t rk d l n n nem ve t rk e ret m n n gel t r lmes le lg l b g lend rme sem ner n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRK DİLİNİN ÖNEMİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ BİGİLENDİRME SEMİNERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRK DİLİNİN ÖNEMİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ BİGİLENDİRME SEMİNERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35
ona

TÜRK DİLİNİN ÖNEMİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ BİGİLENDİRME SEMİNERİ - PowerPoint PPT Presentation

346 Views
Download Presentation
TÜRK DİLİNİN ÖNEMİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ BİGİLENDİRME SEMİNERİ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÜRK DİLİNİN ÖNEMİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ BİGİLENDİRME SEMİNERİ

 2. SEMİNER PROGRAMI • TARİH: 23.09.2011 CUMA SAAT: 06:30 -8:30 • Amaç: Türk Dilinin durumu ve öğretiminin gelişmesi için yapılacak çalışmalar. • Sunucu: Sn Ahmet Kırca • Açılış: Sn Mustafa Çakşak- VTOD Başkanı – Türkçe üzerine yapılan çalışmaların • özeti. 5 dk. • Sn Aydın Nurhan – TC Melburn Başkonsolosu – Türk Dilinin Önemi 5 dk • Sn HasanSayar– VSL Area Manager– Türkçenin VCE tarihçesi 5 dk • Saz ve Türküler: M.Ali Bademoğlu • Sn Esila Orak – ATUSA – Türkçe öğrenmenin yararları ve avantajları 5 dk • Sn Levent Özgürler – ATI Başkanı – Eyalet ve Federal dalda yapılan çalışmalar. 5 dk • Mrs Joy Elley - Türkçe Öğrenim Tecrübesi ve Dil bilmenin avantajları 5 dk • Saz ve Türküler M.Ali Bademoğlu • Sn Gökşan Sapmaztürk – İmza kampanyası ve Bakanlık Ziyaretleri 5 dk • Sn Figen Haşimoğlu- Devlet Okullarında Türk Dili Eğitimi ve Yapabileceklerimiz 5 dk • Sn Seher Çetinkıran - Türkiye Gezisinin gençler üzerinde bıraktığı etkiler 5 dk • Saz ve Türküler M. Ali Bademoğlu • Kapanış ve Duyurular - Sn Mustafa Çakşak 3 dk

 3. “Milliyetin çok bariz vasıflarından biri dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.” M. Kemal Atatürk

 4. TÜRKÇE BİR DÜNYA DİLİDİR Prof Dr. Şükrü Haluk Akalın, TÜRK DİLİ: DÜNYA DİLİ http://tdk.gov.tr/TR/Genel • Türkçe bugün 12 milyon kilometrekarelik bir alana yayılmıştır. • Kuzey Buz Denizi’nden başlayıp Hindistan’ın kuzeyine, Çin HalkCumhuriyeti’nin içlerinden Avrupa’nın en uç noktasına kadar Türkçe konuşulmaktadır.

 5. Türkçe nerelerde konuşuluyor? • Türkiye Cumhuriyeti • Eski Sovyetler Birliği’nden bağımsızlaşmış • Azerbaycan • Türkmenistan • Özbekistan • Kazakistan • Kırgızistan gibi Türk Cumhuriyetleri

 6. Türkçe nerelerde konuşuluyor • Balkan Ülkeleri • Rusya Federasyonu • İran • Irak • Afganistan • Çin Halk Cumhuriyeti gibi devletler içinde konuşma dili veya yazı dili olarak yaşayan yirmi yazı dili koluna ayrılmaktadır.

 7. TÜRKÇE KONUŞUR SAYISI BAKIMINDAN DÜNYA DİLLERİ ARASINDA BEŞİNCİ SIRADA

 8. Türkiye Cumhuriyeti dışında otuz dört (34) ülkede Türkiye Türkçesi konuşuru bulunmaktadır.

 9. Ülkelerdeki Türk nüfusun yoğunluğuna ve isteğe göre ortaoğretim kurumlarında Türkçenin öğretildiği seksen yedi (87) ülke bulunmaktadır.

 10. Dokuz (9) ülkede Türkçe öğretimin yapıldığı üniversite bulunmaktadır.

 11. Bünyesinde Türkçe öğretilen, Türk dili ve edebiyatı araştırmalarının yapıldığı, Türkoloji bölümlerinin bulunduğu yirmisekiz (28) ülke vardır.

 12. Türkçe, 600 bini aşkın söz varlığına sahip bir dünya dilidir.

 13. “Dilini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmiş demektir.” Peyami Safa

 14. Türk dili en yaygın ve en köklü dünya dillerinden biridir. • Türkçe dünyanın hemen hemen her yerinde öğretilmektedir. • Dünyanın birçok yerinde Türkçe ile ilgili bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. • Türkçe gerek yapısı gerek söz varlığı ile dünya dilllerine katkıda bulunmaktadır.

