Where does it live? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Where does it live? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Where does it live?

play fullscreen
1 / 5
Where does it live?
97 Views
Download Presentation
olina
Download Presentation

Where does it live?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. AutorMgr. Anna PastuchováCílová skupinaAj 4.roč.Očekávané výstupyTvoří jednoduché věty podle vzoruKlíčové kompetencePracovníPomůckyInteraktivní tabuleČíslo PL6VY_32_INOVACE_AJ6

  2. Wheredoesit live? lives in fox wolf cow the woods horse sheep duck on squirrel bear a farm

  3. What does it eat? eats grass eats other animals

  4. Write • A cow lives ……………. • It ……………. grass. • A wolf ……………… in the woods. • It …………….other animals. • A horse ………………. on a farm. • It eats ……………… . • A fox ………………………….. • It ………………………………………