Žáci z menšin - PowerPoint PPT Presentation

olinda
ci z men in n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Žáci z menšin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Žáci z menšin

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Žáci z menšin
112 Views
Download Presentation

Žáci z menšin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Žáci z menšin PhDr. Zuzana HadjMoussová

 2. Obtíže žáků z menšin • V adaptacinaškolu • Vevzdělávacíoblasti • V chování

 3. Vymezení menšiny • Menšiny • národnostní • etnické • jazykové • kulturní

 4. Adaptace • Škola jakopředstavitelkamajoritníspolečnosti • Školníkultura • Učitel • Spolužáci

 5. Vzdělávací problémy • Očekáváníškoly • Jazyk • Pozornost • Paměť • Schopnosti • Motivace • Orientace v čase • Autoregulace

 6. Problémy v chování • Působenísociálníhoprostředí • Sociálně a kulturněpodmíněnéchovánídětí z menšin • Diagnostikachovánídětí z menšin

 7. Sociokulturní handicap • Teoriesociokulturníhohandicapu Definicesociokulturníhohandicapu • Kulturněpodmíněný deficit • Kulturníkonflikt • Institucionální handicap

 8. Žáci se sociokulturním handicapem • Žáci z menšiny • Dětipřistěhovalců a uprchlíků • Děti z nepodnětnéhosociálníhoprostředí

 9. Vlivsociokulturníhohandicapunaobtížežáka • Školníúspěšnost • Vývojosobnosti • Chování

 10. Sociokulturní handicap a sociopatologickéjevy • Zkušenostsociálníneúspěšnosti • Identifikace s problémovýmivzory • Pocitvyloučenízaspolečnosti

 11. Diagnostika a intervence u dětí se sociokulturnímhandicapem Diagnostika • Kulturnípodmíněnost dg. metod • Problémyinterpetacevýsledkůdiagnostiky Intervence – přiměřenostintervencekulturnímuprostředížáka – skloubenípožadavkůmajoritníspolečnosti a specifičnostirodiny a dítěte

 12. Zdroje Školníporadenství I. • Bittnerová D.: Dítě z menšiny v českéškole Školníporadenství II. – HadjMoussová Z.: Poradenskápráce se žákem z menšiny HadjMoussová Z.: Studijníopora – žáci z menšin