Drets infants - PowerPoint PPT Presentation

ommedia
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Drets infants PowerPoint Presentation
Download Presentation
Drets infants

play fullscreen
1 / 31
Download Presentation
Drets infants
379 Views
Download Presentation

Drets infants

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. dia 20 de novembre de 1989 Les NACIONS UNIDES aproven

 2. LA CONVENCIÓ DELS DRETS DELS INFANTS

 3. CELEBREM QUE FA 20 ANYS!

 4. article 1:

 5. article 2:

 6. article 3:

 7. article 4:

 8. article 5:

 9. article 6:

 10. article 7:

 11. article 8:

 12. article 9:

 13. article 10:

 14. A les classes de primària, per aquest dia, hem pensat el següent manifest

 15. manifest

 16. manifest

 17. manifest

 18. Continuarem treballant perquè es compleixin arreu del món

 19. DIA MUNDIAL DELS DRETS DELS INFANTS