e t mde af l asyon n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
EĞİTİMDE AFİLİASYON

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

EĞİTİMDE AFİLİASYON - PowerPoint PPT Presentation


 • 365 Views
 • Uploaded on

SAYED “ Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Eken Dönem Değerlendirmesi Sempozyumu ” 15-17 Şubat 2013, Kızılcahamam. EĞİTİMDE AFİLİASYON. Doç. Dr. GÜL PINAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü. İÇERİK. GİRİŞ- Neden Afiliasyon?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EĞİTİMDE AFİLİASYON' - olina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
e t mde af l asyon

SAYED

“Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Eken Dönem Değerlendirmesi Sempozyumu” 15-17 Şubat 2013, Kızılcahamam

EĞİTİMDE AFİLİASYON

Doç. Dr. GÜL PINAR

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

g r neden afiliasyon
GİRİŞ- Neden Afiliasyon?
 • Toplumun sosyal yapısındaki değişiklikler
  • kronik hastalıkların artışı
  • sağlık bilincinin yükselmesine paralel olarak sağlığa olan talebin artması ile oluşan iş yükünün yüksek maliyete neden olması
 • Mesleki yetersizlikler (kalite ve kantite)
 • Yasal düzenlemeler
artan maliyete kar in
Artan maliyete KARŞIN.

Artan eğitim ve araştırma bilinci, kalite anlayışı, ve gelişen teknolojinin alana daha hızlı yansımasını sağlayacak kaynaklar kıt.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN DOĞASI GEREĞİ

Farklılaşan ve yükselen bu beklentileri erteleyemediğimiz için yeni arayışlar içine giriyoruz.

slide5

insan sağlığı, kişinin en değerli varlığı olup en kırılgan anında sağlık hizmetine bedene / benliğine müdahele fırsatı tanıdığından yararı kadar zarar potansiyeli taşır.

sa l k sistemleri
Sağlık Sistemleri
 • Etkililik (Kanıta dayalı uygulamalar)
  • Yanlış, eksik, fazla kullanımın önüne geçme
 • Verimlilik (sağlık ekonomisi)
  • Cihaz, malzeme, işgücü, enerji
 • İnsaniyet (hizmet kalitesi)
  • Hasta odaklı-risk yönetimi-sürekli mesleki gelişim
  • Zamanında, güvenli, Saygılı hizmet
 • Hakkaniyet (temel –sağlık hukuku)
  • Hizmetin Kapsamı-Nicelik- nitelik
n vers te n tel kl nsan g c
ÜNİVERSİTE-NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ

Eğitim

Hastalıkların önlenimi ve uygun tedavisi

Mortalite ve morbiditeyi azaltmak

Araştırma

Hasta-sağlam birey

Toplum

 • Ulusal ve uluslar arası işbirliği içinde
 • ÖĞRENCİ MERKEZLİ
her iki yap da zahmetli ve masrafl
Her iki yapı da zahmetli ve masraflı

“Win, win, win” yaklaşımı.

 • Eğitim, araştırma ve hizmeti yapan kişiler arasında
  • Entegrasyon
  • İşbirliği
  • Etkileşim

Olmalıdır...

hem rel k e t m nde af l asyon
HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE AFİLİASYON

Neden gereklidir ?

 • Alana özgü yetişmiş hemşire akademisyen sayısının azlığı, hemşire öğrenci sayısının fazlalığı
 • Teorik –pratik eğitim arasında boşluğun olması

Neler değiştirilebilir ?

 • KLINIK EĞITIM alanlarının artırılması
 • Klnik hemşirelerin desteğinin alınması

Nasıl sağlanmalıdır ?

 • Süreç, prensipleri belirlemekle başlar.
nsan g c afiliasyon prensipleri
İnsan Gücü Afiliasyon Prensipleri

Daha iyi planlama = daha iyi sonuçlar = daha iyi hasta bakımı!

 • Araştırma ve eğitim olanaklarının iyileştirilmesi

Altyapı sağlanması

Koordinasyon

Ortak toplantılar

KARŞILIKLI

KAZANÇ

renci klinikte neler renir
Öğrenci klinikte neler öğrenir?
 • Bilgi
 • Klinik beceriler
 • Klinik akıl yürütme
 • Vaka yönetimi
 • Araştırma

Yapılandırılmış klinik eğitim

ortamına gereksinim duyarlar..

Miller’in ustalık

piramidi

Building a better health care system: specifications for reform, National Coalition on Health Care

July 2008

slide14

Rehberlik, Rol modeli,

Kolaylaştırıcı olmak önemlidir..

Değerlendirme

Sorumluluk alma

(öykü- fizik muayene)

“Gördüğün hastayı bana özetle”

Hataları düzeltme ve BAKIMI

“hastada yaklaşımın iyiydi” GERİBİLDİRİM

Olguyla ilgili genel bilgileri öğretme

“,,,,,,,demonstrasyon,,,,,yapılmalıdır”

Tartışma konusu ortaya atma

“Sana göre bu hastanın problemi ne?”

