بسم الله الرحمن الرحيم
Download
1 / 58

??? ???? ?????? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

بسم الله الرحمن الرحيم. كارآفريني. مهندس علي بهرامي زاده ali.bahramizadeh@gmail.com 0915-315-9587. ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي نروم جز به همان ره كه توام راهنمايي توحكيمي ، تو عظيمي ، تو كريمي ، تو رحيمي تو نماينده فضلي ، تو سزاوار ثنايي.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??? ???? ?????? ??????' - oliver


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587
كارآفريني

مهندس علي بهرامي زاده

ali.bahramizadeh@gmail.com

0915-315-9587


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي

نروم جز به همان ره كه توام راهنمايي

توحكيمي ، تو عظيمي ، تو كريمي ، تو رحيمي

تو نماينده فضلي ، تو سزاوار ثنايي


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587
چرا كار آفريني ؟ چرا بهره وري ؟ چرا مديريت؟ چرا رشد اقتصادي ؟ و ...

 • چرا برخي از افراد نسبت به ديگران موفق تر هستند؟

 • چرا بعضي از سازمانها نسبت به ديگران موفق تر هستند؟

 • چرا برخي كشورها توسعه يافته اند؟

 • با از بين رفتن مرزهاي اقتصادي چه كنيم؟

 • با تغييرات سريع، رقابت تنگاتنگ ، كمبود منابع و افزايش دانش چه كنيم؟

  ((ميزان توسعه اقتصادي كشورها ، ملاك فقر و ثروت آنهاست .

  ميزان رشد ثروت يا فقر هر كشور بستگي به كار آفريني آنها دارد.))


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

كشورهاي توسعه يافته چرا مديريت؟ چرا رشد اقتصادي ؟ و ...

اقتصاد سالم

شركت ها و سازمان هاي موفق

مديران موفق

آموزش و فرهنگ


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

قديم چرا مديريت؟ چرا رشد اقتصادي ؟ و ...

دانايي

افزايش اطلاعات

جديد

دانايي

افزايش كارآفريني


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587
نگاهي به وضع امروز در ايران چرا مديريت؟ چرا رشد اقتصادي ؟ و ...

 • آيا مي دانيد ميانگين ضايعات صنعتي كشور در سال 80 معادل 27% بود ه است ؟

 • آيا مي دانيد قريب 70% قيمت تمام شده محصولات صنعتي ما هزينه هاي سربار است ؟

 • آيا مي دانيد اثر بخشي تجهيزات در صنايع كشور ( درصدي از زمان بهره برداري كه صرف توليدات سالم مي شود ) معادل 25% است؟

 • آيا مي دانيد متوسط راه اندازي طرح هاي ملي و سرمايه بر كشور حدود 8 سال است؟

 • آيا مي دانيد 54% طرح هاي عمراني در كشور اشكال طرح ريزي دارد؟

 • آيا مي دانيد 27% طرح هاي عمراني در كشور ناقص اجرا مي شود؟

 • آيا مي دانيد 28% طرح هاي عمراني در كشور پس از بهره برداري مشكل دارند؟


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587
نگاهي به وضع امروز در ايران چرا مديريت؟ چرا رشد اقتصادي ؟ و ...

 • آيا مي دانيد تا سال 2010 تمام روستاها بايد به ICT متصل شوند؟

 • آيا مي دانيد تا سال 2010 بايد تمام مدارس ، دانشگاهها و مراكز به صورت بي سيم به ICT متصل باشند؟

 • مي دانيد بهره وري در ايران از اوايل جنگ كه 65/1درصد بوده و به 64/0 درصد رسيده است؟

 • آيا مي دانيد 300 ميليارد دلار سرمايه ايرانيان خارج از كشور است؟

 • آيا مي دانيد در بين 140 كشور جهان رتبه 133 در جذب سرمايه داريم؟


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587
توزيع نيروي كار در سال 2045 چرا مديريت؟ چرا رشد اقتصادي ؟ و ...

 • كشاورزي 3 درصد

 • صنعت 4 درصد

 • خدمات 93 درصد


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

فشارهاي جهاني چرا مديريت؟ چرا رشد اقتصادي ؟ و ...

