maigdil ana n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maigdiléana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maigdiléana

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Maigdiléana - PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on

Maigdiléana. le Cathal Ó Searcaigh. http://www.irish-poets.tv/2010/04/07/maigdiileana/. I dtrátha an ama a dtachtann sealán aibhléise Aoibh soilseach na spéire Tchím uaim í de ghnáth, an ghirseach is deise De mhná sráide na háite seo; Agus í ar a beat ag crúiseáil go huaigneach

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Maigdiléana' - onan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
maigdil ana

Maigdiléana

le Cathal Ó Searcaigh

http://www.irish-poets.tv/2010/04/07/maigdiileana/

slide2

I dtrátha an ama a dtachtann sealán aibhléise

Aoibh soilseach na spéire

Tchím uaim í de ghnáth, an ghirseach is deise

De mhná sráide na háite seo;

Agus í ar a beat ag crúiseáil go huaigneach

Sa mharbhsholas chnámhach

Ag spléachadh go fáilí na gcros teilifíse

Ag cuartú a Calvaire go heaglach.

Around the time when the street lights’ quenching meets the morning light

That’s when I usually see the most beautiful of the women of the road
Cruising her patch in the half light
Looking small and furtive in the shadows of the ariels
Meekly seeking and eking out her Calvary looking for redemption(deliverence from sin)

slide3

Amantaí eile tchím í le haithint an lae

Agus í gcaiftéire ag ól tae

Sula bpileann sí ar an underground

Abhaile ina haonar go Paddington.

Nuair nach labhraíonn éinne leat, a ghrá

Thíos ansiúd, dubh bán nó riabhach

Bhéarfaidh na fógraí béal bán duit agus béadán

I dtumba folamh an underground

Nó b’fhéidir scéala ón Ghalailéach

Occasionally I see her in the light of day in a café drinking tea

before she takes the tube

home alone to Paddington

When nobody talks to you down there, love,
at all down there

let the announcements fill your ears with numbing words
and the slander and gossip be lost in the hollow of the Underground

… or maybe Jesus will speak to you.

pr omhphoint an d in
Príomhphointí an dáin
 • Tá an dánseobunaithearstriapachagusíagobairarshráideannadorchalondain
 • Feiceann an file éagussmaoiníonnséfaoinsórtsaoilatáaiceagus an sórtduineatáinti
 • Tátruaaigedí
 • Déanannsétagairt don chosúlachtatáaici le MáireMhaigdiléana, caraChríost
t ama an d in
Téama an dáin
 • Is iaduaigneasagusaonrachtnamnásráideseoagusíagobairarshráideannadorchadoicheallachaLondan is téama don dán
 • Faighimidleargasannarshaolnastriapaíagusí I mbun a ceirde
 • Is leir go bhfuil an file agdiriúarn-airearchruachásnamnáseoagusar a easpadíniteagusnáire a ghabhannlenaslíbheatha
moth ch in
Mothúcháin
 • Is é an t-uaigneas an mothúchán is láidresadánseo
 • Tá an striapachseoagsiúlnasráideannadorchatréigtheinahaonar.
 • Téannsíabhaileléiféin
 • Suíonnsísachaifeinahaonar.
 • Nílabhraíonnaonduineléi
 • Tá an bheanseoagfulaingt de dheascaseo
omhanna
Íomhanna
 • Is dánconspóideachéseoarthéama an striapachais
 • Cuirtearbéimardhorchadassadán
 • Cruthaíonn an file cúlradúinnatádorcha, sceirdiúil, coimhthíoch(alien) agusdáinséarach
 • Támeafarláidiragtús an dáininandéantarsolas an lae a thachtadhag ‘sealánaibhléise’.
 • Meafareile a bhaineann le solas/dorchadasná ‘samharbhsholaschnámhach’ cuireannséseobéimarchruachasnamná
slide8

An meafar is fearrná an ceann a dhéananncomparáididirnahaerógateilifíseagus an chrosarcéasadhCríostuirthiarChalvaire.

 • Léirítearanseoí mar íobairtachatáagfuailingt
 • Íomhaeile a fhaighimidnáíomhanatraenach, ífaoithalamh. Tásíimbunceirde a bhfuilmídhleathach
slide9

Cruthaítearpictiúrsceirdiúildúinn den bheanóguaigneachar a bealachabhaile I ‘tumbafolamh an underground’

 • CeanglaítearcásnamnáóigeagucásMháireMhaigdiléana le chéile
 • Tugtar le tuiscint go bhfuildóchaséigin I ndándí go mbeadhtuiscintagdia I gcásmnáóige
siombail
Siombailí
 • Baintearúsáid as siombailícumhachtachsadán
 • Is iadnasiombailí is fearrna
 • An sealánaibhléise
 • Na crosateilifíse
 • An underground
 • Tugannsiadleargasdúinnarshaolsuarach, naimhdeachuaighneachnamnáóige
friotal
Friotal
 • Baintearúsáid as friotalatáóiriúnach do théama an dáin( foclóir a bhfuilbaintaige leis)
 • Baineann an file feidhmfreisin as Béarlagair a chruthaíonnpictiúrgléineach den striapachógdúinn,’íar a beat agcrúiseáil’
 • Úsáideann an file friotalchunpictiúrmhaith den underground agus a timpeallacht a chrúthúdúinn
atmaisf ar
Atmaisféar
 • Táatmaisféár an dáiséiragus an uaignischuntosaighsadán mar aon le hatmaisféarnaceirdemídhleathaigh, faoithalamh a chleachtan an bhéansráideóg.
teideal an d in
Teideal an dáin
 • Is íMáireMhaigdiléanaatá I gceist I dteideal an dáin. De réir an Bhíobla, bastriapachí a nigh cosaChríost, a mhaithdí a pheacaí
 • Leanann an téama sin tríd an dán
cr osta ocht
Críostaíocht
 • Tá an dánseolán le tagairtí don Chríostaíocht
 • Seasann an bheanóg do MháireMhaigdiléana
 • ÍomhaláidirsaBhíoblaagusíomhalárnach do theagascnahEaglaise I dtaobh an pheaca, I dtaobhcarthanachtaCríostaíagus an maithiúnas
d lra
Dúlra
 • Is ítimpeallachtnacathrach a fheicimidsadánseo
 • is éseo an dúlraatáfaoichaibidilanseo
 • Is leirnachbhfuilmeasmadraar an bhfileardúlranacathrach
 • Timpeallachtmhínadurthaatáann
meadaracht
Meadaracht
 • Saorvéarsaíocht
 • Feicimidsamplaí

-d’uaim (‘bhéarfadhnafograíbéalbánduitagusbéadán’)

-aicill =rímidir focal deiridharlíneamhánagustúsfocailar an líneinadhiadh sin.

‘deise’ (line 3) ‘háite’ (4)

‘lae’ (9) agusgcaiftéire (10)

Comhardadhdeiridh

‘riabhach’ (line 14) agus’ Ghalailéach’ (líne 17)

leargas
Leargas
 • Faighimidléargasarcheird an striapachaisagusar an neamhaird a thugann an pobal I gcoitinnearchruachásagusfulaingtaguseaspadínitenambansráide.
dearcadh an fhile
Dearcadh an fhile
 • Tátruaagusbáag an bhfile don bean óg
 • Tuigeannsécásnamnáóig
 • Is leir go bhfuldearcadhciniciúilaige I leithnacríostaíochta mar nachndéantaraoniarrachtartheacht I gcabhairuirthi