croeso
Download
Skip this Video
Download Presentation
Croeso!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Croeso! - PowerPoint PPT Presentation


  • 134 Views
  • Uploaded on

Croeso!. Dyma ragflas byr o’r E-lyfr newydd am Y Gyfraith…. a ddatblygwyd gan CBAC i gydfynd â’r fanyleb U/UG newydd ac i gefnogi ei haddysgu. Cefndir. Ysgrifennwyd yr E-lyfr gan athrawon gweithredol Mae’n rhoi cyflwyniadau cyffredinol i bob rhan o’r fanyleb

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Croeso!' - onan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
croeso
Croeso!

Dyma ragflas byr o’r E-lyfr newydd am Y Gyfraith…

a ddatblygwyd gan CBAC i gydfynd â’r fanyleb U/UG newydd ac i gefnogi ei haddysgu.

cefndir
Cefndir
  • Ysgrifennwyd yr E-lyfr gan athrawon gweithredol
  • Mae’n rhoi cyflwyniadau cyffredinol i bob rhan o’r fanyleb
  • Mae’n cynnig awgrymiadau o gynlluniau gwersi ynghyd â chyflwyniadau PowerPoint i gynorthwyo â’r addysgu, yn ogystal ag adnoddau eraill
  • Gellir ei ddefnyddio gyda’r holl dechnoleg bwrdd gwyn rhyngweithiol sydd ar gael
  • Bydd y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei hychwanegu ato’n gyson i’w gadw’n gyfoes
sut mae n edrych
Sut mae’n edrych?

Mae diwyg yr E-lyfr yn debyg i lyfr go iawn, ac yn cynnwys tudalennau mewn penodau.

tabiau pennod a thudalen
Tabiau tudalen

Tabiau Pennod

Tabiau pennod a thudalen

Mae’n rhwydd iawn gweithio’ch ffordd trwy’r E-lyfr gan ddefnyddio’r tabiau pennod a thudalen.

Mae lliwiau’r tabiau tudalen yr un peth â lliw tab y bennod benodol er mwyn sicrhau bod y defnyddiwr yn gwybod pa ran o’r E-lyfr sy’n cael ei defnyddio.

hygyrchedd
Gellir cynyddu/lleihau maint y ffont yn ôl yr angen.

Gellir newid lliw’r testun a/neu’r cefndir.

Hygyrchedd

Mae cyfleuster chwilio eang ar gael er mwyn i chi gyrraedd y wybodaeth rydych ei hangen.

tudalennau rhagarweiniol
Tudalennau rhagarweiniol

Gallwch sgrolio trwy’r wybodaeth ar bob tudalen sy’n amlinellu’r cwrs i chi.

Gallwch gysylltu ag adnoddau penodol megis y copïau diweddaraf o’r fanyleb, deunyddiau asesu enghreifftiol a’r canllawiau i athrawon a fydd o gymorth i chi wrth fynd i’r afael â’r cwrs.

tudalennau mewn pennod
Tudalennau mewn pennod

Mae pob tudalen yn y penodau’n cyfeirio at y fanyleb.

Rhoddir gwybodaeth gefndirol ar bob testun.

Gallwch lwytho i lawr gynlluniau gwersi a ffeiliau Word defnyddiol eraill a’u teilwra i’ch hanghenion chi.

Mae cyflwyniadau Power Point ar gael hefyd i’ch helpu chi wrth addysgu’r cwrs.

enghraifft o gynllun gwers
Enghraifft o gynllun gwers

Mae pob cynllun gwers yn cyfeirio at y fanyleb, ac yn amcangyfrif faint o amser y bydd yn ei gymryd i addysgu’r testun.

Rhoddir nodau ac amcanion, ac mae’r geiriau allweddol wedi’u haroleuo.

Rhoddir gweithgareddau athro a disgybl ar ffurf strwythuredig.

yn ogystal r cynllun gwers
Yn ogystal â’r cynllun gwers...

I’r rhai ohonoch sy’n newydd i’r pwnc, neu sy’n dysgu’r Gyfraith ond heb arbenigo yn y maes, mae setiau o gwestiynau wedi’u cynnwys hefyd i’w gofyn i’r myfyrwyr, ynghyd â’r atebion sy’n cael eu disgwyl.

pen sy n siarad
Pen sy’n Siarad

Ar rai o dudalennau’r llyfr, ceir ‘Pen sy’n Siarad’ wedi’i animeiddio a fydd, wrth glicio ar y llygoden, yn cyflwyno testun trafod wedi’i seilio ar y rhan honno o’r llyfr.

ydych chi eisiau gwybod mwy
Ydych chi eisiau gwybod mwy?

I gael mwy o fanylion, a chopi o’r E-lyfr, cysylltwch â Swyddog Cefnogaeth Pwnc Y Gyfraith CBAC…

Christopher Barfoot

029 2026 5094

[email protected]

gyda rhif ac enw eich canolfan.

Diolch am eich amser.

ad