استقرار مجدد سازمانها

استقرار مجدد جامعه

اهميت آموزش كارآفريني

استقرار مجدد افراد


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

 • تعريف چرا مديريت؟ چرا رشد اقتصادي ؟ و ...

 • Entrepreneurship

 • كارآفريني فرآيندي است كه كار آفرين را در جهت مناسب براي نيل به اهداف رهبري مي كند.

 • كارآفريني عبارتست از فرآيند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فرد از منابع به منظور بهره گيري از فرصت ها


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

 • كارآفريني : نيروي محركه توسعه اقتصادي.

 • كارآفريني خلق يك بينش ارزشمند از هيچ.

 • كارآفريني : فرآيند خلق چيزي نو و با ارزش با صرف وقت و تلاش بسيار و پذيرش خطرات مالي و روحي و اجتماعي براي كسب منابع مالي، رضايت شغلي و استقلال است.


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

هنر اقتصادي.

مديريت

مهندسي

اقتصاد

كارآفريني (علم ميان رشته اي )

سياست

جامعه شناسي

روان شناسي


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587
انقلاب هاي عصر اطلاعات اقتصادي.

 • كارآفريني

 • اينترنتي

 • ديجيتال

ويژي گي هاي انقلاب كارآفريني

 • اقتصاد جديد

 • منابع انساني

 • قدرت فكر

 • و ....


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587
سهم موضوعات در اينترنت اقتصادي.

 • تجاري 3/82 درصد

 • علمي 6درصد

 • دولتها 2/1درصد

 • بهداشتي 4/2 درصد

 • اجتماعي 4/1 درصد

 • و......


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

طي سالهاي 1975 و 1995 كل ورودي كشور كره 123ميليارد دلار بوده است و كل ورودي ايران طي همين سالها از فروش نفت حدود 630 ميليارد دلار بوده است.

عامل موفقيت كره كارآفريني


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587
موانع توسعه كار آفريني كره 123ميليارد دلار بوده است و كل ورودي ايران طي همين سالها از فروش نفت حدود 630 ميليارد دلار بوده است.

9- كارهاي نيمه تمام و زخمي

10- بانك داشته هاي پنهان

11- فرهنگ نفت خوارگي

12- افسردگي مفرط و غم و غصه

13- كسب تجربه مفيد

14- حيرت

15- كارگروهي

16- مهارتهاي ضروري(زندگي، تجارت ، كسب و كار ، تكنيك)

و ....

1- نگاه كسب و كارانه

2- فرهنگ كارآفريني

3- آ‎غاز گري و دست دست كردن

4- ادبيات تشويقي و تربيت مؤاخذه اي

5- اقليم شناسي ضعيف

6- آموزش هاي مهارتي

7- منفي گرايي

8- حرف زدن


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

باز گردد عاقبت اين دربلي ! كره 123ميليارد دلار بوده است و كل ورودي ايران طي همين سالها از فروش نفت حدود 630 ميليارد دلار بوده است.

رخ نمايد يار سيمين بربلي !

اين بر سيمين و اين روي چو زر

اندر آميزند سيم و زر بلي !


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587
تاثيرات اقتصادي و مديريتي كارآفريني

 • نياز به كالا و خدمات يك موقعيت اقتصادي است ، زمانيكه مردم به چيزي احتياج دارند خواهان و مايل به پرداخت پول براي تأمين نيازشان هستند به طور كلي توانايي اشخاص براي ارائه نوع كالا و خدمتي كه ديگران نياز دارند در زمان و مكان مناسب و به افراد مناسب با قيمت مناسب را كارآفريني مي گوييم.


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

دقت كنيد: كارآفريني

نيازها در حال تغيير است ولي اشكال اينجا است پاسخ به نيازها ثابت است. در تعريف بازارهاي جديد ديگر پول ما صرف زمين و مسكن و ... نمي شود.


