innovation i l replaner og vejledninger hvordan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innovation i læreplaner og vejledninger – hvordan? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innovation i læreplaner og vejledninger – hvordan?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Innovation i læreplaner og vejledninger – hvordan? - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Innovation i læreplaner og vejledninger – hvordan?. Oplæg: Forsøgslæreplaner for Samfundsfag B ( stx , hf, hhx og htx) Vejledninger til forsøgslæreplaner I kan overveje: Bruge dele heraf i andre fag eller helt anderledes? Innovation ind i alle læreplaner i 2015?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Innovation i læreplaner og vejledninger – hvordan?' - olympia-castaneda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
innovation i l replaner og vejledninger hvordan
Innovation i læreplaner og vejledninger – hvordan?

Oplæg:

 • Forsøgslæreplaner for Samfundsfag B (stx, hf, hhx og htx)
 • Vejledninger til forsøgslæreplaner

I kan overveje:

 • Bruge dele heraf i andre fag eller helt anderledes?
 • Innovation ind i alle læreplaner i 2015?
 • Give mulighed for gruppeprøve?

Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

form l med fors get
Formål med forsøget
 • Målet er at afprøve, hvilken virkning det har for undervisning og prøve, at innovative kompetencer indgår eksplicit som et fagligt mål.
 • Vil det øge elevernes evne til at tænke nyt og løsningsorienteret til glæde for andre?
 • Vil det motivere eleverne på en ny måde?
 • Målet er desuden, at afprøve mundtlig gruppeprøve både generelt i samfundsfag og i relation til opfyldelse af et fagligt mål om innovation.

Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

fors gsl replaner og vejledninger
Forsøgslæreplaner og vejledninger
 • www.uvm.dk > Gym > Forsøg > Tredje fase > Forsøg med læreplaner og prøveformer > Samfundsfag
 • http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Forsoeg-og-udvikling/Udviklingsplanens-tredje-fase/Laereplansforsoeg-inkl-proeveformer
  • Samfundsfag B – forsøgslæreplan (stx) (pdf)
  • Samfundsfag B – forsøgslæreplan (htx) (pdf)
  • Samfundsfag B - vejledning til forsøgslæreplan (stx) (pdf)
  • Samfundsfag B - vejledning til forsøgslæreplan (htx) (pdf)

Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

nyt i 1 2 form l
Nyt i § 1.2. Formål
 • ”Elevernes innovative kompetencer skal fremmes, således at eleverne med brug af fagetlærer at tænke nyt og løsningsorienteret i forhold til konkrete problemer.”
 • … kreative og innovative evner og kritisk sans.

Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

nyt fagligt m l om innovation
Nyt fagligt mål om innovation
 • ”undersøgeet konkret problem og udarbejdeog vurdereet forslag til en innovativ løsning af problemet”
 • svarer til opgave B i AT (Mad og mennesker)
 • på samme måde eller anderledes i andre fag?

Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

vejledning til fors gsl replan innovativ l sning jf at
Vejledning til forsøgslæreplan:Innovativ løsning (jf. AT)
 • ”… innovativ løsning af problemet” = - at forslaget har værdi for andre og - tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt.
 • Forslaget behøver dermed ikke at være nyt i absolut forstand.
 • [Heller ikke blot ”innovative i privat forstand” jf. Gymnasiepædagogik side 453]
 • ”vurdere et forslag …” = vurdere relevans og konsekvenser.

Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

alle fagets discipliner kan bruges
Alle fagets discipliner kan bruges
 • Didaktik: Konkrete problemstillinger relevante teorier, begreber og modeller undersøgelse.
 • Teori empiri
 • Muligt at anvende alle fagets discipliner til at undersøge problemer og deres løsning.
  • Økonomi
  • Sociologi
  • Politik
  • International politik
  • Metode

Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

bed mmelse 1 jf at
Bedømmelse 1 (jf. AT)
 • Bedømmelse af elevens kompetence til at udarbejde et innovativt løsningsforslag sker på baggrund af: - elevens begrundelse for forslagets værdi for andre og - elevens argumentation for, hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt.
 • Hvordan fagets begreber, teori og metode er anvendt- til at undersøge det konkrete problem og- til at udarbejde og vurdere et forslag til innovativ løsning.
 • Der er en undersøgelse, et løsningsforslag og en vurdering heraf, men eleven prioriterer hvordan begreber, teori og metode anvendes i de forskellige dele af arbejdet.

Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

bed mmelse 2
Bedømmelse 2
 • Ét blandt mange faglige mål.
 • Indgår i bedømmelsen af den enkelte elevs standpunktskarakter på lige fod med de andre faglige mål.
 • Ikke et innovativt krav til hver enkelt eksaminand, men kravet skal kunne testes ved den samlede prøve.
 • Hvis innovation er indgået med særlig vægt i et eller flere forløb vil det være oplagt, at kravet kan testes, når eksaminander trækker prøvemateriale i disse forløb.

Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

eksempel
Eksempel
 • Forløb: ”Marginalisering og ungdomskriminalitet”
 • Eleven fremlægger et nyt bud på løsning i X-købing kommune. Bygger på interviews fra forløbet (undersøgelse).
 • Eleven vurderer forslaget ud fra teori og empiri om kriminalitet og straf.
 • Eleven bedømmes ud fra begrundelser for nyt løsningsforslag og anvendelse af kriminalitetsteori, sociologiske begreber og empiri.

Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

lokale konkrete sager
Lokale konkrete sager
 • Mulighed for kontakt med en ekstern partner som har et konkret problem
  • politiker
  • embedsmand i kommunen
  • institution
  • organisation
  • virksomhed
  • lokalavis
 • Eleverne kan efter en undersøgelse med brug af fag komme med et bud på løsning af problemet
 • Mulighed for fremlæggelse for ekstern partner
 • ~ ”Markedsrettet innovationsforståelse” jf. Michael Paulsen m.fl.

Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

generelle samfundsproblemer
Generelle samfundsproblemer

Arbejde innovativt med generelle samfundsproblemer som fx

 • Demokratiproblemer
  • Ikke brande en bestemt politiker i forhold til unge vælgere
  • Udarbejde løsninger på det generelle problem, at unge vælgere har en lav stemmeprocent til kommunalvalg
 • Miljøproblemer eller sundhedsproblemer
  • Ikke forbedre miljøet eller sundheden for en bestemt kommune
  • Udarbejde generelle løsninger på miljøproblemer og sundhedsproblemer.

Bud på løsning og vurdering heraf med brug af fag

 • ~ ”Alment orienteret innovationsforståelse”

Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

innovation i et forl b eller i f moduler
Innovation i et forløb eller i få moduler
 • Helt forløb med innovationog/eller
 • Mindre vinkling af undervisningen i en løsningsorienteret retningfx blot i få moduler

Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

mulighed for gruppepr ve
Mulighed for gruppeprøve
 • ”Prøven gennemføres efter skolens leders valg som gruppeprøve eller som individuel prøve.
 • … to eller tre eksaminander i gruppen.
 • … tilrettelægges eksaminationen sådan, at der sikres grundlag for en individuel bedømmelse af den enkelte eksaminand, jf. pkt. 4.3.
 • udgangspunkt gruppens fremlæggelse af synopsen (i alt ca. 8-10 minutter pr. eksaminand).
 • efterfølges af uddybende spørgsmål af eksaminator og en faglig dialog mellem eksaminand(er) og eksaminator.”

Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT

hvordan i andre fag
Hvordan i andre fag? 

Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT