Download
lk ret mden sonra g d leb lecek meslek l seler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İLKÖĞRETİMDEN SONRA GİDİLEBİLECEK MESLEK LİSELERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
İLKÖĞRETİMDEN SONRA GİDİLEBİLECEK MESLEK LİSELERİ

İLKÖĞRETİMDEN SONRA GİDİLEBİLECEK MESLEK LİSELERİ

381 Views Download Presentation
Download Presentation

İLKÖĞRETİMDEN SONRA GİDİLEBİLECEK MESLEK LİSELERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İLKÖĞRETİMDEN SONRA GİDİLEBİLECEK MESLEK LİSELERİ İstanbul Acıbadem Türk Telekom Ortaokulu Rehberlik Servisi 2013, İstanbul

 2. Okul Yapısı ve Geçişler YÜKSEK ÖĞRENİM DİPLOMA İ Ş H A Y A T I SERTİFİKA 12. SINIF 12. SINIF SERTİFİKA Alan Değişikliği İmkanı 11. SINIF 11. SINIF Genel Ortaöğretim Mesleki Ortaöğretim Telafi Eğitimi Telafi Eğitimi SERTİFİKA 10. SINIF 10. SINIF 9. SINIF (ORTAK) 9. SINIF (ORTAK) İLKÖĞRETİM YETİŞKİNLER

 3. SEKTOR VE ODALAR Örgün Öğretimde 8 Referans Seviye 8 7 6 5 4 3 2 1 SEVİYE İLKÖĞRETİM

 4. MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM YAPAN OKULLARIN MEZUNLARINA TANINAN HAKLAR • Anadolu Teknik Lise, Anadolu Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Tarım Meslek Lisesi ve çok programlı liselerin bu okullarda uygulanan bölümlerinden mezun olanlar “TEKNİSYEN” unvanı ile istihdam edilirler. • Anadolu teknik lisesi ve Anadolu meslek lisesi öğrencileri, ders saati olarak yoğunlaştırılmış yabancı dil görürler.

 5. Yüksek öğretime devam etmeyenlerin iş bulmaları ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır. • Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar. • Anadolu Teknik Lisesi ve Teknik Lise mezunlarına işyeri açma belgesi verilir. • Mesleki ve teknik orta öğretim kurumları mezunları, sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilirler (2 yıllık okullar).

 6. İşletmelerde meslek eğitimi görenler; • İşletmelerde meslek eğitimi süresince yaşlarına uygun asgari ücretin %30’ndan az olmamak üzere ücret alırlar. • İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar. • Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler. • Eğitimleri süresince tedavi ve muayene masrafları SSK tarafından karşılanır.

 7. ÖSYS’DE ÖNEMLİ BİR NOT Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının ilgili alanlarından mezun olan adaylar ÖSYM’nin öngördüğü lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları, ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının (AOBP) 0,15 ile çarpılması ve YGS/LYS puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına ilgili AOBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır.

 8. ÖSYS’DE ÖNEMLİ BİR NOT Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya mezun olabilecek durumda olan adayların kendi alanları dışındaki meslek yüksek okulu ve açık öğretim programları ile tüm lisans programlarına yerleştirilmelerinde, bu adayların 2013 ÖSYS puanları kullanılacaktır.

 9. ANADOLU SAĞLIK VE SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

 10. Sağlık Meslek Liseleri • Amacı; Sağlık meslek liseleri öğrencileri; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve sağlık meslek liselerinin özel amaçları doğrultusunda sağlık mesleğine yardımcı eleman olarak yetiştirmeyi  amaçlar. Gündüzlü olan bu okullarda ve yabancı dil olarak İngilizce eğitimi verilir. Sağlık meslek liselerinde genel kültür dersleri, temel bilim dersleri ve bölümlerle ilgili özel meslek dersler okutulur.

