luovuus innovaatioprosesseissa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Luovuus innovaatioprosesseissa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Luovuus innovaatioprosesseissa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

Luovuus innovaatioprosesseissa - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Luovuus innovaatioprosesseissa. 5 op Vesa Harmaakorpi Professori Innovaatiojärjestelmät Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation. Vesa Harmaakorpi. Sisältö ja vaatimukset. Lähiopetusta 24 h Harjoitustyö Tentti (luennot + alla oleva lukemisto)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Luovuus innovaatioprosesseissa' - ona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
luovuus innovaatioprosesseissa

Luovuus innovaatioprosesseissa

5 op

Vesa Harmaakorpi

Professori

Innovaatiojärjestelmät

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lahti School of Innovation

Vesa Harmaakorpi

slide2

Sisältö ja vaatimukset

 • Lähiopetusta 24 h
 • Harjoitustyö
 • Tentti (luennot + alla oleva lukemisto)
 • Harmaakorpi V. & Melkas H. (2008) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, artikkelit
  • Frantsi T., Pässilä A. & Parjanen, S. Luovuusmenetelmät innovaatioprosesseissa
  • Pässilä, A.; Frantsi, T. & Tura T. Älyllistä ristipölytystä; innovaatiosessiomenetelmä
 • www.teknologiateollisuus.fi/file/1132/liite15064_suomalainen_unelma.pdf.html , luvut 4, 5 ja epilogi

Vesa Harmaakorpi

slide3

Arvostelu

 • Harjoitustyö 50 %
 • Tentti 50 %

Vesa Harmaakorpi

slide4

Opintojakson kulku

 • 5.5 Innovatiivisuuden ja luovuuden taustat 5 h, Vesa Harmaakorpi
 • 6.5 Luovuus-workshop 7 h, Anne Pässilä
 • 7.5 Luovat innovaatiomenetelmät 5 h, Tapani Frantsi
 • 8.5 Innovaatiosessio 7 h, Tapani Frantsi

Vesa Harmaakorpi

slide5

Oppimistavoitteet kohdistuvat

 • Luovaan persoonaan
 • Luovan ajattelun taitoihin ja menetelmiin
 • Luovaan tahtoon ja motivaatioon

Vesa Harmaakorpi

slide6

Luova persoona

 • Kehität omaa luovaa ja innovatiivista ajatteluasi.
 • Rohkaistut käyttämään luovuutta ja innovatiivisuutta edistäviä menetelmiä.
 • Tarkastelet omaa innovaattori-identiteettiäsi ja rooliasi.
 • Harjoitat tietoisesti positiivisia toimintamuotojen ja –tapojen käyttöä.

Vesa Harmaakorpi

slide7

Luovan ajattelun taidot ja menetelmät

 • Näet ja koet erilaisia tapoja lähestyä ongelmia ja ratkaista niitä.
 • Saat ideoita uusiin eheyttäviin työtapoihin.
 • Saat ideoita työtapojen soveltamiseen erilaisiin toimintaympäristöihin ja prosesseihin.

Vesa Harmaakorpi

slide8

Luova tahto ja motivaatio

 • Jäsennät omaa motivaatiotasi, vuorovaikutustasi ja interventiotyyliäsi muiden kanssa.
 • Jäsennät luovanryhmän työskentelyssä ilmeneviä ongelmalliseksi koettuja asioita.
 • Sosiokulttuurinen lukutaitosi saa haastetta, opit havainnoimaan statukset kommunikaatiotilanteessa

Vesa Harmaakorpi

slide9

Ryhmätyötehtävä

 • Mitä on luovuus?
 • Mieti konkreettinen tilanne, jossa mielestäsi luovuus on ollut kukassa?
 • Mieti konkreettinen tilanne, jossa mielestäsi luovuuden kukka on tapettu?

