Centek-verkoston hyvinvointi-IT –hankkeet Tekesin FinnWell-ohjelmassa
Download
1 / 18

Juha Mykkänen, Kuopion yliopisto, HIS-tutkimusyksikkö, SerAPI-hanke, - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Centek-verkoston hyvinvointi-IT –hankkeet Tekesin FinnWell-ohjelmassa - tilanne ja kokemuksia http://www.centek.fi/fi/thverkosto/. Juha Mykkänen, Kuopion yliopisto, HIS-tutkimusyksikkö, SerAPI-hanke, Tekes FinnWell, Kuopio, 17.5.2005. Tässä osiossa. Centekin Hyvinvointi-IT-tutkimushankeryväs

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Juha Mykkänen, Kuopion yliopisto, HIS-tutkimusyksikkö, SerAPI-hanke,' - oliver-myers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Centek-verkoston hyvinvointi-IT –hankkeet Tekesin FinnWell-ohjelmassa- tilanne ja kokemuksiahttp://www.centek.fi/fi/thverkosto/

Juha Mykkänen, Kuopion yliopisto, HIS-tutkimusyksikkö, SerAPI-hanke,

Tekes FinnWell, Kuopio, 17.5.2005


T ss osiossa
Tässä osiossa FinnWell-ohjelmassa

 • Centekin Hyvinvointi-IT-tutkimushankeryväs

  • Avointa, ZipIT, Export-HIS, SerAPI

 • Hankeryppään tilanne

 • Haasteita ja kokemuksia tutkimushankkeista
Hankeryv s mit
Hankeryväs: mitä ohjelmistotuotanto 2007”

 • FinnWell-hankevalmistelussa ”rahoita yhtä, osallistu useaan” ryppäässä olleet hankkeet:

  • SerAPI (rajapinnat, palveluarkkitehtuuri, sovellustuotanto)

  • ZipIT-hankekokonaisuus (toiminnan ja tietojärjestelmien rinnakkain kehittäminen)

  • Export HIS (suomalaisten ohjelmistojen ja palvelujen vientimahdollisuudet)

  • FinnEHR (kansallinen kertomustutkimus – ei saanut rahoitusta)

 • Samat tutkimusyksiköt mukana myös (- tiivis yhteistyö)

  • AVOINTA (integraatiotestaus, määritysten mukaisuus)

 • 1. vuoden Tekes-rahoitus vajaa 1,2 M€, (29 % ”muut kuin diagnostiset tutkimusprojektit” alueelta FinnWell-ohjelmassa)

 • yhteydet muihin tutkimus- ja kehityshankkeisiin, Kansalliseen Terveyshankkeeseen ja Sosiaalialan kehittämishankkeeseen, Terve Kuopio-ohjelmaan, kansainväliset yhteydet


Hankeryv s osapuolet
Hankeryväs: osapuolet ohjelmistotuotanto 2007”

 • Kuopion yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun hyvinvointi-IT -yksiköt (kuuluvat Centek-verkostoon)

  • HIS-tutkimusyksikkö (KuY, Tietotekniikkakeskus)

  • Shiftec-tutkimusyksikkö (KuY, Terveyshallinnon ja –talouden laitos)

  • Ohjelmistotekniikka (KuY, Tietojenkäsittelytieteen laitos)

  • Savonia Business, tietojenkäsittely (Savonia-amk)

  • taustalla monipuoliset koulutusohjelmat

 • + VTT Tietotekniikka ja Prime Solutions (Avointa)

 • 26 yritystä (ml. merkittävimmät suomalaiset terveydenhuollon tietotekniikkayritykset)

 • 3 sairaanhoitopiiriä, 1 kunta


Avointa testausymp rist
Avointa-testausympäristö ohjelmistotuotanto 2007”

 • Avoimet rajapinnat-, OpenCDA- ja PlugIT-hankkeessa tehtyjä määrittelyjä hyödynnetään terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittamisessa.

 • Avointen rajapintamäärittelyjen toteutusten testaamista ja määritysten mukaisuuden (conformance) tarkastelua tarvitaan järjestelmien yhteentoimivuuden (interoperability) helpottamiseksi.

 • Tekesin FinnWell-teknologiaohjelmaan kuuluva Avointa-hanke määrittää em. toteutuksille testauspalveluita, pilotointiympäristöä ja tuottaa tietämystä määritysten mukaisuuden testauksesta.

