A „KÖZPONTI” (I.) MUNKACSOPORT TEVÉKENYSÉGE, EREDMÉNYEI Pécs, 2011. november 24. - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A „KÖZPONTI” (I.) MUNKACSOPORT TEVÉKENYSÉGE, EREDMÉNYEI Pécs, 2011. november 24. PowerPoint Presentation
Download Presentation
A „KÖZPONTI” (I.) MUNKACSOPORT TEVÉKENYSÉGE, EREDMÉNYEI Pécs, 2011. november 24.

play fullscreen
1 / 32
A „KÖZPONTI” (I.) MUNKACSOPORT TEVÉKENYSÉGE, EREDMÉNYEI Pécs, 2011. november 24.
206 Views
Download Presentation
olin
Download Presentation

A „KÖZPONTI” (I.) MUNKACSOPORT TEVÉKENYSÉGE, EREDMÉNYEI Pécs, 2011. november 24.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÁMOP 4.1.2-08/1/B-2009-0003A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése A „KÖZPONTI” (I.) MUNKACSOPORT TEVÉKENYSÉGE, EREDMÉNYEI Pécs, 2011. november 24.

 2. CÍMMAGYARÁZATKÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉG A pedagógusképző intézmények regionális szolgáltató és kutatóközpontjainak létrehozása. Az I. mcs. feladata volt. PTE – KE konzorcium Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont (DRPK)

 3. VISSZATEKINTÉSPROJEKTCÉL Olyan regionális hálózat kialakítása, amely összekapcsolja • a pedagógusképző felsőoktatási intézményeket, oktatókat; • a közoktatási intézményeket, pedagógusait; • az intézményfenntartókat; • a szakmai szolgáltatókat; • a központi igazgatás szervezeteit. = Az elmélet és a gyakorlat közelítése

 4. KÖZELÍTÉS, KAPCSOLATÉPÍTÉS VISSZATEKINTÉS PROJEKTCÉL

 5. MEGVALÓSÍTÁSHÁROMMUNKACSOPORT I.A KÖZPONT létrehozása, tevékenységei II.FELSŐOKTATÁSI fejlesztések III.KÖZOKTATÁSI fejlesztések a gyakorlóiskolák által

 6. AZ INDULÁS

 7. TEVÉKENYSÉGEK, EREDMÉNYEK • A projekt megismertetése • Projekthonlap létrehozása http://pedtamop412b.pte.hu/ • A Dél-dunántúli Regionális Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont (DRPK) létrehozása a 169/2010. (09. 30.) sz. szenátusi határozattal Feladatai: Ügyrend

 8. A DRPK TANÁCSA A Tanács elnöke, a projekt szakmai vezetője: prof. dr. Font Márta A Tanács társelnöke, a kaposvári projekt szakmai vezetője: dr. Martinkó József A projektmenedzser A három szakmai koordinátor A tanári mesterszak pécsi felelőse: Ambrus Attiláné prof. dr. Kéri Katalin A tanári mesterszak kaposvári felelőse: dr. Húth József

 9. A DRPK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE Minőségügyi vezető: dr. Kovács Árpád MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése Külső audit 2011. szeptember 23. A DRPK használhatja a Certop Termék- és Rendszertanúsító Ház Kft. tanúsító jelét.

 10. Az I. MUNKACSOPORT FELADATAI • Intézményen belüli és intézményközi koordináció helyi, regionális és országos szinten • Igényfelmérés • Szervezés, tervezés, információszolgáltatás • Kapcsolódás az országos adatbázishoz:http://www.htgyk.hu/ • Saját adatbázisok létrehozása (Partneriskolák, mentorok, 1980 óta Pécsett végzett tanárok stb.)

 11. HELYI SZINT,A PTE TANÁRKÉPZÉSE Tíz témacsoport Vezetői a Pedagógusképzési Koordinációs Központ (PKK) tagjai Feladataik és eredményeik:

 12. A tanárképzés minőségbiztosítása Dr. Gerner Zsuzsanna BTK Hallgatói elégedettségvizsgálatok, tantervi módosítások, tanárképzési koncepciók elemzése, véleményezése. Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak és Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak mentortanári szakirány kidolgozása és bevezetése 10. Nemzetközi kapcsolatok 2011. október 8. nemzetközi konferencia: Tanári szakok fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen Címjegyzék

