Kapaciteti hrvatskoga turisti kog tr i ta
Download
1 / 49

KAPACITETI HRVATSKOGA TURISTIČKOG TRŽIŠTA - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

KAPACITETI HRVATSKOGA TURISTIČKOG TRŽIŠTA. SADRŽAJ:. definicija turizma funkcije turizma regionalna dinamika svjetskog turizma strukturni učinci svjetske industrije razvojni čimbenici hrvatske turističke industrije konkurentska sposobnost hrvatskog turizma.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KAPACITETI HRVATSKOGA TURISTIČKOG TRŽIŠTA' - oliver-nichols


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sadr aj
SADRŽAJ:

 • definicija turizma

 • funkcije turizma

 • regionalna dinamika svjetskog turizma

 • strukturni učinci svjetske industrije

 • razvojni čimbenici hrvatske turističke industrije

 • konkurentska sposobnost hrvatskog turizma

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Turizam je društveno ekonomska pojava koja se zasniva na potrebama ljudi za povremenom promjenom prebivališta rada odmora i zabave

kao i mogućnosti da se te potrebe zadovolje

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


stabilizator platno-bilančnih odnosa

DVIJE GLAVNE

ULOGE TURIZMA

stabilizacija nacionalnog tržišta radne snage

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Funkcije turizma
FUNKCIJE TURIZMA: STRATEGIJE HRVATSKE

- devizna funkcija

- zapošljavanje

- razvoj određenih područja

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Dru tvene funkcije turizma
DRUŠTVENE FUNKCIJE TURIZMA STRATEGIJE HRVATSKE

 • izražavaju se učincima dominantno društvenog obilježja

 • one se iskazuju u području sociologije, psihologije, kulture, politike obrazovanja

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


 • A) na emitivnim turističkim područjima: STRATEGIJE HRVATSKE

 • razvoj kulture putovanja,

 • stjecanje pozitivnih iskustava iz putovanja,

 • povećanje povjerenja među ljudima.

 • B) na receptivnim turističkim područjima:

 • razvoj turističke kulture,

 • unaprjeđenje različitih životnih sadržaja domaćeg stanovništva,

 • zaštita prirodne i ljudske sredine.

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Regionalna dinamika svjetskog turizma
REGIONALNA DINAMIKA SVJETSKOG TURIZMA STRATEGIJE HRVATSKE

 • Turistička industrija jedan je od najdinamičnijih sektora suvremenog gospodarstva

 • Turizam ima jasno anticikličko djelovanje u doba recesije

 • Rast turističkog outputa u visokorazvijenim zemljama iznosi gotovo 5% prosječno godišnje ( 1980.-1990.), te 3,8% (1990.-2000.).

 • Rast turističkog outputa u zemljama u razvoju iznosi više od 8% godišnje ( 1980.-1990.), te 7,46% (1990.-2000.).

U strukturi globalnog turističkog outputa 2000. godine razvijene zemlje

sudjeluju s 70%, a zemlje u razvoju s gotovo 30%.

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


INTERNACIONALNI TURIZAM PO REGIJAMA (1980.-2000.) STRATEGIJE HRVATSKE

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Strukturni u inci turisti ke industrije
STRUKTURNI UČINCI TURISTIČKE INDUSTRIJE STRATEGIJE HRVATSKE

 • Udio turističkog outputa u nacionalnom proizvodu zemalja u razvoju varira između 2% i 6%

 • Na globalnoj razini udio turističkog proizvoda u GDP-u je cca 12%

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Uloga turisti kog sektora u restrukturiranju nacionalnog gospodarstva ima nekoliko ograni enja
Uloga turističkog sektora u restrukturiranju nacionalnog gospodarstva ima nekoliko ograničenja:

 • niska gustoća turističkog outputa u ukupnom nacionalnom proizvodu,

 • koeficijent geopolitičke elastičnosti potražnje za turističkim proizvodom; primjer gotovo "savršene" elastičnosti,

 • zakon opadajućih stopa rasta,

 • želja za osiguranjem sve većih investicija u turizmu da bi se održala jednaka stopa rasta i to putem stranih ulaganja,

 • koncept životnog ciklusa turističkog proizvoda.

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Razvojni imbenici hrvatske turisti ke industrije 1 zaposlenost i proizvodnost
RAZVOJNI ČIMBENICI HRVATSKE TURISTIČKE INDUSTRIJE gospodarstva ima nekoliko ograničenja:1. Zaposlenost i proizvodnost

 • na vrhu prioriteta tržišne transformacije turističkog sektora bivših planskih gospodarstava je kvalificiranost djelatnika

 • turistički bi sektor trebaoapsorbirati veći dio viška ponude radne snageu prvim etapama tranzicije

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Granice rasta proizvodnosti i zaposlenosti
... granice rasta proizvodnosti i zaposlenosti gospodarstva ima nekoliko ograničenja:

 • rast proizvodnosti djeluje u smjeru smanjenja zaposlenosti , odnosno smanjenja utroška rada po jedinici turističkog proizvoda

 • rast potražnje za turističkim proizvodima izravno tržišno eksplicira kao rast turističkog outputa, što rezultira rastom zaposlenosti

 • granice rasta u turizmu znatno su preciznije nego u gospodarstvu općenito

 • multiplikativni efekti turizma

 • zapošljavanje u dopunskim turističkim

  djelatnostima

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Elasti nost potra nje i zaposlenosti
... elastičnost potražnje i zaposlenosti gospodarstva ima nekoliko ograničenja:

BDP po JKD procjena u stalnim cijenama, u tisućama kuna (1987. - 1996.)

