slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Człowiek – najlepsza inwestycja. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Harmonogram realizacji studenckich praktyk pedagogicznych oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu dr Renata Dudziak. Poznań, 27 września 2012 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI' - olympe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
PROGRAM OPERACYJNY

KAPITAŁ LUDZKI

Człowiek – najlepsza inwestycja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

slide3
Harmonogram realizacji studenckich praktyk pedagogicznych oraz narzędzia do analizy i ewaluacji ich przebiegu

dr Renata Dudziak

Poznań, 27 września 2012 r.

cel praktyk dydaktycznych
Cel praktyk dydaktycznych
 • Nabycie i rozwijanie kompetencji nauczycielskich u studentów-praktykantów;
 • wykształcenie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • nabycie umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, m.in. tablicy interaktywnej;
 • poznanie organizacji i funkcjonowania szkół.
cel praktyk pedagogicznych
Cel praktyk pedagogicznych

Psychologiczno-pedagogiczne

 • Zapoznanie studentów z charakterystyką rozwoju psychicznego danej grupy wiekowej;
 • uwrażliwienie i wdrożenie ich do bacznego obserwowania uczniów;
 • wprowadzenie studentów w pedagogiczne obszary pracy nauczyciela, rozwiązywanie problemów wychowawczych;
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się z uczniami i ich rodzicami.
praktyki rotacyjne
Praktyki rotacyjne

W każdej szkole po 2 godz. lekcyjne.

praktyki r droczne
Praktyki śródroczne

Dydaktyczne: 2 godziny nauczyciel + po 1 godzinie każdy student z grupy.

praktyki r droczne1
Praktyki śródroczne

Psychologiczno-pedagogiczne: 10 godzin.

 • 2 godziny - zapoznanie studentów z charakterystyką uczniów szkół ponadgimnazjalnych, także w kontekście doradztwa zawodowego;
 • 4 godziny – obserwacje uczniów na lekcjach w wybranych przez pedagoga klasach
 • 2 godziny przeznaczone na krótką obserwację wskazanego przez pedagoga ucznia
 • 2 godziny przewidziane są na rozmowę z wybranymi uczniami klas pierwszych na temat trudności, jakie napotykają w szkole czy w myśleniu o dalszej edukacji.
 • Materialnym rezultatem praktyk śródrocznych powinna być notatka w studenckim portfolio, relacjonująca nowe wiadomości, umiejętności czy refleksje przyszłych nauczycieli.
praktyki ci g e
Praktyki ciągłe

Dydaktyczne:

44 godz. =

18 godz. obserwacji lekcji nauczyciela

17 godz. prowadzenie lekcji

6 godz. obserwacji lekcji

prowadzonych przez innego praktykanta

3 godz. organizacyjne

Pedagogiczne:

10 godz. =

obserwacja i wywiad ze wskazanym uczniem

narz dzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk
Narzędzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk

Dla nauczycieli

Ocena:

scenariusza zajęć

przebiegu lekcji

predyspozycji osobowościowych studenta do zawodu nauczyciela

www.siup.amu.edu.pl

narz dzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk1
Narzędzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk

Dla

pedagogów

psychologów szkolnych:

wytyczne i narzędzie do oceny analizy przypadku

narz dzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk2
Narzędzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk

Dla studentów

Ocena:

wytyczne do analizy przypadku

narzędzie do obserwacji przebiegu lekcji

wytyczne do portfolio

wytyczne do scenariuszy zajęć

narz dzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk3
Narzędzia do analizy i ewaluacji przebiegu praktyk

Dla koordynatorów praktyk

Ocena:

scenariusza zajęć

portfolio

ewaluacja
Ewaluacja

Rozkład częstości odpowiedzi nauczycieli

(N = 12) i studentów (N = 29) na pytanie; czy formularz do obserwacji lekcji był dobrze przygotowany

ewaluacja1
Badanie i ocena przebiegu praktyk studenckich

Systematyczne ocenianie jakości wdrażanego projektu

Forma kontroli oparta na współpracy

Ewaluacja
ad