slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VPD PowerPoint Presentation
Download Presentation
VPD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

VPD - PowerPoint PPT Presentation


 • 826 Views
 • Uploaded on

IVH graad I. IVH graad II. PVL. IVH graad III. VPD. PHVD. IVH graad I. Hoe zit dat nou precies?. IVH graad II. PVL. IVH graad III. VPD. PHVD. Casus 1. Kars, geboren 6 september 1e van gemelli, AD 27 weken IRDS, pneumothorax, HFO beademing Echo 7 en 9 sept geen afwijkingen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VPD' - omer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

IVH graad I

IVH graad II

PVL

IVH graad III

VPD

PHVD

slide2

IVH graad I

Hoe zit dat nou precies?

IVH graad II

PVL

IVH graad III

VPD

PHVD

casus 1
Casus 1
 • Kars, geboren 6 september
 • 1e van gemelli, AD 27 weken
 • IRDS, pneumothorax, HFO beademing
 • Echo 7 en 9 sept geen afwijkingen
 • Echo 12 sept IVH gr II links met waarschijnlijk veneus haemorrhagisch infarct, daarna stabiel gebleven zonder ventrikeldilatatie
 • Klinisch bolle fontanel, geprikkeld, beweegt schokkerig.
 • Vraagstelling: prognose?
casus 2
Casus 2
 • Giovanni, geboren 25 april
 • AD 30 4/7 weken, SC, foetale nood, rand-solutio placentae, peripartale asfyxie, pH 6.95, IRDS, pneumonie, laryngomalacie waarvoor tracheostoma
 • Dag 2 IVH gr I rechts, gr II links
 • Dag 4 IVH gr III beiderzijds
 • Dag 9 veneus infarct rechts
 • Dag 30 posthaemorrhagische ventrikeldilatatie
 • 28/5 Ommaya, 8/7 VPD, 19/8 revisie VPD
casus 3
Casus 3
 • Fenny, geboren 24-09-05
 • AD 25 weken, spontaan in partu, 785 gram
 • IRDS, atelectase, HFO beademing
 • Echo dag 1: geen afwijkingen
 • Daarna pneumothorax
 • Echo dag 2: IVH gr III links + ventrikeldilatatie
 • Dag 3, reanimatie, mede op basis van AD en aanwezigheid van IVH gestaakt, overleden
inleiding
Inleiding

Het intraventriculaire haematoom (IVH) bij premature kinderen is een veel voorkomend probleem door:

 • een hoge incidentie van prematuriteit (1-2%)
 • een steeds hogere overlevingskans van deze kinderen (85% van de kinderen van 500-1500 g)
 • en de hoge incidentie van IVH (15%, afhankelijk van het geboortegewicht, 30 jaar geleden was dit nog 35-50%)
pathologie
Pathologie

Het intraventriculaire haematoom (IVH) ontstaat door een bloeding in de germinale matrix:

Deze gelatineuze, rijk gevasculariseerde subepen-dymale regio is de bron van cerebrale neuronale voorlopercellen en -later in de zwangerschap- gliale voorlopercellen.

Deze regio wordt in de laatste 12-16 weken van de zwangerschap steeds minder prominent, en is verdwenen op de a terme leeftijd.

pathologie8
Pathologie

venae medullares

LV

vena terminalis

germinale matrix

pathologie9
Pathologie
 • Arteriële bloedvoorziening: eindtakken van de a. cerebri anterior en media (diepe striatale takken), a. carotis interna (a. choroidea anterior).
 • De capillairen zijn immatuur: groot en irregulair en hebben een enkele endotheellaag.
 • De veneuze afvloed: de v. terminalis loopt door de germinale matrix en draineert bloed vanuit de medullaire, choroidale en thalamostriatale venen. Ter hoogte van de germinale matrix verlopen de venen in een U-bocht naar de v. cerebralis interna en uiteindelijk naar de v. magna Galeni.
pathologie10
Pathologie

venae medullares

vena choroidalis

vena thalamostriata

vena terminalis

vena magna Galeni

vena cerebralis interna

pathologie11
Pathologie
 • De germinale matrix is het meest prominent ter hoogte van de kop van de nucleus caudatus, en dit is ook de voorkeurslokatie van de bloedingen.
 • Omdat de germinale matrix zo dicht tegen de laterale ventrikel ligt, komt doorbraak van de bloeding naar het ventrikelsysteem vaak voor.
pathologie12
Pathologie

venae medullares

LV

vena terminalis

germinale matrix

pathologie13
Pathologie
 • Destructie van de germinale matrix en dus ook van de gliale voorlopercellen; het haematoom wordt vaak een cyste.
 • Periventriculair haemorrhagisch infarct in 15% van de gevallen (en bij 1/3 als GG 500-750). De bloeding leidt tot obstructie van de v. terminalis.
 • Periventriculaire leukomalacie (symmetrische, ischemische witte stof afwijkingen) kan eveneens secundair haemorrhagisch worden door veneuze stuwing
pathologie14
Pathologie

venae medullares

vena choroidalis

vena thalamostriata

vena terminalis

vena magna Galeni

vena cerebralis interna

pathologie15
Pathologie
 • De hoeveelheid intraventriculair bloed is evenredig met de kans op (en de snelheid van) het ontwikkelen van een hydrocephalus.
 • Acute hydrocephalus ontstaat in dagen door directe obstructie van de liquorcirculatie
 • Subacute-chronische hydrocephalus ontstaat in weken, voornamelijk door arachnoiditis in de fossa posterior en de daarop volgende aquaductstenose.
pathogenese
Pathogenese