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

غير كار آفريني جامعه

كارآفريني

بدنبال وابستگي

 • بدنبال استقلال

بدنبال امرار معاش

بدنبال ثروت

استعداد – تمايل – اراده

مخالف مخاطره

بدنبال فرصت

غير مبتكر

مبتكر

مخالف معامله

بدنبال معاملات

مخالف مخاطره

قبول مخاطرات

تحليل

درك مستقيم يا آني

 • در نهايت:


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587
نقش دولت در توسعه كار آفريني جامعه

دولت بهترين موقعيت را براي تعيين سياست و طراحي برنامه ها با هدف تشويق كارآفريني دارد.

زمينه هاي حمايت دولت :

1- سيستم آموزشي

2- تسهيلات و خدمات

3- نظم و آرامش

4- حمايت اجرايي و تشريفات اداري

5- مساعدت نسبت به كار آفرينان جديد

6- و از همه مهم تر :

تعيين استراتژي و سياست هاي كلي

 • كمك هاي بازاريابي

 • كمك هاي فني و تكنولوژي

 • كمك هاي مالي

 • كمك هاي آموزشي و

  مشاوره اي


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

كار آفريني يكي از جوان ترين پارادايم هاي مديريت است كه به اندازه تمام جمعيت دنيا براي آن تعريف داريم.


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

برداشت انسان از زمان مبناي كارآفريني است.

درجه تكامل جامعه

فرصت شناسي و تهاجم به فرصت

خساست در زمان


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

آيا مي دانيد كه: كارآفريني است.

پذيرش شرايط موجود قدم اول در كارآفريني است.


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

ويژگيها كارآفريني است.

پرانرژي،

با انگيزه ،

متعهد

استقلال طلبي

تحمل ابهام

تمايل به پذيرش

مخاطره هاي

معتدل

مركز كنترل

داخلي

توفيق طلبي


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587
خلاقيت كارآفريني است.

 • نگاه متفاوت به مسأله و رسيدن به راه حل جديد

 • فرآيند احساس مشكلات و مسائل ، كمبود اطلاعات ، فقدان عناصر ، حدس زدن ، تئوري ساختن در باره كمبودها، ارزيابي و امتحان كردن،اين حدسيات و تئوري ها و احتمالاً بازنگري و امتحان مجدد و در نهايت بيان نتايج .

 • چيزي خلاقيت است كه با كار قبلي تفاوت دارد.

 • محصولات خلاقانه باعث شوك شناخت مي شوند كه براي كاري ساخته شده اند ، عكس العمل درست و مناسب است .


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587
نوآوري : كارآفريني است.

 • نوآوري به چالش كشيدن راههاي انجام كارها است.

 • نوآوري گونه اي از تغيير است .

 • مردم نسبت به هر تغييري كه ايجاد مي كنند اين واكنش را نشان مي دهند.

 • هر چه نوآوري تعجب برانگيزتر باشد. واكنش نهايي مثبت تر يا منفي تر است.

 • در قبال نوآوري و خلاقيت ، احساسات و سياست هاي

  سازماني مي توانند شديد اتفاق بيافتند . نوآوري - ابتكار


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

آلبرت انيشتين: كارآفريني است.

تصور همواره برتر از دانايي است.


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

كارآفرين ثروت مند است و آرامش دارد و تصميم هاي غير متفاوت مي گيرد . براي همه ي عمر به دنبال يادگيري است.


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

ورودي دارد و تصميم هاي غير متفاوت مي گيرد . براي همه ي عمر به دنبال يادگيري است.

توانايي فردي

- ويژگيهاي شخصيتي

- جمعيت شناسي

عوامل سازماني

عوامل محيطي

- توسعه بينش مشترك

- تشويق نوآوري

- شيوه هاي جديد پاداش

- تفويض اختيار

- توسعه تيم هاي كارآفريني

- سياست دولت

- وجودكمكهاي مالي

و غيرمالي

- رقابت/عدم رقابت

- پويايي/ عدم پويايي

- همگوني/ ناهمگوني

كارآفريني

( تعاريف – نظريات – الگوها)


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

فرآيند دارد و تصميم هاي غير متفاوت مي گيرد . براي همه ي عمر به دنبال يادگيري است.