 13. Szakindítási anyagok tartalmi véleményezése Dr. Kurucz Rózsa IGYK Szempontrendszer és tanulmány • Szenátusi előterjesztések, szabályzatok, a DRPK Ügyrendje, stratégiaalkotás Lengvárszky Attila OIG

 14. 4. A tanári felvételi Dr. Varga Lajos PMMIK Ajánlás a felvételi eljárásrendjének véglegesítésére • Szemléleti alapok • Előterjesztés a PKK számára 5. A tanári záróvizsga Dr. Huszár Zsuzsanna BTK NTI Produktum: Javaslat a PKK számára • felülvizsgált tematika, • frissített irodalomjegyzék (kötelező és ajánlott irodalom), • az előző változathoz képest javasolt változtatások indoklása

 15. 6. Karközi problémakatalógus Dr. Erostyák János TTK Problémakatalógus, megoldási javaslatok Főbb eredmények: • PKK-határozatok a tanári mesterképzés és a gyakorlati képzés finanszírozásáról, a tanári mesterképzési tantervek ETR-es kezeléséről; • feladat- és időtervek: PKK, kari PKK-koordinátor, a tanári záróvizsga szervezési feladatai; • összegző áttekintés. 7. A mentorképzés és a gyakorlati képzés Prof. Dr. Font Márta BTK

 16. Regionális együttműködés

 17. 8. Zenei mentorképzés Dr. Vas Bence MK Zeneiskolai diákprofil, kompetenciatáblázatok (zenetanári szakmódszertani, zeneiskolai pedagógiai, zenei mentortanári) Cél: Zenetanári mentorképzési szakirányú továbbképzési szak akkreditáltatása 9. A gyakorlóiskolák és a fenntartó elvárásai Kovács Istvánné 1. Sz. Gyakorló Ált. Iskola Az iskolai és a fenntartói adatszolgáltatás időtervei A tanári mesterszakos hallgatók szakmai gyakorlatának feladat- és időterve

 18. A témacsoport-vezetők beszámolója2011. október 25.

 19. REGIONÁLIS HATÓKÖRIGÉNYFELMÉRÉS • Továbbképzési, tanári mesterképzési A vállalt 30 helyett 45 iskola • Elméleti kutatások iránti Összegző tanulmányok: Marton Melinda − Paku Áron PTE Szociológia Tanszék

 20. KAPCSOLATÉPÍTÉS • Fenntartók Pécs • Pedagógia szolgáltatók Kaposvár KE Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézete Ákli Istvánné: A Dél-dunántúli Régióban működő pedagógiai szakmai szolgáltatók és a felsőoktatás kapcsolódási pontjainak igényfelmérése • Partneriskolák, mentorok - kiválasztás - a hálózat létrehozása 50;170 - kapcsolattartás

 21. Szakmai információs nap • Téma: a tanári MA szakmai gyakorlatai • Időpont: 2011. október 13. • Résztvevők: partneriskolai igazgatók és gyakorlatvezető mentorok (83 fő)

 22. Szakmai információs nap

 23. MENTOR(H)ÁLÓSZEGED Pedagógus szakmák kompetenciaprofiljainak kialakításában való részvétel 4 profil: óvodapedagógus, tanító, tanár, mentor 2011. június 3. pécsi profilalkotó műhely Kérdőívek Produktum: DVD

 24. A PROJEKT ORSZÁGOS SZINTŰ CÉLJA

 25. PÉCSI KONZULTÁCIÓK3 + 1 • Projektbemutatók • Mentorképzés • A központok jövője, tevékenysége, a tanárképzés. A regionális együttműködés eredményei 4. Összegzés 2010. május 4. 2010. november 8. 2011. május 13. 2011. november 24.

 26. 2010. május 4.

 27. 2010. november 8.

 28. 2011. május 13.

 29. ÖSSZEGZÉS • A regionális központok neve és honlapjainak webcíme: http://pedtamop412b.pte.hu/ • Térkép a regionális központokról; • Országos eredményregiszter a régiós központok által végzett tevékenységekről, a fejlesztési lehetőségekről

 30. A NYOLC REGIONÁLIS KÖZPONT

 31. Nem a madzag teszi. „Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprikakoszorú. Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, éppoly piros, éppoly erős. De mégse koszorú. Csak a madzag tenné?” Örkény István

 32. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szendiné Faragó Adrienne Szakmai koordinátor