Intravasculaire factoren:

 • fluctuerende cerebrale doorbloeding (IRDS, beademing)
 • toegenomen cerebrale doorbloeding (hypertensie, dalend Hb/Ht, verzorging, insult)
 • verhoogde veneuze druk (bevalling, U-bocht, longproblematiek)
 • verlaagde cerebrale doorbloeding gevolgd door reperfusie (hypotensie, perinatale hypoxie)
 • stollingsstoornissen
pathogenese17
Pathogenese

Vasculaire factoren:

 • kwetsbare capillaire vaten

Extravasculaire factoren:

 • weinig bindweefsel voor steun
 • hoge fibrinolytische activiteit in de germinale matrix
kliniek
Kliniek

Catastrofisch syndroom:

 • verslechtering in minuten tot uren: coma, apneus, insulten, afwezige stamreflexen

Schommelend syndroom:

 • verandering in bewustzijn, minder spontane motoriek, hypotonie, afwijkende oogstand

Klinisch stil syndroom:

 • soms alleen Ht daling, vaak enkele van bovengenoemde symptomen
diagnose
Diagnose
 • Echografie:

Graad I: beperkt tot germinale matrix, eventueel met minimale intraventriculaire component (10%)

Graad II: intraventriculaire component (10-50%)

Graad III: intraventriculaire component (>50%)

Graad IV: III met periventriculaire echodensiteit

Posthaemorrhagische ventriculaire dilatatie

 • CT
 • MRI
 • Lumbaal punctie
prognose
Prognose

Prognose op korte termijn:

Afhankelijk van de ernst van de bloeding:

mortaliteit hydrocephalus

I 5% 5%

II 10% 20%

III 20% 55%

IV 50% 80%

prognose21
Prognose

Prognose op lange termijn:

Neurologische afwijkingen (spasticiteit, cognitieve stoornissen) afhankelijk van de mate waarin het parenchym beschadigd is:

neurologische afwijkingen

I 5%

II 15%

III 35%

IV 90%

prognose22
Prognose

Prognose op lange termijn:

Bij periventriculair haemorrhagisch infarct: spastische hemiparese, waarbij het opvallend is dat het been evenzeer meedoet als de arm.

prognose23
Prognose

Welke mechanismen zitten achter de schade?

 • Door destructie van de gliale voorlopercellen kan de myelinisatie of de cortex-structuur gestoord zijn.
 • Door lokale ijzerdeposities na een bloeding worden vrije radicalen gevormd.
 • Hydrocephalus en verhoogde intracraniële druk (NB ventriculomegalie kan ook komen door peri-ventriculaire cerebrale atrofie).
prognose24
Prognose

Hydrocephalus geeft schade door:

 • druk op de witte stof, uiteindeijk leidend tot axonale schade
 • druk op vaten, leidend tot ischemie (PI-index)
 • veranderingen in corticale neuronen, met veranderde neurotransmitter huishouding
behandeling
Behandeling

Preventie:

 • Prenataal: preventie vroeggeboorte, transport in utero, fenobarbital, vit K, glucocorticoiden, MgSO4, optimale bevalling
 • Postnataal: reanimatie, cerebrale bloedtoevoer zo constant mogelijk houden (spierverslappers), stollingsstoornissen corrigeren, fenobarbital, indomethacine, vit E
behandeling26
Behandeling

Acute behandeling:

 • Cerebrale perfusie op peil houden.
 • Haemodynamische schommelingen voorkomen.
 • Preventie van posthaemorrhagische ventrikeldilatatie (multipele lumbaal puncties, intraventriculaire fibrinolyse)
behandeling27
Behandeling

Behandeling van ventrikeldilatatie:

 • Observeren en afwachten.
 • Ommaya of externe ventrikeldrain en puncteren tot het niet meer nodig is, of tot de bloed- producten zo ver verdwenen zijn, dat een definitieve VPD niet snel verstopt raakt.
 • Ventriculoperitoneale drain of 3VC.
behandeling28
Behandeling

Outcome bij kinderen met PHVD die in eerste instantie behandeld zijn met ventriculaire drainage (bijv Ommaya):

overleden VPD spasticiteit retardatie

III 4% 78% 54% 8%

IV 62% 94% 100% 78%

slide29

IVH graad I

IVH graad II

PVL

IVH graad III

VPD

PHVD

slide30

IVH graad I

Oh, zat dat zo!

IVH graad II

PVL

IVH graad III

VPD

PHVD