Vesa Harmaakorpi

innovaatiokyvykkyyden uusi paradigma kertausta

Innovaatiokyvykkyyden uusi paradigma - kertausta

Vesa Harmaakorpi

Professori

Innovaatiojärjestelmät

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lahti School of Innovation

Vesa Harmaakorpi

innovaatiot ovat k ytt n otettuja uudisteita
Innovaatiot ovat käyttöön otettuja uudisteita
 • joissa yhdistellään tietoa, osaamista ja teknologioita uudella tavalla. Ne syntyvät usein osaamisalojen rajapinnoilla.
 • ne ovat usein tuloksia monimutkaisista, vuorovaikutteisista ja jatkuvista prosesseista.
 • innovaatiot eivät ole marginaali-ilmiö vaan ovat osa kaikkien meidän maailmaamme.

Vesa Harmaakorpi

suljettu vs avoin innovaatio
SULJETTU INNOVAATIO

Toimialamme pätevimmät ihmiset työskentelevät meillä

Kaikki tulee keksiä, kehittää ja tuottaa itse

Joka kaupallistaa innovaation ensimmäisenä voittaa

Jolla on eniten ja parhaat ideat, on voittaja

Meidän tulee suojata IP estääksemme muita sitä käyttämästä

Suljettu vs. avoin innovaatio

AVOIN INNOVAATIO

 • Kaikki pätevyys ei pesi meillä – etsi tavat hyödyntää pätevyyttä laajemmin
 • Arvoa myös muualla tehdylle - oma T&K tarvitaan ottamaan siitä hyöty irti
 • Hyvä liiketoimintamalli saattaa olla tärkeämpi kuin olla ensimmäinen
 • Voitamme, jos hyödynnämme/yhdistämme sekä sisäiset että ulkoiset ideat parhaiten
 • Meidän tulee hyötyä omasta IP;stä ja käyttää muiden IP:tä, kun se sopii liiketoimintaamme

Vesa Harmaakorpi

tulkitseva vs analyyttinen innovaatioprosessi
Analyyttinen

Ongelmanratkaisu-projekti

Projektilla selkeä päätepiste

Pyrkimys selkeyteen ja rajaamiseen

Asiakkaan kuuleminen

Tulkitseva vs. analyyttinen innovaatioprosessi

Tulkitseva

 • Prosessi
 • Päätepiste avoin
 • Pyrkimys moninaisuuteen
 • Asiakkaan tarpeen vaistoaminen

Vesa Harmaakorpi

mist ja miten innovaatioita
Mistä ja miten innovaatioita?
 • Tieteen ja tutkimuksen kytkentä innovaatioihin on osoittautunut heikommaksi kuin on oletettu
 • Innovaatioiden tuottaminen on kaikkien bisnes
 • Keskeisimpänä innovaatioiden lähteenä nähdään monensuuntaisten osaamisen ja teknologian siirron mekanismien hallinta
 • Innovaatiot syntyvät sattumista. Sattumille on luotava tilaisuuksia ja tarttumapintoja
 • Hedelmällisimpiä potentiaaleja ovat verkostojen rakenteelliset aukot ja heikot linkit
 • Von Döbeln ratsasti aukkoja katsellen

Vesa Harmaakorpi

slide15

von Döbeln ratsasti aukkoja katsellen…

ICT-tutkimus

Sosiaaligerontologia-

tutkimus

Psykologia

Metalliklusteri

Vesa Harmaakorpi

et isyydet rakenteellisissa aukoissa
Etäisyydet rakenteellisissa aukoissa
 • Maantieteellinen
 • Kulttuurinen
 • Sosiaalinen
 • Organisatorinen
 • Kognitiivinen
 • Kommunikatiivinen
 • Funktionaalinen

Vesa Harmaakorpi

slide17

Kolmannen sukupolven innovaatiojärjestelmämalli

Alueellinen innovaatiojärjestelmä

”Rakennettu kilpailukyky”

