTROPORACE – vnesení T-DNA do buněk pomocí elektrických impulzů narušujících buněčnou membránu

EXPLANTÁT – část rostlinného pletiva určeného ke kultivaci

PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G6

p f up bc milan glabaz a diplomov pr ce 2012 g7

Slovník odborných termínů - F

FRAGMENT – část např. molekuly DNA

PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G7

p f up bc milan glabaz a diplomov pr ce 2012 g8

Slovník odborných termínů - G

GEN – konkrétní úsek molekuly DNA

GENOM – soubor všech genů daného organismu

PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G8

p f up bc milan glabaz a diplomov pr ce 2012 g9

Slovník odborných termínů - CH

CHROMOZÓM – útvar v jádře tvořený DNA a bílkovinami

PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G9

p f up bc milan glabaz a diplomov pr ce 2012 g10

Slovník odborných termínů - I

INZERCE – vnesení části DNA do jiné DNA

PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G10

p f up bc milan glabaz a diplomov pr ce 2012 g11

Slovník odborných termínů - K

KLONOVÁNÍ – vytváření identických kopií DNA

KLONOVACÍ VEKTOR – rekombinantní molekula (nejčastěji bakteriální plazmid) používaná ke klonování DNA

PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G11

p f up bc milan glabaz a diplomov pr ce 2012 g12

Slovník odborných termínů - L

LIGÁZA – enzym spojující úseky DNA

PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G12

p f up bc milan glabaz a diplomov pr ce 2012 g13

Slovník odborných termínů - M

MAKROMOLEKULA – molekula s vysokou molekulovou hmotností, sestávající s velkého množství atomů (molekul)

MODERNÍ BIOTECHNOLOGIE – oblast biotechnologií zabývající se genetickou modifikací organismů

PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G13

p f up bc milan glabaz a diplomov pr ce 2012 g14

Slovník odborných termínů - N

NUKLEOTID – základní stavební jednotka DNA

PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G14

p f up bc milan glabaz a diplomov pr ce 2012 g15

Slovník odborných termínů - P

PLAZMID – malá kruhová molekula DNA u prokaryot

PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G15

p f up bc milan glabaz a diplomov pr ce 2012 g16

Slovník odborných termínů - R

REKOMBINANTNÍ DNA – vzniká inzercí genu do genomu daného organismu

RESTRIKČNÍ ENZYM – štěpí molekulu DNA na určitých místech

PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G16

p f up bc milan glabaz a diplomov pr ce 2012 g17

Slovník odborných termínů - T

TOTIPOTENCE – schopnost dediferencovaných buněk regenerovat zpět v rostlinu

TRANSFORMACE – začlenění cizorodé DNA do genomu určitého organismu

TRANSGENNÍ – geneticky modifikovaný

TRANSGENOZE – přenos genetické informace

PřF UP Bc. Milan Glabazňa, diplomová práce 2012 G17