Bu savı destekleyecek kanıt araştırma

“Bu problemi hangi verilere dayandırdın?”

de i im konular
Organizasyon

Politika prosedür

Ödüllendirme

Görev tanımları

İş Metotları

Üretim Süreçleri

İş Akışı/rehberler

Teknoloji

Çalışanlar

Bilgi –Yetenek

Tutumlar Davranışlar

Sosyal Faktörler

Örgüt kültürü

Haberleşme

Liderlik

Amaçlar

Hedefler

Öncelikler

Standartlar

Kaynaklar

Motivasyon

KRİTİK ALANLAR ÖZGÜ YAPILANMA

kurumu etkileyen iç-dış faktörler…

Değişim Konuları
slide16

Mevzuat Analizi

0

Benimsetme

İLKELER

MİSYON

VİZYON

Iyileştirme takımlarının oluşturulması

Kritik Başarı Faktörleri

Strateji Alanları

Stratejik Amaçlar

Takım Bilincinin Oluşturulması

Çalışma Normlarının Belirlenmesi

2

Hedefler

İş Takviminin Oluşturulması

Stratejiler

4

3

Durum Analizi

Performans Kriterleri

Paydaş Belirleme

Faaliyet ve Projeler

Paydaş Analizi

Paydaş Görüşmeleri

Görüşlerin Alınması

1

Nihai SP

Performans Planı

GZFT ve Öneriler

UYGULAMA

Stratejik Konular

i birli i konular
Işbirliği konuları
 • GÜNCEL YETERLİLİK-SERTİFİKA

(Akreditasyon-sürekli eğitim)

  • Yoğun Bakım
  • İstenmeyen İlaç Etkileri
  • Akut-Kronik Bakım
  • Yaşam Sonu Bakım
  • Hasta Güvenliği

Yurt dışında yapılan çalışmalar, afiliasyonla hasta ve çalışan memnuniyetinin %70-80 arasında arttığı, enfeksiyon hızlarının % 60 azaldığı, hastanede kalış sürelerinin % 90 oranında azaldığı tespit edilmiştir (Ramani et al. Med Teach,2008)

slide18

Afilasyon Örnekleri

Birey/ hasta bakım

gereksinimlerinin saptanması

Hizmetin planlanması

Uyg-değerlendirilmesi

Diğer sağlık çalışanları ile

veri/bilgi paylaşımı

slide19

Afilasyon Örnekleri

Personelin planlanması

Verimliliğin ölçülmesi

İstatistik oluşturma

Klinik yönetiminde;

Klinik kontrol,

Risk yönetimi,

Kanıta dayalı uygulamalar,

Hasta girdi/çıktıları,

Klinik denetim,

slide20

Afiliasyon Örnekleri

*İnternet ve İntranet yolu ile hizmet içi ve mezuniyet sonrası eğitimler *Bilgisayar destekli/internet aracılığı ile eğitim (uzaktan eğitim),

*Medya araçları ile sunum,

*Görsel ve işitsel konferanslar,

*Elektronik posta ve web sayfası

Agency for Healthcare Research and Quality, 2009

de i im engelleri
Değişim Engelleri
 • Klinik rehber hemşire eksikliği
 • İş yükü artışı korkusu
 • Teknik bilgi yetersizliği korkusu
 • Ödüllendirilmeme endişesi, tükenmişlik
 • İş/Ücret/ödül ilişkisinde değişiklik korkusu
 • Değişimi teknik olarak imkansız görme
 • İşbirliğine inanmama
 • İş koşullarında değişiklik korkusu
 • Değişimi öneren/uygulayanlara karşı olumsuz tutum, güvensizlik
sonu ve ner ler
SONUÇ VE ÖNERİLER
 • Kurumlararası bilgi ve deneyim alışverişinde sınırlı ve zayıf bağlar dışında henüz bir standardizasyon YOK
 • OYSA... Eşit koşullarda işbirliği adına, örgütler değişime uyum için yeni özellikler ve yetenekler kazanmak durumundadır.
 • Liderlik özelliklerine sahip yöneticiler tarafından stratejik planlama içinde değişim gereğinin hissedilmesi ve özendirici yasal süreçleri başlatacak yönetsel bir anlayışın kazanılması esastır.
sonu ve ner ler1
SONUÇ VE ÖNERİLER
 • Eğitimden kazanımların yükseltilmesi, klinik eğiticilerin motivasyonun artırılması, gerekli durumlarda yerine rotasyon imkanı sağlanacak elemanların yetiştirilmesi
 • Ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesinde ve yayınlanmasında hemşirelere yeterli desteğin verilmesi
 • Hemşirelerin öğrenci laboratuvar uygulamalarına, araştırma-projelerine katılımları konusunda esnek çalışma planı sağlanmalı