Tiedon hyödyntämisen alajärjestelmä

Elinkeino-

politiikka

Tiede- ja

teknologia-

politiikka

Maailman

Megatrendit

&

Muuttuva

toiminta-

ympäristö

”Related variety platforms”

Innovaatiopolitiikka

Toimintakulttuurin muutos

Innovaatiotyökalut

Tiedon tuottamisen alajärjestelmä

Monitieteisyys

Vesa Harmaakorpi

slide18

Keskeisiä kysymyksiä uudessa toimintaympäristössä

 • Käytäntölähtöinen innovointi vaatii uudenlaista tutkimuksen ja innovoinnin työkalupakkia
 • Tutkijoiden asiantuntijuus on nähtävä uudella tavalla käytäntölähtöisessä ja monitoimijaisessa innovaatiotoiminnassa
 • Yritysten ajatusmalli täytyy viedä kohti ”open innovation” filosofiaa ja C&D-käytäntöjä
 • Välittäjäorganisaatioiden rooli on ratkaisevassa asemassa yhteistyön ja ”absorptiivisen kapasiteetin” lisäämisessä – uudet toimintamallit
 • Suomessa makaa jo tehdyn tutkimuksen pohjalta tieteen ja käytännön välimaastossa hirmuinen innovaatiopotentiaali, etäisyyksien ylittäminen ja älyllinen ristipölytys vain puuttuu
 • Innovaatiopotentiaalin hyödyntäminen vaatii uudenlaisia menetelmiä ja uudenlaista ASIANTUNTIJUUTTA JA LUOVUUTTA!

Vesa Harmaakorpi

slide19

Ryhmätehtävä

 • Pohtikaa etäisyyden ja läheisyyden merkitystä käytännön toiminnassa? Esimerkkejä?
 • Millaisia eri etäisyyksistä johtuvien esteiden takia hukattuja innovaatiopotentiaaleja olet havainnut? Esimerkkejä?
 • Kuinka nämä etäisyydet ovat ylitettävissä luovuuden keinoin?
 • Kuinka liiallisen läheisyyden aiheuttamat lukkiutumat voidaan murtaa?

Vesa Harmaakorpi

luovuuden l hteill

Luovuuden lähteillä

Vesa Harmaakorpi

Professori

Innovaatiojärjestelmät

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lahti School of Innovation

Vesa Harmaakorpi

tiedontuotannon muodot innovaatiotoiminnassa
Tiedontuotannon muodot innovaatiotoiminnassa
 • Moodi 1:n tiedontuotantoprosessi perustuu yhden tieteenalan sisällä tapahtuvaan kehitykseen. Sitä kuvaa tiedonintressin homogenisuus ja sisällöltään pääasiassa kognitiivista.
 • Moodi 2:n tiedontuotantoprosessi on puolestaan heterogeenista ja monitieteistä sekä tapahtuu usein käytännönläheisesti tavallisissa sosiaalisissa ja taloudellisissa konteksteissa.

Vesa Harmaakorpi

slide22

Asiantuntemus

 • Erilaisissa asiantuntijarooleissa tietäjyys ja taitajuus yhdistyvät eri lailla
  • Moodi 1, asiantietäjyys
  • Moodi 2, asiantaitajuus ja asiantietäjyys
  • Von Döbelnin luovuus: yleinen kyky rakentaa mahdollisia maailmoja – lakimiehen luovuus?

Vesa Harmaakorpi

voiko luovuutta yleisen kykyn opettaa
Voiko luovuutta ”yleisenä kykynä” opettaa?

Luovuutta on ehkä vaikea opettaa perinteisessä mielessä, mutta luovuutta pitää ehdottomasti vaalia!

