jeste my z lipna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jeste ś my z Lipna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jeste ś my z Lipna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Jeste ś my z Lipna - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Jeste ś my z Lipna. Nasza grupa składa się z dwunastu osób prowadzonych pod dowództwem pani Basi Dopiery . Wspólnie uczęszczamy do Gimnazjum im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego Lipnie. Tym razem w prezentacji przedstawiamy rozszerzalność temperaturową ciał. . Rozszerzalno ść temperaturowa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Jeste ś my z Lipna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jeste my z lipna
Jesteśmy z Lipna

Nasza grupa składa się z dwunastu osób prowadzonych pod dowództwem pani Basi Dopiery. Wspólnie uczęszczamy do Gimnazjum im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego Lipnie.

Tym razem w prezentacji przedstawiamy rozszerzalność temperaturową ciał.

rozszerzalno temperaturowa

Rozszerzalnośćtemperaturowa

Ciał stałych, cieczy i gazów

rozszerzalno cia sta ych
Rozszerzalność ciał stałych

Rozszerzalność temperaturowa

(cieplna, termiczna)

to zmiana objętości ciał pod wpływem zmiany temperatury.

rozszerzalno
Rozszerzalność?

Zwiększanie się objętości ciał wraz ze wzrostem temperatury to zjawisko powszechnie obserwowane w przyrodzie.

czym j zbada
Czym ją zbadać?

Rozszerzalność termiczną ciał możemy zbadać za pomocą

dylatoskopu

do wiadczenie
Doświadczenie

„Badamy rozszerzalność temperaturową ciał”

Obserwacje:

 • Ogrzewanie pręta powoduje jego wydłużenie. Podczas stygnięcia pręt kurczy się.
wnioski
Wnioski

Wnioski:

 • Zjawisko obserwowane w powyższym doświadczeniu nazywamy rozszerzalnością liniową ciał stałych.

Przyrost długości pręta zależy od:

 • Substancji z jakiej jest wykonany,
 • Długości przed ogrzaniem,
 • Przyrostu temperatury.
rozszerzalno ci g dalszy
Rozszerzalność - ciąg dalszy;)

Przyrost długości 1m wybranych substancji przy wzroście temperatury o 100oC.

pier cie gravesanda
Pierścień Gravesanda

Pod wpływem wzrostu temperatury kulka wyraźnie zwiększyła swoją objętość.

bimetale
Bimetale

Miedź Aluminium

Dwuwarstwowy pasek metali o różnej rozszerzalności termicznej nazywamy bimetalem.

do wiadczenie1
Doświadczenie

Wykonaj proste doświadczenie:

Nad płomieniem ogrzewaj pasek papierka po gumie.

slide14
Papierek składa się z dwóch warstw: folii aluminiowej i papieru, które ze sobą sklejono. Podczas ogrzewania pasek wydłuża się. Wydłużenie aluminium jest inne niż papieru, dlatego obserwujemy wygięcie paska.

Oglądaj filmik

guma jest inna
Guma jest inna

W przeciwieństwie do większości materiałów, guma kurczy się podczas ogrzewania. Zbudowana jest on z długich spirali cząsteczek splątanych ze sobą. Podczas ogrzewania wiele z nich skręca się jeszcze mocniej, co w rezultacie skraca długość gumy.

do wiadczenie2
Doświadczenie

Będą potrzebne:

 • Suszarka do włosów
 • Długa gumka bieliźniana
 • Igła z nitką
 • Stół i krzesło
rozszerzalno cia sta ych1
Rozszerzalność ciał stałych

Rozszerzalność temperaturowa cieczy to zmiana objętości cieczy pod wpływem zmiany temperatury.

do wiadczenie3
Doświadczenie

Do zamkniętej szczelnie kolby napełnionej wodą wprowadzono szklaną rurkę i zaznaczono poziom wody

do wiadczenie4
Doświadczenie

Kolbę z wodą podgrzano

do wiadczenie5
Doświadczenie

Pod wpływem zwiększenia temperatury cieczy zwiększyła się jej objętość

cia a sta e a ciecze
Ciała stałe a ciecze

Zjawisko rozszerzalności cieplnej zachodzi w większym stopniu w cieczach niż w ciałach stałych.

przyrost obj to ci cieczy
Przyrost objętości cieczy

Przyrost objętości cieczy jest różny dla różnych rodzajów cieczy.

przyrost obj to ci cieczy1
Przyrost objętości cieczy

Tabela przedstawia przyrost objętości różnych cieczy pod wpływem wzrostu temperatury o 1 oC (od 20oC do 21oC).