 11. Giriş Şartları • Sağlık Meslek Liselerine, SBS ile öğrenci alınır. Sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartlar: • Genel şartlar: • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak • Sağlığı, girmek istediği mesleğin öğretim ve yürütülmesine elverişli olmak. (Kekemelik, şaşılık, görme yetersizliği, ortopedik yetersizlik, bulaşıcı hastalıklar ve ruhsal bozukluklar okullara alınmaya engel teşkil eder. Bu gibilerin özürleri, okula kayıtlarında okul müdürlüğünce tespit edildiği taktirde sağlık raporu almış olsalar bile kayıtları yapılamaz.),

 12. Özel kanunlarla affa uğramış olsalar bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanunî bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak, • Kamu haklarından yasaklı olmamak, Özel şartlar: • Sınava gireceği öğretim yılında ilköğretim okulu 8.sınıfta öğrenim görüyor olmak • Sınavın yapıldığı tarih itibarıyla 16 yaşını bitirmemiş olmak.

 13. Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri • Okuldan mezun olanlar, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabildikleri gibi özel sağlık kuruluşlarında da görev alabilirler. Yüksek eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

 14. Sağlık Meslek Liselerinin Bölümleri • Acil Tıp Teknisyenliği • Sağlık Memurluğu • Anestezi Teknisyenliği • Laboratuar Teknisyenliği • Çevre Teknisyenliği • Ortopedi Teknisyenliği • Diş-Protez Teknisyenliği • Radyoloji • Tıbbi Sekreterlik • Hemşirelik

 15. Sağlık Meslek Liselerine Giriş Koşulları • SBS Sınavına girerek yeterli puanı almak • Sağlığı bu okulun öğrenimine uygun olmak • İlköğretim 8.sınıfında olmak. Öğrenimine ara vermemiş olmak • Eğitim süresi 4 yıldır. • Kültür dersler, meslek dersleri, hastane uygulamaları ders programlarını oluşturur. • İki yıllık ön lisans bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler.

 16. Sınavsız Geçilebilen İki Yıllık Ön lisans Programları • Tıbbi laboratuar • Sağlık kurumları işletmeciliği (açık öğretim) • Patoloji laboratuarı • Fizik tedavi • Diyaliz • Biyokimya teknikerliği • Hidroterapi • Tıbbi mümessillik ve pazarlama • Laborant ve veteriner sağlığı (açık öğretim) • İş ve uğraşı terapisi

 17. ÜSKÜDAR İLÇESİNDE BULUNAN SAĞLIK MESLEK LİSELERİ VE BÖLÜMLERİ • Zeynep Kamil Sağlık Meslek Lisesi • Acil Tıp Teknisyenliği • Anestezi Teknisyenliği • Diş Protez Teknisyenliği; • Tıbbî Sekreterlik; • Hemşirelik • Validebağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Laboratuar Teknisyenliği Hemşirelik

 18. Haydarpaşa Bülent Akarcalı Sağlık Meslek Lisesi • Acil Tıp Teknisyenliği • Anestezi Teknisyenliği • Hemşirelik • Laboratuar Teknisyenliği • Radyoloji Teknisyenliği

 19. İLÇEMİZDEKİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN BAZI BÖLÜMLERİ

 20. ANADOLU TEKNİK, ANADOLU MESLEK VE MESLEK LİSELERİ

 21. Anadolu Teknik Liseleri Amacı • İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu teknik liselerinin öğrenim süresi 4 yıldır. Bu okullarda öğrencilere, genel bilgi dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem de yüksek öğrenime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. 

 22. Başvuru şartları • Anadolu teknik liselerine, merkezi sistemle yapılan SBS ile öğrenci alınır. Sınava başvuru şartları Anadolu Meslek Liseleri Sınav Başvuru şartları ile aynıdır  Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri • Bu okullardan mezunlar olanlar Teknisyen unvanı ile kendi alanları ile ilgili yerlerde çalışabilecekleri gibi Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.  

 23. Anadolu Meslek Liseleri • İlköğretim okulu üzerine, öğretim süresi 4 yıl olan Anadolu meslek liselerinde, öğrencilere meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir. Bu okullarda öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Çeşitli meslek alanlarına yönelik eğitim verilmektedir. Yabancı dil olarak İngilizce veya Almanca dil eğitimi verilmektedir.

 24. Giriş şartları Bu okullara merkezi sistemle yapılan SBS ile öğrenci alınmaktadır. Sınava başvuracak öğrencilerde aranacak şartlar: • İlköğretim okulunun 8. sınıfına devam ediyor olmak Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak, • Girmek istediği alanın SBS Kılavuzunda belirtilen özel başvuru şartlarını taşımak   • Burslu okumak isteyenlerin ise ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavına girip başarılı olmaları gerekir.

 25. Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri • Bu okullardan mezunlar olanlar Teknisyen unvanı ile kendi alanları ile ilgili yerlerde çalışabilecekleri gibi Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

 26. Teknik Liseler • Öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür kazandırılmasını ve  endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini amaçlayan bu okullarda öğrenciler kendilerini hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programların eğitimlerini alırlar. Giriş şartları Teknik lise programlarına başvuracak öğrencilerin;  

 27. Genel liseler ile mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının 9'uncu sınıfını birinci ders yılsonunda başarmış olması, • Dil ve anlatım, matematik, fizik ve kimya derslerinin; • Her birinden ders yılı sonunda başarılı olması • Bu dört dersin yılsonu başarı ortalamasının en az 3.00 olması, • Bu dört ders dışındaki derslerden başarısızlık söz konusu ise yılsonu genel başarı ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

 28. Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri • Bu okullardan mezun olanlar işletmelerde TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler. Mezunlar doğrudan İŞYERİ AÇMA BELGESİ sahibi olabilirler. Kamuya ait işyerlerinde çalışmaları durumunda genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar. • Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veya sınavsız olarak 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler.

 29. Endüstri Meslek Lisesi • Amacı; Öğretim süresi 4 yıl olan bu okullar genellikle üretim ve öncelikle endüstriyel üretim programlarını uygulayan okullardır. İlköğretimden mezun olan öğrenciler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçecekleri bir alanda eğitim almak üzere bu okullara başvurabilirler.   Giriş şartları • Bu okullara başvuru için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.

 30. HAYDARPAŞA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ • Teknik LiseHer türdeki liselerinin 9. sınıfında okuyarak başarılı olan ve dil ve anlatım, matematik, fizik, kimya derslerinin not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan öğrencilerin başvurabilecekleri okul türüdür. Bu okul türündeki alanlar ise; Makine Teknolojisi, Bilişim Teknolojisi, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Ahşap Teknolojisidir. • Anadolu Teknik Lisesi SBS Sınavı ile girilir. Makine Teknolojisi, Bilişim Teknolojisi, Elektrik Elektronik Teknolojisi alanları bulunmaktadır. • Anadolu Meslek Lisesi SBS Sınavı ile girilir. Raylı Sistemler Teknolojisi alanı bulunmaktadır

 31. Endüstri Meslek Lisesi:İlköğretim okulu mezunu olan öğrencilerin diploma notlarına göre sıralama yapıldıktan sonra kontenjan kadar öğrenci alan okul türüdür. 4 yıllık eğitim sistemine göre Lise1. sınıf ortak sınıf olarak eğitimine devam etmekte olup bu sınıf seviyesinde öğrencilerin alanları bulunmamaktadır. Ancak öğrenciler Lise 2.sınıfa geçtiğinde Alanlar belirlenmektedir. İster Meslek Lisesi ister Genel Lise 9. sınıfta okuyup başarılı olan öğrenciler okulda 10.sınıfa geçme ve Alan seçme hakkına sahiptirler. Endüstri Meslek Lisesi 10.sınıftan itibaren öğrencilerin seçebileceği alanlar ise: Makine Teknolojisi, Ahşap Teknolojisi, Elektrik-elektronik Teknolojisi, Motorlu Araç Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Bilişim Teknolojisi Alanlarıdır.

