Samverkan fr mjande och hindrande faktorer berth danermark
Download
1 / 20

Samverkan främjande och hindrande faktorer (Berth Danermark) - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Samverkan främjande och hindrande faktorer (Berth Danermark). Inget nytt……. I SOU1958:17 konstaterades att myndigheter i vissa situationer måste samarbeta för att på bästa sätt kunna stödja sjuka/skadade personer tillbaka till arbetslivet. Samverkan………….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Samverkan främjande och hindrande faktorer (Berth Danermark)' - oma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samverkan fr mjande och hindrande faktorer berth danermark

Samverkanfrämjande och hindrande faktorer (Berth Danermark)

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


Inget nytt
Inget nytt……..

I SOU1958:17 konstaterades att myndigheter i vissa situationer måste samarbeta för att på bästa sätt kunna stödja sjuka/skadade personer tillbaka till arbetslivet.

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


Samverkan
Samverkan…………

 • medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad målgrupp avseende ett definierat problem och syfte. (Danermark, Himmel eller helvete, 2000)

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


Samverkan huvudbudskap
Samverkan: huvudbudskap

 • Skapa strukturella betingelser för samverkan

 • Skapa respekt och förståelse

 • Samverkanskompetens avgörande

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


Specialisering fragmentarisering
Specialisering & fragmentarisering

”Tydligast märks /emellertid/

specialiseringstrenden inom barnavården

och missbruksområdet, där åtta av tio

klienter i dag kommer i kontakt med

specialiserade enheter.” (Bergmark et al.

2008:45).

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


Motkrafter
Motkrafter

 • Kunskapsområdet:

  Ett biopsykosocialt synsätt

  (tvärvetenskap)

 • Administrativt/organisatoriskt:

  Interprofessionell samverkan

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


Samverkan ett samspel mellan olika dimensioner
Samverkan: ett samspelmellan olika dimensioner

 • diskursiv (kunskap-och

  förklaringsmodell)

 • organisatorisk/juridisk

 • psykologisk

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


Ideal vs verklighet
Ideal vs verklighet?

Organisationens intresse

Personliga intressen

Maktförhållanden

Prestigehierarkier

Motverkande belöningssystem

Gruppmotsättningar

Barnets bästa

Konsensus

Jämlikhet

Delat ansvar

Professionalism

Utveckling/mål

Effekt/utfall

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


Gr ns verskridande samverkan
Gränsöverskridande samverkan

Stuprörslogiken

Tvärsektionella logiken

 • Missbruk behandling

 • Missbruk stöd

 • Kognitiva funktionshinder

 • LVM/LVU

 • Nätverksarbete

 • Särskilt boende

 • Hemlöshet

 • Gruppboende

 • Omvårdnadsbehov

 • Boendestöd

 • Insatser jml LSS

 • Samsjuklighet

 • Barnperspektiv

Brukarens behov

SOCIALTJÄNST

VÅRD OCH OMSORG

SOCIALPSYKIATRI

FUNKT HINDER LSS

Organisationens uppdrag mandat kompetens

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


Samverkan balanserar stupr ren stupr rslogiken tv rsektionella logiken
Samverkan balanserar stuprörenstuprörslogiken tvärsektionella logiken

Utsatta barn

Missbruk

Diffus rygg/nack

Övervikt/fetma

Långtidsarbetslöshet

Psykiska sjukdomar

Samsjuklighet

Brukarens problem

landsting

arbetsförmedling

kommun

försäkringskassa

Organisationens uppdrag, mandat och kompetens

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


Skilda syns tt olika diskurser
Skilda synsätt (olika diskurser)

 • Människan är en helhet

 • (ett bio-psyko-socialt synsätt)

 • Olika kunskapsområden möts

 • Oenighet om vad som är

  ”sanning”

 • Skillnader i makt

  (vem definierar problemet?)

 • Skillnader i språk

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


Begrepp
Begrepp……..

 • Daglig verksamhet

 • Dagvård

 • Dagverksamhet

 • Stöd och struktur

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


Sociala representationer
Sociala representationer

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


Samsyn
Samsyn???

Leif Zetterling

Aftonbladet 2000-01-16

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


Ndam lsenligheten
Ändamålsenligheten

 • Förvanskning

 • Tillägg

 • Utelämning

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


Epistemisk drift

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


Det demokratiska samtalet
Det demokratiska samtalet

 • Olika synsätt ställs mot varandra

 • Utrymme ges för argumentering

 • Tolerans och respekt (lyssna på argumenten)

 • Vilja att komma överens

 • Klientmedverkan

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


Administrativa rutiner och regelverk
Administrativa rutiner och regelverk

 • Ekonomi/budget

 • Ansvar och makt (delegation)

 • Formella och informella regler

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


Organisatoriska f rh llanden
Organisatoriska förhållanden

 • Uppdrag

 • Resurser

 • Grad av politisk styrning

 • Struktur

 • Utbredning

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


T nk p att samverkan f ruts tter
Tänk på att samverkan förutsätter…..

Bl a

 • en tydlig och klar ledning

 • jämlikhet och liknande mandat

 • ett klart och uttalat mål, en gemensam plan och regelbunden uppföljning.

 • klientmedverkan

 • samverkanskunskaper

 • tid för möten

 • vilja att komma överens

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010


ad