Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Зобовязання -якість PowerPoint Presentation
Download Presentation
Зобовязання -якість

Зобовязання -якість

217 Views Download Presentation
Download Presentation

Зобовязання -якість

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Зобовязання-якість Якість –лежить в основі діяльності Qalian.Компанія має в розпорядженні як лабораторію контролю ,в якій проводять хімічні і мікробіологічні аналізи,так і лабораторію яка займається дослідженнями і розробкою нових препаратів.Продукція виробляється на 4- ьох заводах в Франції.Два із них відповідають нормам виробничої практики(GMP).Завод який спеціалізується на виробництві гігієнічної продукції сертифікований стандартами міжнародної системи якості ISO 9001,ISO14001. Qalianвідповідає за якість фармацевтичної продукції,якавідповідає жорстким французським,європейським та міжнародним вимогам і правилам.До кожного препарату додається виробниче досьє, яке відповідає вимогам GMP.Наукові співробітники ,фармацевти,хіміки,ветеринари,інженери постійно працюють над покращенням пропонованих послуг,запровадженням інноваційних розробок ,щоб пропонувати конкурентноспроможнупродукцію і послуги.

 2. З 2012 року офіційний дистрибюторQalianв Україні-ТОВ «Українські ветеринарні технології» • Заперший рікспівробітництваотримано 2 українськихреєстраційнихпосвідення на: МіЛіКОЛіі ДОКСОРАЛ - антибіотикизвисокоюконцентрацієюактивноїречовини. • Сьогоднікомпанія готовить досьє на отриманняіщедекількохреєстраційнихпосвідчень. Новіінноваційніпрепаратиз’являться на українському ринку ветеринарноїпродукціїнайближчим часом.

 3. Доксорал і міліколі– новіпрепарати на ринку України (виробництвоФранції)

 4. Антибактеріальна терапія –основний напрямок в лікуванні інфекційних захворюваннь.

 5. Доксорал • “Доксорал” (доксициклін 50%) — напівсинтетичнийантибіотиктетрациклінового ряду третьогопокоління в формі порошку для орального застосування. Склад: 1грам міститьдіючуречовину • доксициклінагідрохлорид — 0,5 г • Допоміжніречовини: лимонна кислота — 0,1 г, лактозимоногідрат до 1 г.

 6. Доксорал Фармакологічнівластивості: • Полусинтетичнийантибіотикгрупитетрациклінівз високою біодоступністю ,широкого спектру антимікробноїдіїпо відношенню до: • аеробнихгрампозитивнихбактерій: Staphylococcusspp. (в т.ч. штами, продукуючіпеніцилліназу), Streptococcusspp. ,Diplococcuspneumoniae, Bacillusanthracis, Listeriamonocytogenes; • анаеробнихбактерій: Clostridiumtetani,Clostridiumperfringes. • аеробнихграмонегативнихбактерій: E. coli,Hemophilusinfluenza,Pasteurerella spp.,Shigellaspp., Salmonellaspp., Enterobacterspp., Klebsiellaspp., Bordetellabronchiseptica, а также в отношении Rickettsiaspp., Treponemaspp., Mycoplasmaspp. и Chlamydiaspp.

 7. Механізм дії: Доксоралдіє бактеріостатично. Гальмує процес синтезу білка бактерій. Препарат потрапляє у бактеріальну клітину енергетично залежним шляхом,в цитоплазмі з’єднується із 30Sрибосомнимисубодиницями у місці з’єднання аміноцил–тРНК з комплексом,утвореним рибосомою та мРНК. Цей зв’язок гальмує приєднання нових амінокислот до новоутвореного пептичного ланцюга.

 8. Застосування Доксоралзастосовують для лікуванняорганівдихання та травного каналу, викликанихбактеріями, чутливими до доксицикліну. Телята до 3 місячноговіку: бронхопневмоніяи плевропневмонія, викликанихPasteurellaspp., Streptococcusspp., Corynebacteriumspp., Haemophilussommus, Mycoplasmaspp.,захворювання травного каналу(E.Coli,Salmonella spp.) Свині:Лікуванняатрофічногориніту (Pasteurellaspp. и Bordetellabronchiseptica), бронхопневмонії(Pasteurellamultocida, Streptococcussuis и Mycoplasmaspp.) , плєвропневмонії(Haemophiluspleuropneumoniae, Actinobacilluspleuropneumoniae),та захворювання травного каналу.(E.Coli,Salmonellaspp.ClostridiumperfringesІ інші) Птиця(Бройлери,ремонтний м-к),індики. Хворобиорганівдихання, викликанихMycoplasmaspp. (M. gallisepticum, M. synoviae и M. мelagridis), Escherichiacoli, Haemophilusparagalinarum и Bordetellaavium (індички), ентериту (Clostridiumperfrigens і Clostridiumcolinum.