 • 2 ČIMBENIKA PROMJENE POTRAŽNJE:

 • promjena konkurentskog položaja, razvoj drugih destinacija u susjednim zemljama

 • izvanekonomski faktori, npr. terorizam i rat

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007. gospodarstva ima nekoliko ograničenja:


Turisti ki proizvod i zaposlenost
... turistički proizvod i zaposlenost gospodarstva ima nekoliko ograničenja:

BROJ POSTELJA I NOĆENJA U TURIZMU (1987.-2000.)

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


2 proizvodni kapital turisti ke industrije
2. Proizvodni kapital turističke industrije gospodarstva ima nekoliko ograničenja:

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


SMJEŠTAJNI KAPACITETI U RH U 2006. GODINI gospodarstva ima nekoliko ograničenja:

 • usprkos otvaranju novih hotela, broj hotelskih kreveta privremeno je smanjen zbog ulaganja u povećanje kategorije postojećih objekata

 • zahvaljujući mjerama za suzbijanje sive ekonomije i dalje raste broj prijavljenih kreveta u privatnom smještaju

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Konkurentska sposobnost hrvatskog turizma
KONKURENTSKA SPOSOBNOST HRVATSKOG TURIZMA gospodarstva ima nekoliko ograničenja:

DOLASCI TURISTA U RH ( 1968.-2000. )

 • U 1989. i 1990. broj inozemnih turista opao je za gotovo 20% u odnosu na 1988. godinu

 • Razlog je u promjeni potražnje na tri, za Hrvatsku, najvažnija tržišta: talijanskom, austrijskom i njemačkom;

 • Broj turista iz Italije povećan je u razdoblju 1989. i 1990. za 21%

 • Broj turista iz Austrije u istom se razdoblju smanjio za približno 30%

 • Broj turista iz Njemačke u istom se razdoblju smanjio za 30%

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007. gospodarstva ima nekoliko ograničenja:


NOĆENJA TURISTA U RH (2003.-2005.) gospodarstva ima nekoliko ograničenja:

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


DOLASCI I NOĆENJA U RH U 2006. GODINI gospodarstva ima nekoliko ograničenja:

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


STRUKTURA DOLAZAKA I NOĆENJA PO ZEMLJAMA IZ KOJIH TURISTI DOLAZE U RH U 2006. GODINI

U 000

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


DOLASCI I NOĆENJA PO REGIJAMA U RH 2007. GODINI (1.-2. mj.) DOLAZE U RH U 2006. GODINI

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


STUPANJ OBRAZOVANJA TURISTA (2004.) DOLAZE U RH U 2006. GODINI

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


PRATNJA NA PUTOVANJIMA U RH (2004.) DOLAZE U RH U 2006. GODINI

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


U 2004. GODINI DOLAZE U RH U 2006. GODINI

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


IZVORI INFORMACIJA DOLAZE U RH U 2006. GODINI

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Duljina boravka no enja
DULJINA BORAVKA (NOĆENJA) DOLAZE U RH U 2006. GODINI

Skraćuje se boravak

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007. DOLAZE U RH U 2006. GODINI


GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007. DOLAZE U RH U 2006. GODINI


GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007. DOLAZE U RH U 2006. GODINI


Boravak u destinaciji aktivnosti
BORAVAK U DESTINACIJI (AKTIVNOSTI) DOLAZE U RH U 2006. GODINI

Gosti

višestruko

aktivniji

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007. DOLAZE U RH U 2006. GODINI


GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007. DOLAZE U RH U 2006. GODINI


Prosje na dnevna potro nja po osobi
PROSJEČNA DNEVNA POTROŠNJA PO OSOBI DOLAZE U RH U 2006. GODINI

2%

6%

1%

14%

5%

43%

36%

7%

12%

11%

32%

31%

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Tko su ‘najjači’ potrošači? DOLAZE U RH U 2006. GODINI

 • Britanci 115

 • Francuzi 100

 • Talijani 55

 • Nijemci 52

 • Austrijanci 52

 • Mađari 47

 • Nizozemci 46

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Prosječna dnevna potrošnja po DOLAZE U RH U 2006. GODINIsmještajnim kapacitetima

Hoteli 80,17

Turistička naselja 57,82

Privatni smještaj 44,90

Kampovi 33,94

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Prihod od turizma u RH DOLAZE U RH U 2006. GODINI

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


PRIHODI OD TURIZAM U RH U 2006. GODINI DOLAZE U RH U 2006. GODINI

UDIO PRIHODA OD TURIZMA U UKUPNOM BDP-u u %

 • u prvih devet mjeseci 2006. godine prihodi od turizma su porasli za 4%

 • procjenjuje se da su za cijelu 2006. godinu prihodi premašili 6 milijardi €

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Ulaganja u 2007 godini autoceste
ULAGANJA U 2007. GODINI (autoceste) DOLAZE U RH U 2006. GODINI

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Ulaganja u 2007 godini morske luke
ULAGANJA U 2007. GODINI (morske luke) DOLAZE U RH U 2006. GODINI

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Ulaganja u 2007 godini zra ne luke
ULAGANJA U 2007. GODINI (zračne luke) DOLAZE U RH U 2006. GODINI

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Prioritetne teme turisti kih proizvoda po regijama
PRIORITETNE TEME TURISTIČKIH PROIZVODA PO REGIJAMA DOLAZE U RH U 2006. GODINI

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


Strate ki ciljevi razvoja turizma
STRATEŠKI CILJEVI RAZVOJA TURIZMA DOLAZE U RH U 2006. GODINI

GOSPODARSTVO HRVATSKE, 30. 05. 2007.


ad