 32. ALANLAR: Makine Teknolojisi Alanı Öğrencilerin; 10. sınıfta ortak alan dersleri okuyarak başarılarına ve tercihlerine bağlı olarak 11. sınıfta; Endüstriyel Kalıpçılık-Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı-Bilgisayarlı Makine İmalatı ve Makine Bakım Onarım dallarını benimseyebilecekleri bir meslek alanıdır. ATL-TL-EML ve AL Düzeyinde Öğrenci alan ve verdiği eğitimle ülkemizin çok temel ihtiyacı olan vasıflı teknik elemanlar yetiştiren bir alan özelliği taşımaktadır.

 33. Ahşap Teknolojisi Alanı  Mobilya ve Dekorasyon Bölümü olarak bilinen bu alan Öğrencileri 10. sınıf sonunda başarı ve tercihlerine göre; Mobilya İmalatı-Ahşap Üst Yüzey İşleme ve Ahşap İskelet İmalatı dallarını benimseyebilecekleri bir meslek alanıdır. TL-EML ve AL Düzeyinde Öğrenci alan ve verdiği eğitimle ülkemizin çok temel ihtiyacı olan vasıflı teknik elemanlar yetiştiren bir alan özelliği taşımaktadır.

 34. Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı  Öğrencilerimizin; 10. sınıfta ortak alan dersleri okuyarak başarılarına ve tercihlerine bağlı olarak 11. sınıfta; Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü-Endüstriyel Bakım Onarım-Görüntü ve Ses Sistemleri-Haberleşme Sistemleri-Otomasyon Sistemleri ve Yüksek Gerilim Sistemleri dallarını benimseyebilecekleri bir meslek alanıdır. ATL-TL-EML ve AL Düzeyinde Öğrenci alan ve verdiği eğitimle ülkemizin çok temel ihtiyacı olan vasıflı teknik elemanlar yetiştiren bir alan özelliği taşımaktadır.

 35. Motorlu Araç Teknolojisi Alanı MEGEP Projesi kapsamında  Türkiye’de ilk defa bu okulda kurulan bu alan, öğrencilere iş makineleri dalında eğitim vererek ülkemizin çok temel ihtiyacı olan vasıflı eleman yetiştiren bir alan özelliği taşımaktadır. Endüstri Meslek Lisesi Bünyesindedir.

 36. Metal Teknolojisi Alanı Metal İşleri Bölümü olarak bilinen bu alan Öğrencileri 10. sınıf sonunda başarı ve tercihlerine göre; Kaynakçılık ve Çelik Konstrüksiyon dallarını benimseyebilecekleri bir meslek alanıdır. EML Düzeyinde Öğrenci alan ve verdiği eğitimle ülkemizin çok temel ihtiyacı olan vasıflı teknik elemanlar yetiştiren bir alan özelliği taşımaktadır.

 37. Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı Anadolu Meslek Lisesi kapsamında Türkiye genelinde bir ilk olan bu alan, "Raylı Sistemler Makine" ve "Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik"  dallarında eğitim vererek, ülkemizin çok temel ihtiyacı olan vasıflı eleman yetiştiren bir alan özelliği taşımaktadır.

 38. Bilişim Teknolojisi Alanı Bilgisayar Bölümü olarak bilinen bu alan Öğrencileri 10. sınıf sonunda başarı ve tercihlerine göre; Ağ İşletmenliği-Web Tasarım ve Veri Tabanı Programcılığı dallarını benimseyebilecekleri bir meslek alanıdır. ATL-TL-EML ve AL Düzeyinde Öğrenci alan ve verdiği eğitimle ülkemizin çok temel ihtiyacı olan vasıflı teknik elemanlar yetiştiren bir alan özelliği taşımaktadır.

 39. Müzik Aletleri Teknolojisi Alanı Anadolu Meslek. Lisesi kapsamında Türkiye genelinde bir ilk olan bu alan, Öğrencilerin Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı- Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımı-Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı ve Yaylı Enstrümanlar Yapımı dallarını seçebilecekleri bir meslek alanıdır.