 15. “Dil düşünmedir, dil milletin en önemli kültürel varlığıdır, dil millettir!” Hüseyin Adıgüzel

 16. AVUSTRALYA’DA TÜRKÇENİN DURUMU 1973’te Viktorya’da VSL tarafından başlatılan Türkçe öğretimi, günümüzde Etnik Okullar, Devlet Okulları ve Özel Okullarda ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde öğretilmeye devam etmektedir.

 17. Avustralya’da Türkçe öğretimi öğrencilerden ve velilerden gelen talebe bağlıdır.

 18. “Kendi dilini tam olarak bilmeyen, başka dilleri de bilemez.” Bernard Show

 19. Doç. Dr. Zeynep Beykont’un 2008 yılında Viktorya’da Türkçe ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre: (Sonuçların bazıları özet şeklinde bazıları ise birebir verilmiştir.) 1995 yılında 3 devlet lisesinde ve 11 ilkokulda hafta arası Türkçe dersleri verilirken şimdi yanlız 1 lisede ve 4 ilkokulda Türkçe dersleri veriliyor. 2005 yılından beri 4 hafta sonu Türkçe okulu kapanmıştır.

 20. “Türkçe ders veren tüm hafta arası ve hafta sonu okul kayıtlarına göre, 2000 yılından beri ortalama 4500 öğrenci Türkçe derslerine devam etmiş, yılda 4000 öğrenci Türkçe derslerine devam etmemiş. • Kısaca okul çağında gençlerimizin neredeyse yarısı çeşitli sebeplerden dolayı ya Türkçe derslerine hiç katılmıyor veya bir süre katılıp ayrılıyor.” (Beykont: 2008)

 21. “Sistemli bir bilgilendirme ile toplumumuzun her kesiminde duyarlılık ve söz birliği oluştuğu taktirde Viktorya’da Türkçe’nin öncelikli diller arasına alınması, Türk öğrencilerinin çoğunlukta olduğu devlet okullarında okutulması ve daha çok öğrencinin Türkçe derslerine devam edip VCE’de Türkçe’yi seçmesi mümkün olabilir.” (Beykont: 2008)

 22. Çocuklarımızın dilimizi ve kültürümüzü öğrenmeleri konusunda neler yapabiliriz?

 23. Sizler, evde disiplinli bir şekilde Türkçe konuşabilir ve en azından çocuklarınızın kulak dolgunluğu oluşturmalarını sağlayabilirsiniz. • Unutmayın ki çocuklarınız günlük hayatta sürekli İngilizce ile iç içe. Eğer evde Türkçe konuşulmazsa Türkçe öğrenmenin gereksiz olduğu düşüncesine kapılabilirler.

 24. Çocuklarınızı Türkçe gazete, dergi ve kitap okumaya teşvik edebilirsiniz.

 25. Çocuklarınızın Türkçe derslerine aktif destek vererek takip edebilirsiniz. • Okul yönetimine yapacağınız talepler sayesinde çocuklarınız Türkçeyi hafta arası öğrenmelerini sağlayabilirsiniz. Çocuklarınız dersleri hafta içi aldıklarında Türkçenin de diğer dersleri kadar önemli olduğu mesajını alacaklardır.

 26. Çocuklarınızın VCE’de Türkçe almalarını destekleyip başarılı olacaklarına dair inancınızı dile getirebilirsiniz ve VCE’ye son bir yılda değil, daha önceden Türkçe derslerine kaydolmalarını sağlayabilirsiniz.

 27. Beykont’un araştırması gösteriyor ki Türkçe derslerini önceden almaya başlayan öğrenciler, VCE’ye son bir yılda hazırlanan öğrencilerlerden yedi (7) puan fazla almıştır.

 28. Unutmayın ki; “Okulda öğrenilen Türkçe, gençlerin kimlik gelişimini, aile ile iletişimini, zihinsel gelişimini, diğer derslerde başarısını arttırıyor ve üniversiteye giriş ve iş imkanlarını arttırma bakımından da önem taşıyor.” (Beykont;2008)

 29. “Viktorya’da Türkçe’yi korumak, öğrenmek, ve ikinci nesilden üçüncü nesile aktarmakkişisel ve toplumsal bir karardır” (Beykont:2008). Yani Türkçenin Avustralya’da yaşamaya devam etmesi Türk toplumu olarak yediden yetmişe herkesin üzerine düşen görevleri yerine getirmesine bağlıdır.

 30. “Milli bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz.” M. Kemal Atatürk

 31. DİLİMİZE VE KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM. GELİN HEP BİRLİKTE AVUSTRALYA’DA TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN SAYISINI ARTTIRALIM.

 32. “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” M. Kemal Atatürk

 33. Etkinliğimize katıldığınız ve Türkçe öğretimini desteklediğiniz için hepinize çok TEŞEKKÜR ederiz. TÜRK DİLİ ÇALIŞMA GRUBU