Vesa Harmaakorpi

luova persoona
Luova persoona
 • Ongelman ratkaisija
 • Taiteellinen persoona
 • Luovuus elämäntapana

Vesa Harmaakorpi

businessluovuus
Businessluovuus

(Amabile, 199

Vesa Harmaakorpi

temperamentti ja luovuus
Temperamentti ja luovuus
 • Temperamentti on periytyvä tyyli tehdä asioita
 • Se luo perustan luovalle työskentelylle, mutta ei määrää lopullista käyttäytymistä
 • Temperamenttia voidaan jaotella esim.
  • Elämyshakuisuus, riskin välttäminen, sosiaalisuus, sinnikkyys

Vesa Harmaakorpi

slide27

Ryhmätehtävä

 • Miettikää kuinka erilaiset temperamentit näyttäytyvät monitoimijaisissa innovaatioprosesseissa?
 • Kuinka erilaisten temperamenttien luovuutta voidaan edistää?

Vesa Harmaakorpi

slide28

Looginen

 • ajattelusäätely
 • verbaalisuus
 • loogisuus
 • sarjallisuus
 • analyyttisyys
 • puhe
 • lukeminen
 • kirjoittaminen
 • laskeminen

2

1

3

 • Mielikuvitus-
 • ajattelun säätely
 • mielikuvat
 • intuitio
 • emootiot
 • visuaalisuus
 • tilakäsitteet
 • musiikki

Tavoitetilan säätely

Tavoitetilat

ETULOHKO

Looginen

ajattelu

Mielikuvitus-

ajattelu

Aivojen toiminta-

operaatiot

luovuudessa

VASEN AIVOLOHKO

OIKEA AIVOLOHKO

Vireystilan

vaihtelut

Mielialan

vaihtelut

RAS

Biologiset

tarvetilat

LIMB

AIVORUNKO

Vireystilan

säätely

Mielialojen

säätely

Tarvetilojen säätely

Lähde:

Lampikoski & Lampikoski

Kehitä ideasi innovaatioksi

Vesa Harmaakorpi

4

6

5

luovuuden esteit
Luovuuden esteitä
 • Pirstaleisuus
 • Lukkiutumat
 • Mielen assosiaatioesteet
 • Ideoitten nopea falsifioiminen
 • Väärinpeluu
  • Illuusio, deluusio, kolluusio
  • Oikein peluu – luova leikki?

Vesa Harmaakorpi

slide30

Luovien ihmisten kompleksisuus

 • Luovat ihmiset ovat hyvin energisiä, mutta toisaalta vetäytyvät tehokkaasti hiljaisuuteen ja lepoon
 • Luovat ihmiset ovat samanaikaisesti älykkäitä ja naiiveja
 • Luovissa ihmisissä vaikuttaa samanaikaisesti leikkisyys ja kurinalaisuus
 • Luovissa ihmisissä vaikuttaa samanaikaisesti kyky sekä fantasiaan että jalat maassa -realismiin
 • Luovissa ihmisissä voi olla samanaikaisesti sekä ekstroverttejä että introverttejä piirteitä

Csikszentmihalyi, 1996

Vesa Harmaakorpi

slide31

Luovien ihmisten kompleksisuus

 • Luovat ihmiset ovat samanaikaisesti nöyriä ja ylpeitä
 • Luovat ihmiset ovat usein psykologisesti androgyynejä
 • Luovat ihmiset ovat samanaikaisesti sekä traditionaalis-konservatiiveja että kapinallis-vallankumouksellisia
 • Luovat ihmiset ovat samanaikaisesti sekä hyvin emotionaalisesti sitoutuneita ja että kriittisiä ja objektiivisia suhteessa työhönsä
 • Luova ihminen on herkkä sekä kärsimään että nauttimaan

Vesa Harmaakorpi

slide32

Looginen ajattelu ja ärsykeherkkyys

Ärsykeherkkyys

”Nerot”

”Hullut”

”Älykkäät

Puurtajat”