 40. ŞEYH ŞAMİL TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Harita-Tapu-Kadastro Alanı Kimya Teknolojisi Alanı

 41. MEZUNLARIN ÖSS’DE EK PUAN ALARAK GİREBİLECEKLERİ BÖLÜMLER (LİSANS) (4 YILLIK) • Mobilya Dekorasyon • Mobilya Dekorasyon Öğr. • Bilgisayar Yazılımı • Bilgisayar Öğr. • Bilgisayar Sistemleri Öğr. • Bilgisayar Tek. Ve Bilişim Sistemleri (uygulamalı tek. Ve işletmecilik YO) • Bilgisayar ve Kontrol Öğr. • Bilgisayar ve Öğrt. Tek. Öğr.

 42. Elektronik ve Bilgisayar Öğr. • Yönetim Bilişim Sistemleri • Bilgisayar ve Kontrol Öğr. • Bilgisayar ve Öğrt. Tek. Öğr. • Elektronik ve Bilgisayar Öğr. • Yönetim Bilişim Sistemleri • Elektronik • Elektronik Öğr. • Elektronik ve Bilgisayar Öğr. • Elektronik ve Haberleşme Öğr. • Havacılık Elektrik – Elektroniği • Uçak Elektrik-Elektronik

 43. Elektrik • Elektrik Öğr. • Havacılık Elektrik – Elektroniği • Uçak Elektrik-Elektronik • Makine • Kalıpçılık Öğr. • Makine Resmi, Konstrüksiyon Öğr. • Otomotiv Öğr. • Talaşlı Üretim Öğr. • Makine Ressamlığı • Makine Resmi, Konstrüksiyon Öğr. • Tasarım ve Konstrüksiyon Öğr.

 44. Metal İşleri • Metal Öğr. • Tesviye • Talaşlı Üretim Öğr. • Otomatik Kumanda • Elektronik Öğr. • Elektronik ve Bilgisayar Öğr. • Elektronik ve Haberleşme Öğr • Kalıp • Kalıpçılık Öğr.

 45. MEZUNLARIN SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ MESLEK YÜKSEK OKULLARI (2 YILLIK) • Elektrik, Elektronik, Otomatik Kumanda • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi • Elektrik • Elektrik-Elektronik Teknikerliği • Elektronik Haberleşme • Elektronik Haberleşme (uzaktan eğitim) • Endüstriyel Elektronik • Endüstriyel Elektronik (uzaktan eğitim) • Endüstriyel Otomasyon • Endüstriyel Otomasyon(uzaktan eğitim)

 46. Ev Cihazları Teknolojisi • Hidroelektrik Santralleri • Otomotiv • Radyo ve televizyon Tekniği • Termik Santral Makineleri • Termik Santrallerde Enerji Üretimi • Bilgisayar Yazılım • Bilgi Yönetimi (uzaktan eğitim) • Bilgi Yönetimi (Açık Öğretim) (uzaktan eğitim) • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (uzaktan eğitim) • Bilişim Yönetim • e-Ticaret

 47. Mobilya Dekorasyon • Ağaç İşleri • Mobilya ve Dekorasyon • Orman İşletmeciliği • Makine Ressamlığı • Bilgisayar Destekli Teknik Çizim • Makine Resmi, Konstrüksiyon • Makine • Otomotiv , • Bilgisayarlı Nümerik,Kontrol(CNC), • Hidrolik ve Pnömatik Kalıp, Makine, Metal İşleri, Tesviye • Endüstriyel Kalıpçılık • Hasat Sonrası Teknolojisi • Makine

 48. Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi • Mekatronik • Mekatronik (uzaktan eğitim) • Otomotiv • Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği • Sondajcılık • Tarım Alet ve Makineleri • Metalurji Malzeme • Gemi Makineleri • Metalografi ve Malzeme Muayenesi • Termik Santral Makineleri • Termik Santrallerde Enerji Üretimi

 49. İLÇEMİZDEKİ ANADOLU TEKNİK, ANADOLU MESLEK LİSELERİ

 50. ANADOLU KIZ MESLEK VE MESLEK LİSELERİ