استراتژي منابع ساختار

شكل گيري

چشم انداز

كارآفرين

شناسايي

و

ارزيابي

فرصت

تصميم به

اقدام

كار

آفرينانه

- مستقل

- شراكتي

(داراي

اختيار تام

يا محدود)

- شناسايي

- تضمين

تامين اعتبار

-اهداف كلي

فعاليت

- تدوين

استراتژيها

وبرنامه هاي

فعاليت

مرحله شكل گيري تفكر

مرحله تدوين برنامه فعاليت

كاري در كرآفريني مستقل

مهندسي

مجدد

تفكر

سازماني

استراتژي:

كارآفريني

سازماني يا

محوريت فرد

تجديد حيات

چارچوب

شكني

بسيج

منابع

تامين منابع

توانايي غلبه

بر موانع

اجراي

تفكر

مرحله اجراي تفكر

مرحله شكل گيري تفكر


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

فرآيند كارآفريني : دارد و تصميم هاي غير متفاوت مي گيرد . براي همه ي عمر به دنبال يادگيري است.

* شناسايي سريع نيازهاي جديد

*ارائه پاسخ و راه حل هاي جديد

* اجراي پاسخ و راه حل هاي جديد


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

مجموعه مهارتها و نگرش مديريتي دارد و تصميم هاي غير متفاوت مي گيرد . براي همه ي عمر به دنبال يادگيري است.

مهارتهاي ادراكي

مهارتهاي انساني

مهارتهاي فني

- برنامه ريزي استراتژيك

استراتژي ها

- تصميم گيري برنامه ريزي

اقتصادي

- مديريت سازمانهاي

پيچيده

- تحليل رفتاري

- ارتباطات

- فرهنگ سازماني

-رهبري

- انگيزش

- مالي و حسابداري

- بازرگاني و بازاريابي

- منابع انساني

- توليد

-كنترل پروژه


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

اقدام اوليه دارد و تصميم هاي غير متفاوت مي گيرد . براي همه ي عمر به دنبال يادگيري است.

اقدام ثانويه

اقدام ثالث

بينش و خواسته

دانش و تجربه

و تحليل

دانش خاص

خلق يك

ايده جديد

توسعه مفهوم

و طرح

مهندسي و

تكميل اختراع

روند خلاقيت:


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

داده دارد و تصميم هاي غير متفاوت مي گيرد . براي همه ي عمر به دنبال يادگيري است.

تجزيه و تحليل

دانش

خرد

تكنولوژي

روند خلاقيت:


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

سطوح جريان خلاقيت ( ماهيت ها): دارد و تصميم هاي غير متفاوت مي گيرد . براي همه ي عمر به دنبال يادگيري است.

سطح 1: استفاده از يك هدف موجود بدون در نظر گرفتن اهداف ديگر.

سطح2: انتخاب يك هدف از ميان چندين هدف ديگر.

سطح 3: انجام تغييرات مختصر در هدف انتخاب شده.

سطح 4: ايجاد و توسعه يك هدف جديد يا تكميل تعريف يك هدف انتخاب شده.

سطح 5: ايجاد و توسعه يك سيستم پيچيده كاملاً جديد.


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

كسب و كار : دارد و تصميم هاي غير متفاوت مي گيرد . براي همه ي عمر به دنبال يادگيري است. خريد و فروش كالا و عرضه توليد و خدمات به منظور كسب درآمد و سود.

كسب و كار عبارتست از : مجموعه اي توليدي خدماتي كه منجر به سود مي شود.


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

انواع كسب و كار : دارد و تصميم هاي غير متفاوت مي گيرد . براي همه ي عمر به دنبال يادگيري است.

 • كسب و كار خانگي(H.B)

 • كسب و كار خانوادگي (F.B)

 • كسب و كار روستايي(R.B)

 • كسب و كار اينترنتي (E.B)

 • كسب و كار كوچك و متوسط(SME)

 • كسب و كار بزرگ (LSB)


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

ICT دارد و تصميم هاي غير متفاوت مي گيرد . براي همه ي عمر به دنبال يادگيري است.

بازرگاني

خدمات

توليد

هنر

موسيقي

حمل و نقل

و ...