 9. Дозування Доксорал застосовується перорально з питною водою. Телята( віком до 3 місяців),кури (бройлери та рем.молодняк),індики-40 мг препарата на кг маситіла на добу,(20 мг доксицикліна ) протягом 5 днів. Свині:20-40 мг.препарата (10-20мг доксицикліна ) на кг живої ваги на добу протягом 5 діб. Добову кількість питної води повинна бути спожита протягом доби. Питну воду з препаратом слід поновлювати кожні 24 години. Точну дозу препарату вираховують за наступною формулою. мг на кг маси х середню масу тіла = тіла на добу (40 мг) тварини( 10кг порося) -------------------------------------------------------------- Середньо доб. спож.води (л) на тварину мг препарату (1,5 л) на (л)питн.води (266мг)

 10. Протипоказання Протипоказання Доксорал не застосовуютьтваринам з підвищеноючутливістю до компонентів препарату. Не дозволяєтьсязастосуваннякурямнесучкам.Незастосовуютьодночасно з пеніцилінами,цефалоспоринами,хінолонами.Незастосовуютьпід час вагітностіілактації. Період виведення Свині 4 доби,яйця 3 доби,бройлери – 5 днів, індики – 12 діб, , телята — 14 діб з моменту останньоговикористання препарату. М’ясо,вимушенозабитихтварин до вказанихстроків, згодовуютьнепродуктивнимтваринамабоутилізують. Зберігання Строк придатності :2 роки при відповідномузберіганнііперевезенні(сухетемнемісце, температура від 5 до 25°С. Після першого відкриття упаковки -6 місяців. Після розчинення -24 години Форма випуску Доксоралвыпускають в металізованих пакетах по 100 и 200 г, в банках ізполіетиленувисокоїщільності по 500 и 1000 г.

 11. МіЛіКОлі • Препарат для профілактики і лікуваннябактеріальнихзахворюванньшлунково - кишкового тракту у сільськогосподарськихтварин і птиці. • Склад в 1 мл: • Колістин (в вигляді сульфата) - 2 млн. МЕ.Допоміжніречовини :Бензиловий спирт - 0.01 млОчищена вода – 1 мл

 12. Фармакологічні властивості : • Діючаречовинаміліколі-поліпептиднийантибіотикколістину сульфат(полімексин Е) високої чистоти, якийволодіє бактерицидною дією на грамнегативнібактеріїізгрупиEscherichiacoli., Salmonella, Haemophilusspp., Shigella, Pseudomonasaerоgin., Pasteurella, Klebsiella, Enterobacter, Moraxella і інші. • Після орального застосування препарат слабо всмоктується з шлунково-кишкового тракту і не завдаєшкідливоговпливу на слизовуоболонку, внаслідокчогоутворюєтьсявисокийрівеньантибіотика в кишківнику, щодаєвідміннірезультати при лікуваннікишковихзахворюваннь, викликанихграмнегативнимибактеріями,неутворюютьсярезистентніштами.

 13. Механізм діїколістину. N-(3-аміно-((-3-аміно-1-((6,9,18-трис-(2-аміноетил)-3-(1-гідроксіетил)-12,15-диізобутил-2,5,8,11,14,17,20-гептаоксо-1,4,7,10,13,16,19-гептаазациклотрис-21-іл)-карбамоіл)-пропил)-карбамоіл)2-гідроксіпропіл)-карбамоіл)-пропіл)-6-метил-октанамід,продукується спороутворюючимигрунтовими бактеріями (Baciluspolimixa). Вільний аміно-радикалколістину з позитивним ел.зарядомзєднується з поліфосфатним радикалом з негативним електричним зарядом фосфатиду в клітинній мембрані грам.негативних бактерій,також він зєднується з нуклеїновою к-ою. Колістин приводить до порушення,дестабілізації цитоплазматичної мембрани бактеріальної клітини,модифікації її проникності і потім витікання внутрішньоклітинних матеріалів.(фосфатів,нуклеїнових к-т і інш.)

 14. Покази до застосування : • Міліколізастосовується для профілактики і лікуваннябактеріальнихзахворюванньшлунково– кишковоготракту,викликанихграмнегативнимимікроорганізмами у телят, ягнят,свинейіптиці. Дозування: • Перорально для поросят, телят, ягнят. - 100 000 МО колістину(0,50 мл. препарату) на 10кг. живої ваги в день, в двохрівних дозах, протягом 3 днів з питною водою чи молоком аборідким кормом . Для птиці - 75 000 МО колістину(0,375 мл.препарату) на 10кг. живої ваги в день, в двохрівних дозах протягомтрьохднів з питною водою. З метою усуненнязастосуваннянедостатньоїдози,вагутваринслідвизначатиякомогаточніше,такожпотрібновраховуватиклінічний стан .

 15. Протипоказання : • Міліколі не застосовуютьтваринам з підвищеноючутливістю до колістину, а також з захворюваннямнирок.Не застосовуєтьсяодночасно з такими антибіотиками: мономіцином, канаміцином, гентаміцином, ерітроміцином і ристоміцином. Періодочікування: • Поросята, телята, курчата – 1 деньЯгнята – 7 днівЯйця – 0 днівДо вказаного строку м’ясозгодовуютьнепродуктивнимтваринамабоутилізують . Строк зберігання: • 24 місяці з дативиробництваПісляпершогорозпакування- 3 місяціЗберігати в прохолодномумісці(нижче 25 С) Форма выпуску: • Пластиковіканістри по 5л.

 16. Косметическая революция!