 • Tarkastelun kohteina:

  • HL7 CDA R2

  • PlugIT/HL7-rajapinnat

  • PKI-arkkitehtuuri

  • testiarkisto


Avointa testausymp rist1
Avointa-testausympäristö ohjelmistotuotanto 2007”

 • osapuolet: VTT Tietotekniikka, Kuopion yliopisto, Prime Solutions Oy, 2 sairaanhoitopiiriä, 7 tietotekniikkayritystä

 • hankkeen kesto: 09 / 2004 – 04 / 2006

 • yhteystiedot:


Zipit terveydenhuollon prosessien ja ohjelmistojen rinnakkainen kehitt minen
ZipIT ohjelmistotuotanto 2007”- Terveydenhuollon prosessien ja ohjelmistojen rinnakkainen kehittäminen

Toteuttajat:

 • Shiftec, Terveyshallinnon ja -talouden laitos (KuY), Tietojenkäsittelytieteen laitos (KuY), HIS-tutkimusyksikkö (KuY), Savonia Business, Tietojenkäsittely (Savonia-amk)

 • Tekes-rahoitteiset ZipIT ja ZipIT-ojo ja Työsuojelurahaston ActAD-HIS

 • 2 sairaanhoitopiiriä, kaupunki, 6 yritystä

  Kesto: 1.9.2004-31.8.2007 (ActAD-HIS -31.12.2005)

  Tavoitteet:

 • kaventaa kuilua toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisen välillä

 • tehdä kehittämishankkeen päätöksentekoprosessia läpinäkyväksi

 • nostaa käyttöliittymäsuunnittelu osaksi kehittämisprosessia

  Tuotokset:

 • kolmivaiheinen toimintalähtöinen vaatimusmäärittelymenetelmä: menetelmäkuvaukset, esimerkkitapaukset, soveltamiskokemukset, käyttö- ja soveltamisohjeet

 • terveydenhuollon prosesseista ohjelmistovaatimuksia ohjelmistoyritysten tarvitsemassa muodossa

 • [email protected]


Tietojärjestelmien ja toiminnan kehittämisen ohjelmistotuotanto 2007”nykytila

Terveydenhuollon organisaatio

palvelu- ja toimintaprosessit

?

business

Ohjelmistotalo

Ohjelmiston

vaatimusmäärittely

Toiminnan

kehittäminen

työn muutoksia

ohjelmisto

Terveydenhuollon organisaatio


Tietojärjestelmien ja toiminnan kehittämisen ohjelmistotuotanto 2007”tavoitetila

Terveydenhuollon organisaatio

palvelu- ja toimintaprosessit

business

 • 1. Tiedon tarpeet

 • toimintakokonaisuus

 • - tietojärjestelmän kehittäminen

Ohjelmistotalo

Yhteistyön

työkalu

2. Tiedon hallinta

tietojärjestelmäkokonaisuus

- prosessit, arkkitehtuuri

 • Toiminnan

 • kehittäminen

 • tehtäväkuvaus

3. Ohjelmiston

vaatimusmäärittely

-käyttötapauskuvaus

käyttöönotto

ohjelmistot

työn muutoksia

Terveydenhuollon organisaatio


Export his
Export HIS ohjelmistotuotanto 2007”

 • Export HIS tutkii Suomen terveydenhuollon ohjelmistojen ja osaamisen vientimahdollisuuksia Kiinaan

 • Pääkohteena hankkeessa on Shanghain markkinoiden tutkiminen yhteistyössä Teknian kanssa:

  • Kiinan terveydenhuoltojärjestelmän kuvaus

  • Standardointitilanne

  • Laboratoriojärjestelmät erityisalueena

  • Markkinatutkimus

  • Seminaari ja vierailuohjelma Shanghaissa


SerAPI ohjelmistotuotanto 2007”: Palveluarkkitehtuuri ja web-sovelluspalvelut terveydenhuollon ohjelmistotuotannossa ja integraatiossa

 • Tausta

  • muutokset ja erot terveydenhuollon sovelluksissa, prosesseissa, järjestämistavoissa ja paikallisissa vaatimuksissa – vaativat mukautuvuutta

  •  palveluarkkitehtuuri (SOA)

  • monimuotoiset sovellukset, teknologiat ja integrointitarpeet

  •  Web-sovelluspalvelut (Web services)

 • Tavoitteet

  • Valita tietojärjestelmä- ja integrointitarpeet, joihin vastataan sovelluspalveluilla ja rajapinnoilla

  • Vähentää päällekkäistä työtä ja tietoa, keskittää ylläpitotyötä, tehostaa integraatiota ja lisätä sen toistettavuutta

  • Tarjota ja käyttää palvelurajapintoja uusissa ja olemassa olevissa ohjelmistotuotteissa ja integrointiratkaisuissa

  • Valita tai kehittää arkkitehtuuri, kehitysmenetelmät ja välineet terveydenhuollon ohjelmistojen toteuttamiseksi palveluarkkitehtuurissa

