1 / 14

Regiovorming in Nederland

Regiovorming in Nederland. Aalter. Ton van der Vossen Bestuurslid Vakvereniging voor Brandweer Vrijwilligers (VBV ), Nederland. 5 juli 2014. Agenda. Inleiding Historie Acties Leerpunten Slot. Inleiding. Even voorstellen … Proficiat!!!. Historie. 1975 Nota Hulpverlening

ona
Download Presentation

Regiovorming in Nederland

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Regiovorming in Nederland Aalter Ton van der Vossen Bestuurslid Vakvereniging voor Brandweer Vrijwilligers (VBV), Nederland 5 juli 2014

 2. Agenda • Inleiding • Historie • Acties • Leerpunten • Slot

 3. Inleiding • Even voorstellen … • Proficiat!!!

 4. Historie • 1975 Nota Hulpverlening • 1985 Eerste regiovorming • 2000-2001 Enschede en Volendam

 5. Rampen in Nederland • 1990 – 1999 • 1990 • 25 januari - Zeer zware zuiderstorm met windstoten tot orkaankracht, 17 doden in Nederland, 11 in België • 1991 • 14 december - Explosie vuurwerkdepot in Culemborg, waardoor twee mensen van MS Vuurwerk omkwamen. • 1992 • 4 oktober - Bijlmerramp. Een vrachtvliegtuig vliegt in twee flats in de wijk Bijlmermeer in Amsterdam, 43 doden en 26 gewonden.

 6. Rampen in Nederland • 1995 • 30 januari - Evacuatie van het Rivierenland, ca 250 000 mensen worden geëvacueerd vanwege de dreiging van dijkdoorbraken. • 1996 • 25 september - Dakotaramp, Waddenzee bij Den Helder, 32 doden. • 1999 • 28 februari - Legionellaramp Westfriese Flora, Bovenkarspel, 32 doden.

 7. Rampen in Nederland • 21ste eeuw • 2000 – 2009 • 2000 • 13 mei - Explosie in vuurwerkopslagplaats van S.E. Fireworks, Enschede, 23 doden en ca. 950 gewonden. Grote verwoestingen in en rond de wijk Roombeek. • 2001 • 1 januari - Cafébrand Volendam tijdens oud en nieuw, 14 doden en 180 gewonden.

 8. Historie

 9. Historie • 2000-2001 Enschede en Volendam • 01-01-2014 Regiovorming compleet

 10. Oprichten VBV • 2009 Oprichting • 2010 6000 sympathisanten • Vergaderen…..

 11. Acties als voorbeelden • Invloed op wetgeving • Vakinhoud • Rechtspositie

 12. Dilemma’s • Vakbond of niet? • Representativiteit / Communicatie • Financiering

 13. Leerpunten Nederland • De inhoud wint altijd (maar soms kan het even duren) • Gebruik de kracht van de leden van je organisatie, ze kunnen zoveel meer dan alleen brand blussen. • Regel de financiën zo snel mogelijk. • Het is onmogelijk de kracht van de sociale media te overschatten. • Vrijwilligheid schuurt met grootschaligheid. • Let op je representativiteit. • De inhoud wint altijd (maar soms kan het even duren)

 14. Slot • Vragen??

More Related