Salamyaan sa Bayan, Bayan sa Salamyaan: Ang Pagkakakilanlang Marikenyo sa Bisa ng Talastasan - PowerPoint PPT Presentation

salamyaan sa bayan bayan sa salamyaan ang pagkakakilanlang marikenyo sa bisa ng talastasan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Salamyaan sa Bayan, Bayan sa Salamyaan: Ang Pagkakakilanlang Marikenyo sa Bisa ng Talastasan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Salamyaan sa Bayan, Bayan sa Salamyaan: Ang Pagkakakilanlang Marikenyo sa Bisa ng Talastasan

play fullscreen
1 / 13
Salamyaan sa Bayan, Bayan sa Salamyaan: Ang Pagkakakilanlang Marikenyo sa Bisa ng Talastasan
1927 Views
Download Presentation
onan
Download Presentation

Salamyaan sa Bayan, Bayan sa Salamyaan: Ang Pagkakakilanlang Marikenyo sa Bisa ng Talastasan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Salamyaan sa Bayan, Bayan sa Salamyaan:Ang Pagkakakilanlang Marikenyo sa Bisa ng Talastasan Jayson de Guzman Petras Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas Unibersidad ng Pilipinas - Diliman Salamyaan Lecture Series 2011 Bulwagang Kapitan Moy 19 Hulyo 2011

 2. Kaligiran: • Kabisera ng Industriya ng Sapatos • Modelong Lungsod ang pinakamalaking pares ng sapatos ayon sa Guinness Book of World Records Marikina Cityhood Park

 3. Ang Salamyaan sa Marikina Taga Marikina ka kung alam mo ang ibig sabihin ng "naghalo ang balat sa tinalupan, "sagot sa huli", lamuan, salang bayan, salamyaan, anunciata, zebra, ampay kaban, hiwas, ditchoy, bankilya. -- “Taga Marikina Ka” Rodolfo S. dela Paz River City Gazette, February 20, 2000

 4. SALAMYAAN Salamyaan ng Takaw-Mata 2007 2009 Salamyaan ng Lambak 2007 2009

 5. Salamyaan • “isang silungan kung saan ang mga Marikenyo, partikular ang mga matatanda, ay nagsasama-sama upang magpahinga, magkuwentuhan, magkainan at maglibang” (Florendo-Imao 2002, 12) • upuan o pahingahan • may mahabang mesa na gawa sa kawayan at makikitid na upuang kahoy na tinatawag na “tarima” • walang dingding Ang mananaliksik sa salamyaan ng Takaw-Mata, 14 Nobyembre 2007

 6. Salamyaan • walang tiyak na impormasyon ng pagsisimula • nagsimula sa mga magsasaka • kaugnay ng pagsisimula ng industriya ng sapatos • dumami noong dekada ’50 hanggang ’70 – “El Paraiso”, “Haliging Bato”, “Picnic Boys”, “White Rooster”, “Pangyamot Society” • simbolo ng mga angkan

 7. Salamyaan • pahingahan, lugar ng pabasa sa Mahal na Araw, BINGOhan, kainan, kantahan, tsismisan, Videoke, usapang politika Dating Paskil sa Salamyaan ng Takaw-Mata

 8. Salamyaan sa Purefoods Tambay kay Fanio Ang mananaliksik kasama si Bb. Melinda Villamar Daroy ng www.salamyaan.com

 9. Salamyaan bilang Talastasang Bayan • Litaw sa salamyaan ang paglikha ng mga salaysay ng bawat kalahok sa umpukan. • Walang tiyak na oras ng pagdating ang mga matatanda sa salamyaan. • Walang tiyak na paksa ang kanilang pag-uusap. • Pantay ang mga kalahok at ang daloy ng usapan sa salamyaan. • Makikita rito ang pag-uugnay ng kalooban at pakikiisang-loob sa kapwa ng mga naririto.

 10. Bayan at Pagkabayan sa Salamyaan • Ang salamyaan ay simbolong Marikenyo na nagpapakilala sa malalim na kamalayan, karanasan at kalinangang bayang Marikina. • Ang salamyaan ay nakaugat sa pagpapahalaga ng mga Marikenyo sa kanilang kapaligiran at kapwa. • Naiiba man ang anyo at katawagan, ang diwa ng salamyaan ay mababakas pa rin sa mga Marikenyo tungo sa pagkilala sa bayan.

 11. ILOCOS dap-ayan IBALOI kampo/tongtong BONTOC ator KANKANAEY dap-ay TINGGIAN balawa ISABELA pergula PANGASINAN alulong Iba’t Ibang Katawagan sa mga Umpukan sa Pilipinas PAMPANGA papag BIKOL papag BATANGAS ungkutan ALBAY balay-balay ROMBLON payag-payag AKLAN payag LEYTE pajag CEBU kamalig, payag, tambayanan, baraks NEGROS ORIENTAL payag, lagkaw MISAMIS ORIENTAL payag, payag-payag ZAMBOANGA casita BUKIDNON tambayanan, mama-han DAVAO lantay, payag-payag

 12. MARAMING SALAMAT PO!