slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ภาพฝัน ? การป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ภาพฝัน ? การป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

ภาพฝัน ? การป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

ภาพฝัน ? การป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่. สิ่งที่เป็นอยู่. สสจ. สสอ. มหาดไทย. สคร. สภาฯ. สภาพปัจจุบันของ รพสต.และ รพช. สปสช. กสธ. อบต. สสจ. การเมือง. รพช. รพสต. มีแต่คนสั่ง ไม่มีคนช่วยทำ. วิธีเอาตัวรอดในปัจจุบัน. จริงหรือไม่. เดินตามช่อง มองแค่ที่เห็น เน้นตัวชี้วัด

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ภาพฝัน ? การป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่' - olive


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ภาพฝัน? การป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่

slide4

สสจ

สสอ

มหาดไทย

สคร

สภาฯ

สภาพปัจจุบันของ

รพสต.และ รพช.

สปสช

กสธ

อบต

สสจ

การเมือง

รพช.

รพสต.

มีแต่คนสั่ง ไม่มีคนช่วยทำ

slide5
วิธีเอาตัวรอดในปัจจุบันวิธีเอาตัวรอดในปัจจุบัน

จริงหรือไม่

เดินตามช่อง

มองแค่ที่เห็น

เน้นตัวชี้วัด

วิสัยทัศน์เอาไว้ท่องจำ

งานที่ทำไม่มีความหมาย

slide13

Health status ขณะนี้ของประชาชนดีขึ้น จริงหรือ??

 • มีโครงการมากมาย เช่น คัดกรอง dm,htโปรแกรมสำรวจมีมาก
 • จนท.ประชุมมากจนไม่มีเวลาทำงาน
 • ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทำรายงาน(kpi)
 • ข้อมูลดูดี มีจำนวนมาก แต่ไม่เป็นจริง(ใช้ประโยชน์ไม่ได้)
 • แก้ปัญหาปลายเหตุ เช่น ต่างด้าว อุบัติเหตุ สิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายที่มีอยู่ ใช้ไม่ได้, ไม่ได้ใช้(ค่ายลูกเสือ,EIA ,HIA,อาหาร)
 • มีคนให้คำแนะนำ วิชาการมาก แต่ไม่มีคนทำหรือแก้ปัญหาไม่ได้
 • สธ.รับมาเป็นพระเอกมากไปทำให้ลดบทบาทคนอื่น
slide15
Essential Care

1. ผู้สูงอายุ ผู้ที่ต้องพึ่งพา สามารถได้รับการดูแล ได้ในชุมชน และที่บ้าน

2. โรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ หืด

ถุงลมปอดโป่งพอง วัณโรคปอด เอดส์ โรคไต โรคตับ มะเร็ง)

3. มีความเข้มแข็ง ของการควบคุมโรค ในท้องถิ่น เช่น ไข้เลือดออก และโรคไม่ติดต่อ

4 . งานส่งเสริมสุขภาพ - ป้องกันโรค - ควบคุมโรค - คัดกรองโรค

อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยแม่และเด็ก อาชีวอนามัย

5. ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

6. สุขภาพฟัน

7. โรคจิตเวช - สุขภาพจิต

8. ผู้พิการ (อัมพาต เบาหวานถูกตัดเท้า แผลเรื้อรัง)

9. เด็กเล็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนยากคนจน

10. ผู้ป่วยระยะท้าย

ที่มา อ.สุรเกียรติ อาชานุภาพ

slide16

Suffering

 • Suffer เป็นแนวคิดที่สื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย
 • ทุกคนที่ส่วนร่วมได้ง่าย เพราะ suffer ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
 • สร้างความเชื่อมโยงองค์รวมได้ง่าย
 • เร้าความรู้สึกดี (empathy) และความรู้สึกอยากช่วยเหลือได้ง่าย

เปลี่ยนจาก “รักษาโรค” เป็น “ดูแลความทุกข์”

slide17

health status ของประชาชนดีขึ้น

 • ประชาชนมีสุขภาวะ
 • จนท .มีเวลา ทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • มีการบูรณาการทุกระดับ(จริงๆ)
 • ทำให้เกิด information innovation intregationที่ ใช้ได้ในบริบทจริงๆ
 • ช่วยกันแก้ปัญหา (ไม่ใช่ว่าไม่รู้ แต่ทำไม่สำเร็จ อยากหาคนช่วยทำ)
 • เป็นปัญหาร่วม ไม่ใช่ปัญหาเราคนเดียวหรือเราเป็นคนบอกปัญหาคนอื่นอย่างเดียว

ภาพที่อยากเห็น

slide18

สุขภาวะ

Love to See

Like to See

Expect to See

การร่วมมือของทุกภาคส่วน

สาธารณสุข,อปท.,ภาคประชาชน,หน่วยงานต่างๆ

๕. คิด วางแผน ดำเนินการเอง สาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยง

๔. ร่วมคิด วางแผน

ร่วมดำเนินการ

๑. ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมประชุม

๒. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๓. สนับสนุนงบประมาณ

slide19

เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

District Health System

การทำงานร่วมกันของ

รพ. + สสอ. + รพสต. + อปท.+ประชาสังคม

slide20

vision

"เครือข่ายบริการสุขภาพเข้มแข็ง

บริหารจัดการปัญหาสุขภาพ (Health need) อย่างมีประสิทธิภาพ"

District Health System:DHS

slide21

District Health System

เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