Dla porównania: 1dm3 szkła przy wzroście temperatury od 20*C do 21 oC zwiększa swoją objętość jedynie o 0,002cm3 .

termometry cieczowe
Termometry cieczowe

Zjawisko objętościowej rozszerzalności cieplnej cieczy znalazło praktyczne zastosowanie w termometrach cieczowych.

termometry cieczowe1
Termometry cieczowe

Termometr wynalazł w 1592 roku włoski uczony Galileo Galilei (1564-1642) zwany Galileuszem.

powstaje pierwszy termometr
Powstaje pierwszy termometr

Ferdynand II, wielki książę Toskanii w 1635 roku zbudował pierwszy termometr napełniony alkoholem.

Termometr rtęciowy zbudował po raz pierwszy w 1715 roku fizyk, gdański mieszczanin, Gabriel Daniel Fahrenheit (1686-1736).

anomalna rozszerzalno cieplna wody
Anomalna rozszerzalność cieplna wody…

Ogrzewając wodę od temperatury 0oC do 4oC, można zaobserwować zmniejszenie się jej objętości. Przy wzroście temperatury powyżej 4oC objętość wody zwiększa się.

w przyrodzie
… w przyrodzie

Zjawisko to ma duże znaczenie dla utrzymania życia w rzekach i jeziorach w okresie zimy.

slide31
Gdy przy temperaturach poniżej 0oC woda zamarza, pod lodem-przy dnie zbiornika wodnego- gromadzi się woda o największej gęstości (czyli o temp. 4oC) , zapewniając rybom i innym zwierzętom odpowiednie warunki do życia.
rozszerzalno temperaturowa gaz w
Rozszerzalność temperaturowa gazów

Rozszerzalność temperaturowa gazów to zmiana objętości gazów pod wpływem zmiany temperatury.

do wiadczenie 1
Doświadczenie 1.

Na wlot pustej kolby naciągnięto balon

do wiadczenie 11
Doświadczenie 1.

Pod wpływem ogrzewania powietrza uwięzionego w kolbie jego objętość zwiększała się i zajmowała miejsce w balonie.

do wiadczenie 2
Doświadczenie 2.

Zgniecioną piłeczkę pingpongową umieszczono w naczyniu z wodą, która stopniowo była ogrzewana, a tym samym ogrzewany został gaz umieszczony w piłeczce

do wiadczenie 21
Doświadczenie 2.

Pod wpływem wzrostu temp powietrza w piłeczce, został przywrócony jej pierwotny kształt.

do wiadczenie 3
Doświadczenie 3.

Ogrzewano pustą kolbę szczelnie zamkniętą korkiem ze szklaną rurką. Rozszerzające się powietrze miało ujście które widoczne było jako bąbelki

w wodzie.

filon z bizancjum
Filon z Bizancjum

Najprawdopodobniej rozszerzalność cieplną gazów udowodnił żyjący w III wieku p.n.e Filon z Bizancjum.

gazy a cia a sta e
Gazy a ciała stałe

Największą rozszerzalnością temperaturową odznaczają się gazy, najmniejszą ciała stałe.

uwaga
Uwaga!!!

Nie wolno ogrzewać ani wrzucać do ognia opakowań po aerozolach. Znajdujący się w nich gaz, rozszerzając się, może spowodować wybuch pojemnika i poranienie osób znajdujących się w pobliżu.

bibliografia

Bibliografia

Spotkania z fizyką; nowa era;G.Francuz-Ornat;

Bliżej fizyki; WSiP; S.Ziemnicki;

Impuls; LektorKlett; B.Mól, B.Śniadek;

www.dydaktyka.fizyka.umk.pl;

www.fizyka.net.pl;

www.sciaga.pl;

zapytaj.com.pl;

dzi kujemy za uwag

Dziękujemy za uwagę

Grupa uczniów z Lipna

Opiekun p. Basia Dopiera

Grupa 98/43_mf_g1