  • Jatkaa PlugIT-hankkeen rajapinta- ja integraatiotyötä, osallistua HL7 Finland ja HL7 International palvelurajapintojen standardoinnin kehittämiseen

 • 3 tutkimusyksikköä, 12 yritystä, 4 th. organisaatiota, 9/2004-8/2007


Kolmen tyyppisten n k kulmien huomiointi ratkaisuissa
Kolmen tyyppisten näkökulmien huomiointi ratkaisuissa ohjelmistotuotanto 2007”

 • palvelujen tarjoaminen, käyttäminen, tuottaminen ja hallinta

 • vaatimusten ja prosessien, ohjelmistojen ja tuotteiden, tekniikoiden ja välineiden näkökulmat


Rypp n yleistilanne kokemuksia
Ryppään yleistilanne + kokemuksia ohjelmistotuotanto 2007”

 • Tutkimushankeryppään yleistilanne (3/4 v takana)

  • vuosirahoitteiset hankkeet – hallinnollista lisätyötä uudessa haussa vrt. jaksorahoitteisuus

  • alkuperäisen tutkimussuunnitelman tarkennukset – erityisesti osapuolten hyödyntämisaikataulu vaikea suunnitella etukäteen

  • rahoituspäätöksen mukaisen raportoinnin lisäksi erillinen osapuoliraportointi

  • johtoryhmän lisäksi käytännön yhteyshenkilöt

 • Tutkimushankkeiden rakentaminen

  • vuorovaikutteinen hakemusprosessi toimii

  • hankkeiden / hanketyyppien joustava yhdistely mahdollista muttei mutkatonta

  • hallinnointi, tiedotus, seuranta – eivät tutkimusyksiköiden ydinosaamista, hankkeiden yhteiset resurssit

   • esim. yliopiston / Tekesin / ”ulkoinen” tiedottaja

  • jatkuvuus haaste


Hankerypp n kokemuksia
Hankeryppään kokemuksia ohjelmistotuotanto 2007”

 • Yritys- ja sairaanhoitopiiriyhteistyö

  • T&K:n sitominen konkreettisiin osapuolten tavoitteisiin ja hankkeisiin

  • OTO-osallistuminen arkipäivää

  • sopimushionta vie aikaa, tutkimushankkeiden yleiset pelisäännöt

  • siirtymä ”osallistumisneuvotteluista hankeyhteistyöhön”

  • nopean tähtäimen hyödyt, markkina-avaukset vs. pitkäjänteinen tutkimus

   • julkaisutoiminta ja uusi osaaminen eivät yleensä osapuolten ensimmäisiä prioriteetteja – opinnäytteet, tieteellinen taso?

 • Yliopisto / amk-yhteistyö

  • erilliset (rinnakkais)hankkeet ainoa mahdollisuus?

 • Hankkeiden yhteistyö

  • yhteinen strategia  yhteiset tuotokset ja soveltamiskohteet

  • aiheryhmätoiminta, esim. ”Standardointi ja yhteistoiminnallisuus”

  • prosessien kehittämisen kohteet ja menetelmät-aiheryhmä?

 • Kansainvälisyys / kansallinen fokus

  • hankkeiden osapuolilla vahvat kansalliset intressit / kans. hanke

  • hankeyhteistyö valittujen ulkomaisten projektien ja yksiköiden kanssa


Kokemusten yhteenvetoa
Kokemusten yhteenvetoa ohjelmistotuotanto 2007”

 • tasapaino

  • nopea käytännön hyödyntäminen vs. julkaistavat tutkimustulokset

  • tutkimuksellinen vs. hallinnollinen työ

   • seuranta, raportointi ja hakemisen virtaviivaisuus

   • hakemusten, sopimusten, päätösten käsittely ja odottaminen

  • kansainvälisyys vs. kansallisuus

   • kansainvälisiä tuloksia kansallisista kohteista

   • oikeat kv. kumppanit

   • matkustus maksaa

 • yhteisten tavoitteiden löytäminen ja saavuttaminen

  • vaatii asiantuntijoiden vuorovaikutusta


Kiitokset
Kiitokset ohjelmistotuotanto 2007”

Tekes grant no. 40437/04 (SerAPI, 2004­2005):www.centek.fi/serapi

Tekes grants no. 40436/04 and 790/04 (ZipIT, 2004-2005) and Finnish WorkEnvironment Fund grant no. 104151 (ActAD­HIS, 2004-2005):www.centek.fi/zipit

Tekes grant no. 70062/04 (Export HIS, 2004­2005):www.centek.fi/exporthis

Tekes grant no. 40449/04 (AvoinTA, 2004­2005):www.centek.fi/avointa


ad