Munkajog s t rsadalombiztos t s ii
Download
1 / 18

Munkajog és társadalombiztosítás II. - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Budapest, 2004. február 14. 10.-16. óra. Munkajog és társadalombiztosítás II. Dr. Menyhárt Szabolcs Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi Tanszék. Társadalombiztosítási jog. történeti áttekintés a társadalombiztosítási rendszer szerkezeti felépítése TB általános rész

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Munkajog és társadalombiztosítás II.' - oliver


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Munkajog s t rsadalombiztos t s ii

Budapest, 2004. február 14. 10.-16. óra

Munkajog és társadalombiztosítás II.

Dr. Menyhárt Szabolcs

Miskolci Egyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

Munkajogi Tanszék


T rsadalombiztos t si jog
Társadalombiztosítási jog

 • történeti áttekintés

 • a társadalombiztosítási rendszer szerkezeti felépítése

 • TB általános rész

 • egészségbiztosítás

 • nyugdíjbiztosítás

 • magánnyugdíj


T b rt neti ttekint s
T(B)örténeti áttekintés

 • csírái megjelennek a római „collegiumok” intézményében

 • a középkorban a „bányatársládák” rendelkeznek TB jelleggel

 • az áttörés a XIX. században következik be a gazd.-szoc.-kult. jogok elismerésével

 • a XX. század szociális alkotmányai kodifikálják (Weimari Alkotmány)

 • a II. Vh. után nemzetközivé válnak

 • XXI. század európaizálódás???...


A t rsadalombiztos t si rendszer szerkezeti fel p t se
A társadalombiztosítási rendszer szerkezeti felépítése

 • Európai modell:

 • Magyar modell:

Magán nyugdíj


A tb ltal nos r sze
A TB általános része

 • jogforrási rendszer

 • a TB alanyai

 • TB szervek

 • biztosítottak

 • a fedezeti rendszere

 • a járulékbeszedő szerv és eljárása


A tb ltal nos r sze a jogforr si rendszer
A TB általános része:a jogforrási rendszer

 • A Magyar Köztársaság Alkotmánya:

  1949. évi XX. törvény,

 • törvények:

  • 1997. évi LXXX. törvény

  • 1997. évi LXXXI. törvény

  • 1997. évi LXXXII. törvény

  • 1997. évi LXXXIII. törvény

  • 1990. évi XCI. törvény

 • kormányrendeletek

  • 195/1997. (XI.5.) Korm. Rend.

  • 168/1997. (XI.6.) Korm. Rend.

  • 217/1997. (XII.1.) Korm. Rend.


 • A tb ltal nos r sze a tb alanyai
  A TB általános része:a TB alanyai

  • foglalkoztató:jogi és természetes személy, jogi szem. nélküli társ., aki biztosítottat foglalkoztat, illetve olyan ellátást folyósít, ami megalapozza a biztosítási kötelezettséget.

  • foglalkozatott:aki nem minősül egyéni, vagy társas vállalkozónak és foglalkoztatója biztosítással járó jogviszony keretében foglalkoztatja

  • magánnyugdíj pénztár tagja:a tagságra kötelezett pályakezdő és az önkéntesen csatlakozó személy.


  A tb ltal nos r sze tb szervek
  A TB általános része:TB szervek

  • Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

   • Megyei, Főv-i Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

   • ezek kirendeltségei

   • Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

 • OEP – Országos Egészségbiztosítási Pénztár

  • Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak

  • Vasutas TB Igazgatóság

  • Országos Orvosszakértő intézet

 • QUASI: a 100 főnél több biztosítottat foglalkozató szervek kötelesek kifizetőhelyet létesíteni, illetve fenntartani.


 • A tb ltal nos r sze biztos tottak
  A TB általános része:biztosítottak

  • munkaviszonyban, illetve közszolgálati viszonyban foglalkoztatottak (tejes és részmunkaidős foglalkoztatottság)

  • szövetkezet tagja, ha munkaviszonnyal rendelekzik

  • szerződéses tanuló szakképzésben részesül

  • keresetpótló munkanélküli ellátásban részesül

  • egyéni és társas vállalkozó

  • Nem terjed ki a biztosítás:

   • diplomáciai képvieslők és személyzetük

   • külföldi munkáltató által MO-n foglalkoztatott külföldi

   • külföldi vegyes vállalat külföldi munkavállalója


  A tb ltal nos r sze a fedezeti rendszer i
  A TB általános része:a fedezeti rendszer I.

  • elkülönített áll. pénzalapok

  • ebből befolyt összeg

  • járulékok

  • megtérítésből befolyt összeg

  • foglalkozató táppénz hozzájárulása 1/3-ad rész.

  • egészségügyi hozzájárulás


  A tb ltal nos r sze a fedezeti rendszer ii j rul kok
  A TB általános része:a fedezeti rendszer II. – Járulékok

  • Munkavállaló :

   • EÜ: 4%

   • NY: 8,5%

 • Munkavállaló (magánnyugdíj-pénztári tag)

  • EÜ: 4%

  • Ny: 0,5%

  • MNY: 8%

 • Munkáltató (TB járulék):

  • EÜ: 11%

  • NY. 18%


 • A tb ltal nos r sze a j rul kbeszed szerv s elj r sa
  A TB általános része:a járulékbeszedő szerv és eljárása

  • APEH: járulékokat adminisztráló szerv:

   • járulék bevallása, megfizetése, bejelentése, változtatása, ellenőrzése, teljesítés, stb. ...

 • Eljárás:

  • késedelmi pótlék

  • önellenőrzési pótlék

  • adóbírság

  • mulasztási bírság


 • Eg szs gbiztos t s
  Egészségbiztosítás:

  • EÜ ellátások rendszere

   • egészségügyi szolgáltatás

   • pénzbeli ellátások

   • baleset ellátások


  Eg szs gbiztos t s a eg szs g gyi szolg ltat s
  Egészségbiztosítás:A. egészségügyi szolgáltatás

  • egészségügyi szolgáltatás

   • betegséget megelőző eü. szolgáltatások

   • gyógykezelés

    • háziorvosi ellátás,

    • fogászat

    • szakellátás

    • kórházi ellátás

  • egyéb eü. szolgáltatások

   • betegszállítás

   • szülészeti ellátás


  Eg szs gbiztos t s b p nzbeli ell t sok
  Egészségbiztosítás:B. pénzbeli ellátások

  • terhességi-gyermekágyi segély

  • gyermekgondozási díj (GYED)

  • táppénz


  Eg szs gbiztos t s c baleseti ell t sok
  Egészségbiztosítás:C. baleseti ellátások

  • baleseti egészségügyi szolgáltatás

  • baleseti táppénz

  • baleseti járadék


  Nyugd jbiztos t s
  Nyugdíjbiztosítás

  • sajátjogú ellátások:

   • öregségi nyugdíj

   • rokkantsági nyugdíj

   • baleseti rokkantsági nyugdíj

 • hozzátartozói ellátások:

  • özvegyi nyugdíj

  • szülői nyugdíj

  • árvaellátás

  • baleseti hozzátartozói ellátások


 • Mag nnyugd j
  Magánnyugdíj

  • a nyugdíjreform terméke

  • idegen test az állami TB-ben

  • önkormányzatiság

  • tagsági jogviszony

  • öngondoskodási elv érvényesülése

  • szabad pénztárválasztás