Looginen ajattelu

Vesa Harmaakorpi

huippuluovat ryhm t
Huippuluovat ryhmät
 • Ryhmillä on yhteinen unelma, visio
 • Isojen egojen välille syntyvät konfliktit ratkaistaan muistuttamalla unelman ensisijaisuudesta
 • Toimintaa varjellaan tietoisesti ulkomaailman tai esimerkiksi emo-organisaation muiden osien painostukselta, rutiineilta tai ymmärtämättömyydeltä
 • Ryhmillä on todellinen tai kuviteltu vihollinen, joka auttaa ryhmää määrittelemään terästämään itsensä suhteessa siihen
 • Ryhmät mieltävät itsensä haastajiksi tai altavastaajiksi, jotka kuitenkin lopulta voittavat (winning underdogs)

(Bennis, 1997)

Vesa Harmaakorpi

huippuluovat ryhm t1
Huippuluovat ryhmät
 • Ryhmissä työskenteleminen merkitsee usein yksilöille henkilökohtaisia uhrauksia
 • Huippuluovien ryhmien johtajat eivät välttämättä ole ryhmän älykkäimpiä tai osaavimpia substanssikysymyksissä
 • Ryhmän jäseniä peluutetaan kokonaisuuden kannalta ”optimaalisella pelipaikalla” ja optimaalisessa roolissa
 • Ryhmissä on nuorekas henki ja leikkivä toimintakulttuuri, epäonnistumiset sallitaan ja niistä kaadutaan eteenpäin
 • Ryhmät saavat dynamiikkansa siitä, että niiden tulee tuottaa jokin ulkoinen tulos työskentelystään

(Bennis, 1997)

Vesa Harmaakorpi

slide35

Mikä luovuuden vaalimisessa on tärkeää?

 • Luovuus on itseluottamusta ja itsetehokkuutta (pätevyyden tunnetta)
 • Luovuutta vaalitaan kommunikaatiolla
 • Rikastuttava kanssakäyminen on luovuuden perusta
 • Luovuus ja hiljaisuus…

Vesa Harmaakorpi

slide36

Harmaakorven luovuuskolmio

Kommunikaatio

Rikastuttava

kanssakäyminen

Avoimuus

Avoimuus

Fokusointi

Itseluottamus

Pätevyyden

tunne

Hiljaisuus

Meditaatio

Avoimuus

Vesa Harmaakorpi 17.10.2002

Vesa Harmaakorpi

slide37

Ryhmätehtävä

 • Pohtikaa mitä Harmaakorven luovuuskolmion elementit tarkoittavat luovuuden johtamisen näkökulmasta?
 • Miettikää omasta työympäristöstä käytännön esimerkkejä, joilla em. luovuuden elementtejä on saatu kukoistamaan?
 • Onko esimerkkejä tukahduttavista toimintatavoista?

Vesa Harmaakorpi

luovuuden johtamisen elementit amabilen mukaan
Luovuuden johtamisen elementit Amabilen mukaan
 • Haasteet
 • Vapaus
 • Resurssit
 • Ryhmätyöominaisuudet
 • Ohjaava kannustus
 • Organisaation tuki

Vesa Harmaakorpi

haasteet
Haasteet
 • Oikeat ihmiset oikeisiin rooleihin
 • Ihmisille oikean tasoiset haasteet
 • Liian helpot haasteet turhauttavat, liian vaikeat ahdistavat

Vesa Harmaakorpi

vapaus
Vapaus
 • Pitää antaa vapaus valita, kuinka vuorelle kiivetään
 • Ei vapautta valita vuorta jolle kiivetään
 • Kiipeämisen maalin vaihtaminen kesken nousujen tuhoaa luovuuden

Vesa Harmaakorpi

resurssit
Resurssit
 • Aika: Liian epäselvät ja löysät deadlinet johtavat turhautumiseen
 • Liian tiukat deadlinet johtavat burnoutiin.

