slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innovasjon og nyskaping PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innovasjon og nyskaping

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Innovasjon og nyskaping - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Innovasjon og nyskaping. April 2012. INNOVASJON OG NYSKAPING. Nyskapingsmål. Drivkraft for omstilling og nyskaping. Internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning. Bidrag fra hele NTNUs faglige bredde.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Innovasjon og nyskaping' - oneida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nyskapingsm l

INNOVASJON OG NYSKAPING

Nyskapingsmål
 • Drivkraft for omstilling og nyskaping.
 • Internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning.
 • Bidrag fra hele NTNUs faglige bredde.
 • Velfungerende system for nyskaping.

April 2012

slide3

INNOVASJON OG NYSKAPING

NTNU – Det skapende universitet

 • Formidling av kunnskap, kompetanse og forskningsresultater.
 • Bidra til utvikling og fornyelse av samfunn og næringsliv.

FORMIDLING

 innovasjon

FORSKNINGny kunnskap

UNDERVISNING

 kompetanse

Utvikling av ny teknologi Internasjonalt samarbeid

Allmenn- og profesjons-

utdanning. Opplæring

April 2012

slide4

INNOVASJON OG NYSKAPING

Investorer

Universitetet

Entreprenører

Bedrifter

Innovasjon og næringsutvikling

Nyskaping og fornying krever samhandling mellom:

 • Investorer, som finansierer nye prosjekt.
 • Entreprenører, som generer ideer.
 • Næringslivet, som ”eier” og kunde.
 • Universitetene, som har en aktiv rolle i utvikling av ny næringsvirksomhet.

April 2012

slide5

INNOVASJON OG NYSKAPING

Nyskaping – I

 • Mange fagemner relatert til nyskaping
 • Senter for entreprenørskap
 • Innovasjonssenter Gløshaugen (19 bedrifter)
 • NTNU Technology Transfer AS (TTO): Hjelp til idéhavere; Idésøk i fagmiljøene
 • Studentforeningen Start NTNU
 • NTNU Discovery finansierer kommersialiserbare forskningsresultater fra NTNU
 • Samarbeidsavtaler med næringsliv
 • Arrangement (Venture Cup; TechnoportAwards)

April 2012

slide6

INNOVASJON OG NYSKAPING

Nyskaping – II

NTNU på fjerdeplass, etter MiT, Tokyo Inst. of Technology og Eindhoven Univ. of Technology i rangering av de universitetene i verden som samarbeider mest intensivt med næringslivet.

Resultater 2011

 • 83 forretningsideer
 • 45 patentsøknader
 • 10 spin-off-selskaper
 • 6 lisensavtaler

April 2012

slide7

INNOVASJON OG NYSKAPING

Kommersialisering av teknologi

NTNU Technology Transfer AS bidrar til formidling av teknologi og kunnskap fra NTNU gjennom rettighetsforvaltning, teknologiverifisering, selskapsetablering, og teknologilisensiering.

 • Siden starten i 2004 har selskapet registrert 794 ideer fra studenter og ansatte ved NTNU.
 • Det er sendt inn 325 patentsøknader.
 • Totalt har selskapet kommersialisert 76 ideer.

April 2012

regional virksomhet

INNOVASJON OG NYSKAPING

Regional virksomhet
 • NTNU er og ønsker å være en viktig bidragsyter til nyskaping og næringsutvikling i regionen.
 • Partnere for nyskaping: NTNU, Sintef, SpareBank 1 SMN og NTE.
 • Partnerne pådrivere for samarbeid næringsliv ̶ forskning i Midt-Norge.
 • Samler toppledere i Midt-Norge og sentrale NTNU- og Sintef-forskere til årlig «Topplederkonferanse».

April 2012

slide9

INNOVASJON OG NYSKAPING

Innovasjonssenter Gløshaugen

Inkubator med bedrifter fra NTNU og SINTEF

19 bedrifter pr. mars 2012

April 2012

slide10

INNOVASJON OG NYSKAPING

NTNU Technology Transfer AS

 • Heleid datterselskap av NTNU.
 • Skape næringsvirksomhet fra forskning ved NTNU og Helse Midt-Norge (inkl. St. Olavs Hospital).
 • Etablere spin-off selskap og lisensiere ut ny teknologi.
 • Vinn-vinn samarbeid mellom forskere, bedrifter og investorer.

April 2012

slide11

INNOVASJON OG NYSKAPING

NTNU og næringslivet – I

 • 650 større forskningsprosjekter finansiert av bedrifter, fond og organisasjoner; ca. 1000 inkl. delprosjekter.
 • 210 mill. kr ble tilført NTNU fra næringsliv og organisasjoner i 2011.
 • Våren 2011 var 600 EiT-studenter opptatt med temaet «et grønnere Trøndelag».
 • NTNU har 40,5 årsverk prof. II (ca. 200 personer), mange fagfolk fra næringslivet.
 • Omfattende etter- og videreutdannings-tilbud, bl.a. via «Kursdagene» ved NTNU.

April 2012

slide12

INNOVASJON OG NYSKAPING

NTNU og næringslivet – II

 • Praksisplasser og prosjektoppgaver i næringslivet formidles viawww.ideportalen.no
 • Internasjonale prosjekter gjennomIAESTE og EU-programmene
 • Formelle avtaler mellom fakultet, bedrifter og næringslivet for å stimulere gjensidig kontakt

April 2012

slide13

INNOVASJON OG NYSKAPING

NTNU og Sintef er viktigste fagmiljø for norsk industri

Norske industribedrifter rangerer NTNU og Sintef i Trondheim på topp som samarbeidspartner

Hele 96 prosent rangerer NTNU eller Sintef i Trondheim som viktigste fagmiljø

Fra undersøkelse gjort av Norsk Industri blant 380 medlemsbedrifter.

April 2012