Icolc 1 2 th fall meeting 3 10 6 10 20 10
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

ICOLC 1 2 th Fall Meeting 3 . 10. – 6 . 10. 20 10. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni. ICOLC International Coalition of Library Consortia. C íle ICOLC: Koordinace a spolupráce knihovnických konsorcií v mezinárodním měřítku ICOLC meeting – pravidelně 2 x ročně

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - oneida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Icolc 1 2 th fall meeting 3 10 6 10 20 10

ICOLC 12th Fall Meeting3. 10. – 6. 10. 2010

Barbora Katolická

Univerzitní knihovna ZČU v Plzni


Icolc international coalition of library consortia
ICOLCInternational Coalition of Library Consortia

 • Cíle ICOLC:

  • Koordinace a spolupráce knihovnických konsorcií v mezinárodním měřítku

 • ICOLC meeting – pravidelně 2 x ročně

  • Sdílení informací o problematice EIZ

 • 12. podzimní evropské setkání ICOLC

  • 3. - 6. 10. 2010 v Amsterdamu

  • pořadatelé: holandské konsorcium UKB a SURF

  • místo konání: Královská nizozemská akademie umění a věd, Amsterdam

  • 108 účastníků z 24 zemí


Icolc 1 2 th fall meeting 3 10 6 10 20 10
UKB

 • Universiteitsbibliotheken & Koninklijke Bibliothek - http://www.ukb.nl

 • Holandské konsorcium 13 Univerzitních knihoven a Národní knihovny

 • Akademie věd a vědecké knihovny jsou spolupracujícími členy

 • Základní aktivity:

  • Dojednávání licencí k e-zdrojům - řízeno organizací SURF

  • Rozvoj infrastruktury pro publikování vědeckých výstupů institucí (repozitáře)

  • Podpora publikování v režimu open access

  • Podpora a vývoj informačních technologií k usnadnění všech fází procesu vědecké komunikace


Icolc 1 2 th fall meeting 3 10 6 10 20 10
SURF

http://www.surf.nl

Spolupracující organizace pro vysokoškolské a vědecké instituce

Podpora vývoje a inovace informačních a komunikačních technologií


T mata icolc 2010
Témata ICOLC 2010

 • Výsledky „ICOLC Battlefield Survey“

 • Informace o současném stavu vyjednávání licencí některých konsorcií

 • Problematika dlouhodobého uchování elektronických dokumentů (e-journal archiving)

 • Uložiště tištěných dokumentů (národní depozitáře)

 • E-books, E-textbooks

 • Systémy pro správu a řízení e-zdrojů (ERM)

 • Akademické knihovny v budoucnu


Icolc battlefield survey
„ICOLC Battlefield Survey“

 • Dopad ekonomická krize  snížení rozpočtu institucí  intenzivní jednání s vydavateli o nových licenčních podmínkách s důrazem na snížení meziročního nárůstu cen

 • Průzkum porovnává změny cen e-zdrojů od vybraných vydavatelů v období 2009 – 2010

 • Účastníci průzkumu: 61 zemí – 41 ze Severní Ameriky, 16 z Evropy, 4 z Asie

 • Výsledky průzkumu:

  • Obecně: v zemích Severní Ameriky se podařilo dojednat s vydavateli lepší ceny (výraznější snížení price cap) než v zemích Evropy a Asie

  • Porovnání s ČR: o cca 2-4% vyšší meziroční nárůst než v evropských zemích zúčastněných průzkumu


Informace z evropsk ch konsorci o aktu ln m stavu vyjedn v n licenc k e zdroj m
Informace z evropských konsorcií o aktuálním stavu vyjednávání licencí k e-zdrojům

 • Turecké konsorcium – max. akceptovatelný meziroční nárůst je 5%

 • Konsorcium Couperin (Francie) - konference rektorů žádá max. 2% meziroční nárůst

 • Obecně:

  • Obtížné vyjednávání cen s vydavateli – obhajují zvýšení cen zlepšením obsahu (více titulů např. z Číny,…)

  • Přednost se dává víceletým smlouvám na 3-5 let – v prvních 2 letech 0% navýšení, poté cca 3-4%

  • Pravidelné sledování ceny za článek


Dlouhodob uchov n e dokument

Výrazně stoupá množství e-publikací vyjednávání licencí k e-zdrojům potřeba řešit jejich dlouhodobé uchování a zajistit trvalý přístup

Německo:

iniciativa pro řešení této problematiky http://www.allianzinitiative.de

připravena studie http://www.beagrie.com

cíl: najít optimální řešení pro zajištění trvalého zabezpečeného síťového přístupu k e-dokumentům

problémy organizační a finanční, ne technické

Možné řešení: služba PORTICO (http://www.portico.org) – zajišťuje dlouhodobé uchování předplácených časopisů na základě smluv s vydavateli (významná podpora velkých vydavatelů).