....

صنعت

كشاورزي

و ....

....

حيطه هاي فعاليت كسب و كار :


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

اصول كسب و كار : دارد و تصميم هاي غير متفاوت مي گيرد . براي همه ي عمر به دنبال يادگيري است.

 • نگاه كسب و كارانه

 • آشنايي با محصول

 • آشنايي با صاحبان مشاغل

 • مهارت هاي كسب و كار


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

مهارت هاي كسب و كار : دارد و تصميم هاي غير متفاوت مي گيرد . براي همه ي عمر به دنبال يادگيري است.

 • زبان انگليسي

 • ICT

 • مديريت

 • نگرش اقتصادي

 • بازاريابي


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

در آينده صنعت اول دنيا گردشگري است .

اگر گردشگري به ايران بيايد و 2500 روز بماند نه غذاي تكراري مي خورد و نه جاي تفريحي تكراري مي رود.


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

اصول است .

13 گانه

موفقيت

نلسون


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

1- برنامه اي ساده،واضح و قابل اجرا داشته باشيد نه آرماني.

2- بلند پرواز ، جسور ، شرافتمند ، والا ، جستجو گر باشيد .

3- گفتگو و مذاكره .

4- به دنبال اموري باشيد كه آزادي عمل داشته باشد.

5- با عشق مديريت كنيد نه با اقتدار .

6- شم و استعداد داشته باشيد.

7- پرقدرت و مصمم كار كنيد.

8- مهارت ها و تسلط هاي خود را بي مانند كنيد.


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

9- پركار باشيد . داشته باشيد نه آرماني.( اول كار – دوم كار- سوم كار)

10- با اعتماد به نفس ، اراده و. پشتكار مديريت كنيد

( گاندي: تو خود بايد آن تغيير باشي كه دوست داري در جهان اتفاق بيفتد)

11- باهوش IQ و EQ

12- شانس

( بازمانده كسي است كه در زمان مناسب و مكان مناسب باشد).

13- كاستي هاي اصول ديگران

(درياسالاران بيشتر نگران از دست دادن هستند تا اشتياق پيروز شدن داشته باشند.)


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

تجربه داشته باشيد نه آرماني.

مهارت

آموزش

تحصيلات

تخصص

تعهد

شايستگي

در نتيجه :


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

سوال: داشته باشيد نه آرماني.

كجاست كه مهارت داريم ولي علاقه نداريم ؟...


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

مرحوم دكتر عظيمي : داشته باشيد نه آرماني.

*توسعه يافتگي كار كم و بازدهي زياد

*توسعه نيافتگي كار زياد با بازدهي كم

* اتلاف هر فعاليتي كه انجام مي شود و موجب ارزش افزوده نمي شود.


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

گوته : داشته باشيد نه آرماني.

شما وقتي متعهد مي شويد كاري را انجام بدهيد دست هاي پنهان هم به شما كمك مي كند.


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

The keyword approach داشته باشيد نه آرماني.

 • چه كساني ؟ چه كسي ؟who

 • در چه مدت زماني ؟ كي ؟when

 • مكان و موقعيت ؟ كجا ؟where

 • چه؟ عنوان ؟what

 • چرا؟ فلسفه وجودي؟مطالعه امكان پذيري ؟why


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

حضرت امام صادق (ع): داشته باشيد نه آرماني.

اگر شما داراي بينش نباشيد نمي دانيد كجا برويد. همچون رهروي هستيد كه در بيراهه حركت مي كند.


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

درصد نرخ بازگشت سرمايه: داشته باشيد نه آرماني.

 • كشاورزي 12 تا 4 درصد

 • صنعت 20 تا 10 درصد

 • فناوري پيشرفته 40 درصد

 • سياسي 100 درصد

 • مواد مخدر 300 درصد

 • نظامي 50 درصد

 • تحقيق و توسعه 3000 درصد


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

اي سوخته سوخته سوختني داشته باشيد نه آرماني.

عشق آمدني است نه آموختني


Ali bahramizadehgmail 0915 315 9587

خسته نباشيد داشته باشيد نه آرماني.