slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА НА ОСНОВУ БАЗЕ ПОДАТАКА пројекат: ‘â€

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА НА ОСНОВУ БАЗЕ ПОДАТАКА пројекат: ‘†- PowerPoint PPT Presentation


  • 64 Views
  • Uploaded on

АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА НА ОСНОВУ БАЗЕ ПОДАТАКА пројекат: ‘’Заједно на истом путу’’. ОШ ‘’Велимир Маркићевић, Мајданпек Директор школе: Славиша Јеремић. Праћење и евидентирање насиља. ПРАЋЕЊЕ НАСИЉА- СВИ АКТЕРИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ СИСТЕМА НА ОСНОВУ УТВРЂЕНИХ ПРОЦЕДУРА И ПУТЕМ:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА НА ОСНОВУ БАЗЕ ПОДАТАКА пројекат: ‘â€' - olivia-hyde


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА НА ОСНОВУ БАЗЕ ПОДАТАКАпројекат: ‘’Заједно на истом путу’’

ОШ ‘’Велимир Маркићевић, Мајданпек

Директор школе: Славиша Јеремић

slide2
Праћење и евидентирање насиља

ПРАЋЕЊЕ НАСИЉА-СВИ АКТЕРИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ СИСТЕМА НА ОСНОВУ УТВРЂЕНИХ ПРОЦЕДУРА И ПУТЕМ:

-ДИСЦИПЛИНСКИХ СВЕСКИ, ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЗАПАЖЊА УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА , ТИМА ЗА ЗАШТИТУ, БАЗЕ ПОДАТАКА

-ЕВИДЕНТИРАЊЕ: ПУТЕМ ОБРАЗАЦА ( за пријаву насиља ) , СВЕСКИ ПРАЋЕЊА..

slide3
АНАЛИЗЕ

-ДНЕВНЕ-’’дисциплинске свеске’’

-МЕСЕЧНЕ-ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ

-ПОЛУГОДИШЊЕ-ТИМ ЗА ЗАШТИТУ

БАЗА ПОДАТАКА-ВОЂЕЊЕ ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ-АНАЛИЗА : КРАЈЕМ ГОДИНЕ

САСТАВНИ ДЕО ИЗВЕШТАЈА О ГПР

slide5

ШКОЛСКА 2009/ 2010. ГОДИНА –ДРУГИ НИВО РИЗИКА

ШКОЛСКА 2009/ 2010. ГОДИНА –ТРЕЋИ НИВО РИЗИКА

slide6
КО ЈЕ ПРИЈАВЉИВАО

БРОЈ ПРИЈАВА ОД СТРАНЕ РОДИТЕЉА: ШЕСТ

БРОЈ ПРИЈАВА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА: ЈЕДНА

ОСТАЛЕ ПРИЈАВЕ-ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ / НАСТАВНИЦИ

2010 2011 2011
ШКОЛСКА 2010/ 2011до маја 2011

НИВО РИЗИКА 2

Број пријава : 13 ( већи део пријава у првом полугодишту односио се на једног ученика )

ВРСТА НАСИЉА

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ:

физичко насиље и претње

ВРЕМЕ: Између часова и једном за време великог одмора

slide8

АКТЕРИ: УЧЕНИЦИ МУШКОГ ПОЛАСТАРИЈИХ РАЗРЕДА

СВИ СЛУЧАЈЕВИ УСПЕШНО РЕШЕНИ ОД СТРАНЕ ТИМА ЗА ПРОЦЕНУ И РЕСТИТУЦИЈУ

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ:

НАСИЉЕ СЕ СМАЊИЛО КОД УЧЕНИКА СТАРИЈИХ АЛИ ЈЕ ПОСТАЛО УЧЕСТАЛИЈЕ КОД УЧЕНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА

НАЈЧЕШЋЕ: ВЕРБАЛНО И ПОНЕКАД ФИЗИЧКО

ВИШЕ СЕ ЈАВЉА КОД ДЕЧАКА

СИТУАЦИЈА СОЦИЈАЛНОГ НАСИЉА: ДЕВОЈЧИЦЕ МЛАЂЕГ УЗРАСТА

slide9
БРОЈ НЕУСПЕШНИХ РЕСИТУЦИЈАДВЕ

НЕОДАЗИВАЊЕ РОДИТЕЉА ( једне стране у сукобу ) НА САСТАНАК-МЕЂУСОБНИ КОНФЛИКТ ИЗМЕЂУ ПОРОДИЦА, ЛОШИ КОМШИЈСКИ ОДНОСИ

ДЕЦА СУ ‘’ЖРТВЕ ‘’ РОДИТЕЉСКОГ ПОНАШАЊА-КОРИШЋЕЊЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА МЕЂУСОБНО ‘’ПРЕПУЦАВАЊЕ’’

ПОЗИТИВНО: ИАКО ПРОЦЕС РЕСТИТУЦИЈЕ

НИЈЕ УРАЂЕН У ШКОЛИ ЈЕ ЗАУСТАВЉЕНО

НАСИЛНО ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

ИНТЕЗИВИРАН РАД ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА И ПРАЋЕЊЕ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

slide10

Ниво ризика 3: један-укључени МУП И ЦСР

КО ЈЕ НАЈЧЕШЋЕ ПРИЈАВЉИВАО:

РОДИТЕЉИ: 9

УЧЕНИЦИ: 2

ОСТАЛО: НАСТАВНИЦИ / ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ

slide11
РЕСТИТУЦИЈАПРИКАЗ ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ

АНАЛИЗА СЛУЧАЈА:

ПРВО САЗНАЊЕ О ДЕШАВАЊУ НАСИЉА НА ОСНОВУ ПИСМЕНЕ ПРИЈАВЕ И РАЗГОВОРА СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИЦЕ

ВИД НАСИЉА ПО ПРИЈАВИ: ВЕРБАЛНО И СОЦИЈАЛНО

slide12
КОРАЦИ ПОСТУПАЊА

-По пријављивању обављен разговор са родитељима од стране ппс службе-прикупљање свих информација у циљу бољег сагледавања ситуације

Нпр:’’... вређање, претње, искључивање из друштва вршњака ) које је трајало дуже време и које се испољавало највећим делом на путу од куће до школе и обратно. Актери ‘’ситуације ‘’ су из истог одељења.

slide13
ИНФОРМИСАЊЕ И ДАЉЕ ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА

Родитељи који пријављују насиље упознају са током процедуре, сарадљиви су и сагласни за заједнички сусрет са другом страном- ‘’реституција’’

Истог дана, након пријављивања педагошко-психолошка служба:

позива родитеље друге ученице на разговор-циљ: упознавање са пријавом и даљим корацима, прикупљање додатних информација

-информише учитељицу и прикупља додатне податке везане за однос између две ученице

slide14

РАЗГОВОР СА УЧЕНИЦАМА

-уз сагласност родитеља који су поднели пријаву разговара се са ученицом

-родитељи друге ученице не дозвољавају разговор са њиховим дететом

ТИМ ЗА ПРОЦЕНУ И РЕСТИТУЦИЈУ УПОЗНАЈЕ СЕ СА СИТУАЦИЈОМ

УЗ САГЛАСНОСТ ОБЕ СТРАНЕ УГОВОРЕН ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКИ СУСРЕТ

slide15

Сагледавају се чињенице, као и евентуалне потешкоће које би се јавиле током решавања проблема

Информације прикупљене од родитеља и једне и друге ученице међусобно контрадикторне-МЕЂУСОБНО ОПТУЖУЈУЋЕ

slide16
ДОДАТНО ПРИКУПЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА

Пре одржавања састанка, одржан час одељенске заједнице ‘’Другарство у нашем одељењу’’

Ученици сами почињу причу о ономе што их мучи-’’сукоб између две другарице’’ и говоре о томе шта се све дешавало..

ПРИКУПЉЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ-БОЉИ УВИД У СИТУАЦИЈУ

slide17
РЕСТИТУЦИЈА

ПРИСУСТВУЈУ: стални чланови родитељи обе ученице као и ученице.

ПОЧЕТАК: упознавање са правилима понашања током трајања састанка уз наглашавање циља а то је проналажење заједничког решења без тражења кривца. Проблем је однос другарице према другарици-’’реч’’ је прво дата ученицама.

slide18

По обављеном разговору са ученицама-наставља се рад само са родитељима.

Основни разлог: на основу претходно прикупљених информација дошло се до сазнања да између породица постоји конфликт који се пренео на децу.

Разговор између родитеља усмераван од стране чланова тима у циљу конструктивног сагледавања ситуације

‘’Родитељи су упознати са социјалном климом у одељењу односно да другој деци смета њихов међусобни однос и њихове међусобне свађе те да би и деца волела да се њих две друже.’’

slide19

Постигнуто: увид да је међу родитељима сукоб ( обе стране ) и сагласност да се тај сукоб превазиђе у интересу оба детета

slide20
РЕЗУЛТАТИ

-Идентификован главни узрок проблема-однос између породица

-Родитељи спремни за сарадњу и измирење и компромис

-Предлажу решења и прихватају сугестије ( нпр. постојала забрана да се ученице друже, јављају једна другој-родитељи сагласни да ту забрану укину али исто тако да укажу свом детету да не вређа, оговара... )

slide21
ДОГОВОР У ВЕЗИ РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА

Ученице поново присуствују састанку-САОПШТЕЊЕ родитеља-’’дозвола да се друже али и међусобно поштују’’-задовољство и осмех деце-’’загрљај’’

СВИ АКТЕРИ ПРЕДЛАЖУ РЕШЕЊА: ученице, родитељи, чланови тима

slide22
ДОНЕТЕ МЕРЕ И НАЧИН ПРАЋЕЊА

-Боља сарадња између породица-међусобни контакт како би се пратили даљи односи и на време реаговало уколико се проблем поново појави.

slide23
НА НИВОУ ШКОЛЕ

-организовање заједничких активности и рада у школи у којима би обе ученице учествовале

-седење у истој клупи ( на њихово обострано задовољство )

-рад ппс уколико се јави потреба

У случају непридржавања: позивање на одељенска правила, да једна другој кажу сваког дана лепе речи пре почетка часа...

slide24
ПРАЋЕЊЕ
  • Опсервација за време часова, одмора, праћење њиховог односа-свакодневно ( дисциплинска свеска, педагошка документација )
  • Праћење од стране родитеља и одржавање контакта са учитељицом и стручном службом као и одржавање међусобне комуникације
  • Периодично извештавање тима постигнутим резултатима
slide25
ЗНАЧАЈ

Социјално искључивање, избегавање су један од најтежих облика насиља. Често остају незапажени посебно ако се највећим делом дешавају ‘’ван’’ школе.

У овом случају на време је уочен проблем као и ‘’узрок ‘’ проблема који је могао да ескалира у много тежу ситуацију-захваљујући препознавању родитеља као и обостраној сарадњи

Породице више нису у сукобу а деца се међусобно друже

slide26

Презентацију сачинила

Зорица Вељковић, психолог

pps.osvmpek@gmail.com