Velkommen til Erfaringsseminar 11 . - 12. november Gabelshus , Oslo - PowerPoint PPT Presentation

velkommen til erfaringsseminar 11 12 november gabelshus oslo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til Erfaringsseminar 11 . - 12. november Gabelshus , Oslo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til Erfaringsseminar 11 . - 12. november Gabelshus , Oslo

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Velkommen til Erfaringsseminar 11 . - 12. november Gabelshus , Oslo
256 Views
oliana
Download Presentation

Velkommen til Erfaringsseminar 11 . - 12. november Gabelshus , Oslo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VelkommentilErfaringsseminar11. - 12. novemberGabelshus, Oslo

  2. Kort om opplegget for samlingenv/ Åsbjørn Vetti, daglig leder KS-Konsulent

  3. Forberedelser …. • Hva var mest nyttig av det jeg lærte i prosessen med å utarbeide strategisk kompetanseplan? • Hva er jeg/vi mest stolt av å ha fått til? • Hvordan har planen blitt fulgt opp- har den bidratt til kreativ kompetansedeling? • Er det noe du/dere vil dele med andre?

  4. Hva skulle vi gjerne ville svare …. • Vi har skaffet oss en god oversikt over hva slags kompetanse vi trenger nå og framover (kompetansekrav) … • Vi vet nok om hva slags kompetanse vi har i dag (beholdning) … • Vi har laget oss en strategi for hvordan vi skal mobilisere kompetansen vi har, videreutvikle medarbeiderne våre, anskaffe ny kompetanse, og avvikle den kompetansen vi ikke trenger … • Arbeidet med å sikre riktig kompetanse for framtida er godt organisert med gode verktøy: Den overordnete planen er kjent og blir fulgt opp, lederne ute i organisasjonen utarbeider og følger opp de lokale handlingsplanene … • Planene våre og oppfølgingsarbeidet bygger på en bred forståelse av kompetansebegrepet – både evner, kunnskaper, ferdigheter og holdninger …

  5. Program

  6. Evaluering av strategiske kompetanseplaner fra norske kommuner - hva kan vi lære ?Innledning til diskusjon ved professor Linda Lai, BI og Maria Mørk Solberg, Fredrikstad kommune

  7. Tid for diskusjon • Hva er det viktigste dere kan trekke ut av funnene som Linda Lai og Maria Mørk har presentert ? • Hva vil dere gjøre annerledes når dere skal følge opp strategisk kompetanseplanlegging videre?

  8. Velkommen til speed-dating- kreativ kompetansedeling i et oppfølgingsperspektiv • Hva er det viktigste dere har lært av prosessen med å lage og implementere en strategisk kompetanseplan ? • Hva er dere mest stolt over av det dere har fått til så langt?

  9. Status, implementering, spredning, etter at planen var ferdigv/ Anne Romsaas, Oslo kommune, Byrådsavdeling for eldre og sosial tjenester Status, implementering, spredning, etter at planen var ferdigv/ Ole Georg Hoaas og Oddfrid Hole, Lindås kommune