Další možné systémy LOCKSS, E-depot

Dlouhodobé uchování e-dokumentů


Ulo i t ti t n ch dokument n rodn d epozit e

Evropské projekty pro vytvoření sdíleného vyjednávání licencí k e-zdrojůmrepozitáře pro uchování a zpřístupňování tištěných materiálů

Finsko, Francie, Holandsko, Norsko, Španělsko, Švýcarsko, Anglie, Skotsko, Estonsko

Financováno vládou, řízeno a koordinováno na národní úrovni

Poskytované služby: výpůjčky, fotokopie, e-delivery

Depozitáře jsou umístěny mimo města v levných lokalitách

Výhody pro knihovny:

finančně výhodné řešení

ušetření prostoru

dostupnost materiálů

služby pro knihovny zdarma

Uložiště tištěných dokumentů – národní depozitáře


E books

Národní knihovna ve Finsku – současná situace s e-books:

Zájem uživatelů o e-knihy, knihovny půjčují čtečky e-knih, v knihkupectví prodávají e-knihy i čtečky, teleoperátoři prodávají audio knihy

Potřeba vytvořit model podporující rozvoj e-knih a vyhovující po stránce obsahové, licenční, uživatelské, technologické i finanční

Dvouletý projekt pro rozvoj e-books (účastníci: vydavatelé, knihkupci, Národní knihovna, Ministerstvo školství a kultury, univerzity, vědecká centra)

Knihovny zajišťují obsahovou stránku, marketing a školení uživatelů

E-books


E textbooks
E-textbooks e-books:

Současná situace s e-textbooks ve Velké Británii:

 • „JISC national e-books observatory project“ http://www.jiscebooksproject.org

 • Cíl: zjistit skutečné potřeby studentů při využívání e-učebnic během studia, vytvořit vhodný model pro podporu rozvoje e-učebnic na univerzitách

 • Průběžné výsledky projektu:

  • relativně nízké využívání

  • klíčová role lektorů

  • e-učebnice z pohledu studentů:

   • zápory: různé platformy, problémy se zvýrazňováním a dopisováním poznámek, čtení dlouhých textů z monitoru

   • klady: rychlé vyhledávání, online přístup

 • Průběžné závěry:

  • potřeba standardizace platforem s možností zvýrazňování části textu, podpora e-učebnic pro mobilní zařízení, snížení cen za e-učebnice


Syst my pro spr vu a zen e zdroj erm
Systémy pro správu a řízení e-zdrojů (ERM) e-books:

 • Konsorcia potřebují efektivním způsobem spravovat a řídit předplácené e-zdroje  hledají optimální systémy

  ERMS (Electronic Resource Management System)

  • správa smluv, licencí, plateb členů, dodržení platebních termínů, přístupová práva, statistiky,…

  • Portugalské konsorcium, Max Planck Society: ERM od Serial Solution

  • Švédské konsorcium: Verde

  • vývoj vlastních systémů – JISC (UK), TU Eindhoven (Holandsko)


Akademick knihovny v budoucnu

Zamyšlení nad budoucností akademických knihoven e-books:http://www.neal-schuman.com/academic/

James G. Neal: „The Future academic Research Library: Hope/Power/Action through Primal Innovation and Radical Collaboration“

http://www.neal-schuman.com/academic/Neal2010.pdf

30 pravidel a úkolů pro akademické knihovny

Akademické knihovny v budoucnu


Amsterdam public library
Amsterdam Public Library e-books:

 • Otevřena pro veřejnost 7. 7. 2007

 • Plocha 28.000 m2

 • Otevírací doba Po – Ne: 10:00 – 22:00

 • 7.000 návštěvníků denně

 • 200 zaměstnanců

 • 600 počítačových pracovních míst (z toho 50 multimediálních)

  http://www.oba.nl