Natuur op de Zonnehorst - PowerPoint PPT Presentation

omer
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Natuur op de Zonnehorst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Natuur op de Zonnehorst

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Natuur op de Zonnehorst
153 Views
Download Presentation

Natuur op de Zonnehorst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

    1. Natuur op de Zonnehorst

    3. Broedvogels In het voorjaar en zomer is het vaak luidruchtig op het bedrijf door de vele tjilpende en zingende vogels die ook vaak tot broeden komen. Rond de bedrijfsgebouwen is het vaak een drukte van belang door de tjilpende Huismussen en kwetterende Boerenzwaluwen. In de struiken zijn vaak Spotvogels en Grauwe vliegenvangers te horen en te zien. Regelmatig ook Bonte vliegenvangers en Zwarte roodstaarten.