Vesa Harmaakorpi

ryhm ty ominaisuudet
Ryhmätyöominaisuudet
 • Etäisyyksien hakeminen
 • Toisiaan tukevien ryhmien synnyttäminen
 • Huippuluovat ryhmät

Vesa Harmaakorpi

ohjaava kannustus
Ohjaava kannustus
 • Kiireen tunteen hävittäminen
 • Kritiikin ylistyksen hävittäminen
 • Luovan työn tunnustaminen
 • Epäfalsifioifa kommunikointi
 • Johtajan roolimalli

Vesa Harmaakorpi

organisaation tuki
Organisaation tuki
 • Palkitsemisjärjestelmä
 • Avoin tiedonjako
 • ”Poliittisten” ongelmien syrjäyttäminen

Vesa Harmaakorpi

palkitseminen luovuuden edist j n
Palkitseminen luovuuden edistäjänä
 • Raha ei välttämättä lopeta ihmisten luovuutta, mutta monissa tilanteissa siitä ei ole apua.
 • Apinoiden luovuus ja palkitseminen – siis se saattaa lopettaa?
 • Miten palkitaan?

Vesa Harmaakorpi

luovuuden johtamisen kolmio
Luovuuden johtamisen kolmio

Toimintakulttuurin

kehittäminen

Luovuuden

johtaminen

”Lattiatason”

luovuus

Älyllinen

ristipölytys

Vesa Harmaakorpi

harjoitusty
Harjoitustyö
 • Innovaatiosession suunnitteluprosessin läpivienti parityönä kohde yrityksille kolmen ryhmissä
 • Hyödynnetään harjoitustyön runkoa
 • Kussakin ryhmässä yksi on yrityksen edustaja ja brokeri
 • Harjoitustyö palautetaan 10.6.2010 mennessä.

Vesa Harmaakorpi

innovaatiosessiomenetelm
Innovaatiosessiomenetelmä
 • Älyllisen ristipölytyksen areena
 • Lahden tiede- ja yrityspuiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kehittämä uudenlainen työkalu innovaatioiden löytämiseen, arviointiin ja eteenpäinvientiin  liiketoiminnan uudistaminen
 • Innovaatiosessiossa
  • yrityksen asiantuntemus ja ulkopuolinen, eri alojen asiantuntemus tuodaan yhteen saman ongelman kimppuun
  • pyritään yllättävien ja ”epätavallisten” yhteyksien löytämiseen
  • etsitään ja arvioidaan ideoita ns. luovan työn menetelmillä
 • 2004-2008yhteensä noin 80 sessioprosessia; hyödynsaajia lähes 300
 • Noin 95 % tuloksena uusi liikeidea, palvelukonsepti, parannettu tuote, tuotekehityshanke, esiselvitys tai strategia

Vesa Harmaakorpi

slide49

Innovaatiosessiot innovaatiotyökaluna

Ulkopuolinen

asiantuntemus

Uusyrityskeskus ja

hautomo prosessoivat

Muutospaineet ja

mahdollisuudet

Spin-off aihio

3 Jatkotoimenpiteet

aihio 1

2 Innovaatiosessio

Ideoidaan luovan työn menetelmin tulevaisuuden innovaatioaihiot kohdeorganisaation ja ulkopuolisten asiantuntijoiden yhteistyönä

Esiselvitys

aihio 1

Innovaatiosessio 2

1 Tarvemääritys

Kohdeorgani-ssation ja kehitysorganisaatioiden yhteistyönä

Kohde-organisaation tulevaisuuden

kehitystarpeet

aihio 2

aihio 2

Uusi toimintatapa

Tuotekehitysprojekti

aihio 3

Kehitysprojekti

Umpiperä

Toteutus ja toimijat

Kohdeorganisaation ja kehitysorganisaatioiden sekä innovaatioasian-tuntijoidenyhteistyönä.

Toteutus ja toimijat

Yritysten ja kehitys- ja rahoittajaorganisaatioiden sekä innovaatio-asiantuntijoidenyhteistyönä.

