Laguthewas Togt - en præsentation af et interaktivt oplevelsesrum på Moesgård Museum, Danmark - PowerPoint PPT Presentation

olive
laguthewas togt en pr sentation af et interaktivt oplevelsesrum p moesg rd museum danmark n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laguthewas Togt - en præsentation af et interaktivt oplevelsesrum på Moesgård Museum, Danmark PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laguthewas Togt - en præsentation af et interaktivt oplevelsesrum på Moesgård Museum, Danmark

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Laguthewas Togt - en præsentation af et interaktivt oplevelsesrum på Moesgård Museum, Danmark
61 Views
Download Presentation

Laguthewas Togt - en præsentation af et interaktivt oplevelsesrum på Moesgård Museum, Danmark

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Laguthewas Togt- en præsentation af et interaktivt oplevelsesrum på Moesgård Museum, Danmark Gymnasieklasse på besøg feb. 09

  2. Laguthewas togt – baggrund og ide Laguthewas togt, Moesgård Museum- Et socialt oplevelsesrum • Oplevelsesrummet åbnede i efteråret 2008 som et supplement til museets udstilling om jernalderens våbenofringer i Illerup Ådal. • Målet med Laguthewas togt er at skabe fælles oplevelser, både med dem man kommer sammen med og med dem man møder. Et sted hvor børn bliver modtaget på deres egne præmisser og har mulighed for at samle viden ved at undersøge, prøve og lege. • Rummets målgruppe var børnene på museet. Historierne skulle fortælles så det fanger børn over 5 år. Fortællingerne skulle komme gennem interaktion og indlevelse. Primære fokus: Leg og fælles oplevelser

  3. Fokus på det sociale rum Laguthewas togt, Moesgård Museum- Et socialt oplevelsesrum Projektet er designet til at kunne deles socialt på museet og udenfor museet. Målsætningen er at brugerne selv skal skabe nye rum gennem interaktion. • Oplevelsen i det fysiske rum ”Laguthewas togt” – fokus på fælles oplevelser • Interaktionen med resten af museet – folder med fokus på samtale • Markedsføringen – fokus på sociale medier.

  4. Laguthewas togt, Moesgård Museum- Et socialt oplevelsesrum Det fysiske rums tre elementer: • Det interaktive iLand bord. • Fortællehulen. • Dragter og krigerudstyr. Tilsammen med rummets scenografi skaber de tre elementer rammerne til sammen at lege sig til viden om jernalderen.

  5. Laguthewas togt, Moesgård Museum- Et socialt oplevelsesrum Det interaktive bord • Det interaktive bord er bygget ind i et krigsskibs stævn, der sejler ud fra vægillustrationen og halvt ind i rummet. • Det interaktive bord i skibet formidler historien om Laguthewas togt i jernalderen gennem fortælling, lyd, animationer, film og musik. • 18 film er produceret til bordet af Moesgård Museum • I samarbejde med tegner Ingo Milton, filmfotograf Christian Suhr Nielsen, sanger fra Magtens Korridorer Johan Olsen og electronica gruppen Encounters • Det sociale: Fortællingerne er fællesoplevelser. Der skabes fælles konsensus om rækkefølgen af filmene, dvs. nye sociale kontakter dannes. Observationer viser at det sker.

  6. Laguthewas togt, Moesgård Museum- Et socialt oplevelsesrum Fortællerhulen • Fortællehulen gemmer på ”børnenes genstand”: et bæltespænde fra Illerup Ådal ofringen med et billede af en mand i en gryde. I høretelefoner fortælles historien om manden i gryden i et tredimensionelt hørespil. • Fokus på individuel fordybelse, refleksion og fokus på én genstands fortælling. • Det sociale: De lyttende sidder overfor hinanden, så de sammen oplever den individuelle historie.

  7. Dragter i forskellige størrelser, som man kan prøve og lege i, Kopi af et sværd og en kopi af et skjold, der må løftes på. Opfordring til at tage billeder af sig selv – og dem man kommer med. Det sociale: Dragterne stimulerer sociale rollelege, hvor temaet uvægerligt bliver med afsæt i en ”jernaldervirkelighed”. Fotos skaber sammenhørighed og gør der nemmere at dele oplevelsen med familien derhjemme. Laguthewas togt, Moesgård Museum- Et socialt oplevelsesrum Dragter og krigerudstyr

  8. Laguthewas togt, Moesgård Museum- Et socialt oplevelsesrum Interaktion med museet og omverdenen Formidling på museet • Børnene får udleveret en gratis og rigt illustreret børneguide med oplysninger og opgaver. Guiden kæder Laguthewas togt sammen med fund fra Illerup Ådal der kan ses i udstillingen Fjendens Ansigt. • Det sociale: Guiden lægger op til samtale mellem voksen og barn. Guiden kan tages med hjem så oplevelsen kan deles med andre Formidling uden for museet • Museet samarbejder med forskellige biblioteker i Region Midt om at vise udvalgte film fra det interaktive bord (bl.a. Viborg Bibliotek og Hovedbiblioteket i Århus). • Filmene og historierne kan også ses på YouTube.

  9. Laguthewas togt, Moesgård Museum- Et socialt oplevelsesrum You Tube – egen kanal og film tilgængelige http://www.youtube.com/watch?v=qMNaOXt18MA http://www.youtube.com/watch?v=Iww7A0c6yYI&NR=1 Facebook – egen fanside og del af Moesgård Museums Facebookside http://www.facebook.com/pages/Aarhus-Denmark/Moesgard-Museum/11082092006#/pages/Hjbjerg-Denmark/Laguthewas-Togt-Moesgard-Museum/38351756881 Markedsføring i sociale medier

  10. ”God fortælling, det er godt med film” • Dreng fra 3. klasse. Målgruppens egen vurdering af udstillingen: ” Der må godt være mere af sådan noget her på museet” Dreng fra 3. klasse. ”Man kan bedre finde ud af det, og man kan bedre tænke på det, hvordan det var i gamle dage, ved at prøve ting” Dreng fra 3. klasse. Kontakt: Jeanette Varberg: farkjv@hum.au.dk Lene Birgitte Mirland: moeslbm@hum.au.dk Martin Brandt Djupdræt: moesmbd@hum.au.dk