Vesa Harmaakorpi 17.10.2002

Vesa Harmaakorpi

slide52

Sessiotyypit

Vesa Harmaakorpi

luovan ty n menetelmi
Luovan työn menetelmiä
 • Tietokoneversioita
 • Idegen
 • MindManager
 • Inspiration
 • Tuumatalkoot, aivoriihi
 • Synegtiikka
 • Arvoanalyysi
 • 6-3-5
 • Tuplatiimi, opera
 • Metaplan
 • Kuuden hatun ajattelu
 • Lateraaliajattelu
 • Triz
 • Kalanruotomallit
 • Keskeistä
 • ilmapiiri
 • sallivuus
 • vapauttaminen
 • parityö
 • visualisointi
innosession rakenne
Innosession rakenne

Ahaat!

Kysymykset

Asiantuntija-alustukset

Teemaryhmät

Kysymysvaihe, interrokatiivimenetelmä

Mahdollisuusideointi

Seulonta ja ryhmämuisti (taulu ja ryhmittely)

Yhteenveto

innosession eteneminen
Innosession eteneminen

Alustukset, tutkimus

Johdatus

Tavoitteet

Etäännyttäminen

Yhdisteleminen

Arviointi

Toteutus

Jatkoideointi

ryhmittely

Aiheet

Esi-ideointi

slide56

Greenvironment Oy:n sessio

 • Sessiossa mukana mm. kaksi huippuasiantuntijaa Oulun yliopistosta ja fasilitaattoreita alueen korkeakouluista
 • Toimitusjohtaja kaksi viikkoa session jälkeen: ”Kolme session ideaa otettiin käyttöön heti. Yhteensä kymmenkunta innovaatiota tullaan toteuttamaan parin vuoden tähtäimellä.”
 • Toimitusjohtaja puolitoista vuotta session jälkeen: "Innovaatiosessiolla ja siinä haltuun otetuilla teknisillä ratkaisuilla oli merkittävä vaikutus Saksassa saatuun 16 miljoonan euron tilaukseen".
 • Yritys voitti EBN:n EuroLeaders Award palkinnon v. 2006 innovaatiosessiossa kehitetyllä innovaatiolla
 • Syksyllä 2006 käynnissä 52 sopimusneuvottelua
 • Päässyt keväällä 2007 kymmenen merkittävimmän bioenergia-alan yrityksen joukkoon Euroopassa

Vesa Harmaakorpi

slide57

Case Hollolan johtoryhmä

Tavoitteena toimintamallin

dokumentointi ja levittäminen

kuntasektorille

Tutkimus- ja dokumentointiprosessi

Päätöksentekoprosessi

Kehitetyt toimintamallit viedään

poliittisen päätöksentekoon

tulevaisuusneuvottelukunnan kautta.

Tavoitteena

uuden toimintamallin

saaminen päätökseen.

Käsittely

Käsittely

Käsittely

Käsittely

Käsittely

Tuotekehitysprosessi

Uuden toimintamallin

kehittäminen ja

käyttöönotto. Tavoitteena tuottavuuden

ja palvelutason paraneminen.

Kartoitus

Casen

valinta

Aloitus-

sessio

Tuotekehitys

Tuotekehitys

Tuotekehitys

Inno-

sessio 1

Inno-

sessio 2

Inno-

sessio 3

Evaluiointi

Voimaannuttamisprosessi

Luovan ja laadukkaan

toimintakulttuurin edistäminen.

Tavoitteena yksilöiden ja ryhmän

pätevyyden tunteen edistäminen.

Prosessointi

tutorointi

Prosessointi

tutorointi

Prosessointi

tutorointi

Käsittely

Käsittely

Evaluiointi

Käsittely

2007

2005

2006

Vesa Harmaakorpi

harjoitusty n aikataulutus
Harjoitustyön ”aikataulutus”

Session tarkennus

Session hahmotus

Esisessio

Esisession suunnittelu

Sessio

Dokumentaatio

1 kk

2 kk

4 kk

3 kk

Vesa Harmaakorpi

parit
Parit

Vesa Harmaakorpi