agendapunkter
Download
Skip this Video
Download Presentation
Agendapunkter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Agendapunkter - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Agendapunkter. UKE - aktuelt Ny driftsavtale og organisasjonsendringer Hovedfokus forbedringsområder Drifts- vs. Vedlikehold Lisenser Driftsprosjekter Databaseoppgraderingsprogram Webcruiter – integrasjon SvarUT –Program for elektroniske tjenester.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Agendapunkter' - oliana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
agendapunkter
Agendapunkter

UKE - aktuelt

Ny driftsavtale og organisasjonsendringer

Hovedfokus forbedringsområder

Drifts- vs. Vedlikehold

Lisenser

Driftsprosjekter

Databaseoppgraderingsprogram

Webcruiter – integrasjon

SvarUT –Program for elektroniske tjenester

ny driftskontrakt med evry og organisasjonendringer i uke
Ny driftskontrakt med EVRY og organisasjonendringer i UKE

Fra åtte til én driftsavtale – akseptansetest, driftsovertagelse, godkjenningsperiode

Nytt internt Service Management verktøy – BOKS

Organisasjonsendringer

USS

KKO

SST – forvaltningsorganisasjon

Forsterket Kundefront og Spesialisering av tjenesterinnenfor avdelinger

viktige forbedringsomr der
Viktige forbedringsområder

Tuning av prosesser

Forespørsel

Change

Tuning av BOKS

Skjemaforbedringer – omfang og design

slide5
EVRYS driftsleveranse

Service Management og oppfølging av totalleveransen

IKT - arbeidsplass

Applikasjonsdrift

SLA - applikasjoner

Kapasitetsapplikasjoner

Basisdrift og tekniske leveranser

overordnet bilde
Overordnet bilde
 • Forvaltningsmodell
 • Samhandlingsportalen
  • Servicehåndboken
  • Driftshåndbøker
 • Bestillingskatalog / Skjema
 • Endringshåndtering
 • RequestFulfillment

Systemspesifikke rutiner

Vedlikeholdsavtaler

Ansvar:

Systemeier/Virksomheter

Grensesnitt

Ansvar:

UKE / Evry

Driftsrutiner

Driftsavtaler

slide7
Konsernovergripende

drift

Sentral DL

8 bydeler

7 (8) virksomheter

Felles driftsavtaler for Oslofelles

Virksomhets-spesifikk

DL / ePhorte/360

V

DL / ePhorte/360

Virksomhets-spesifikk

DL / ePhorte/360

Virksomhets-spesifikk

DL / ePhorte/360

Virksomhets-spesifikke

DL /ePhorte/ 360/K2000

Sentral ePhorte

4 bydeler

1 virksomhet

Virksomhetsspesifikt

vedlikehold

VH avtaler inngås av hver enkelt virksomhet

Virksomhetsspesifikke VH avtaler av varierende format og dato

registrering av saker
Registrering av saker

Anvendelse – Registrer direkte hos http://supportweb.software-innovation.com/

Tvilstilfeller - BOKS

Driftsteknisk– BOKS

..for å oppnå mer effektiv problemløsning!

lisenser
Lisenser

UKE drifter sentrale databasehotell

Foretar regelmessig telling av brukere i databasene for kapasitetsapplikasjonene

Volum gir grunnlag for fakturering, for drift og vedlikehold

driftsprosjekter database
Driftsprosjekter - database

Oppgradering av alle databaser på sentrale db-hotell

Databasehotellet - felleskomponent i Oslofelles / Oslofelles 2.0

UKE må derfor ivareta

Sikkerhet

Driftsstabilitet

Kostnad

Oppgradering vil sette krav til oppgradering av system der applikasjonsversjon ikke støtter supportert db-versjon

driftsprosjekter fellesfunksjonalitet webcruiter
Driftsprosjekter – fellesfunksjonalitet webcruiter

Fellesfunksjonalitet/felleskomponenter- Webcruiter for Doculive / 360

Tilpasninger for ITAS

Tilpasninger for KS 4 NOARK webservice

Hvordan «plugge seg på»

Lokale komponenter

Oppsett og tilpasning for den enkelte virksomhet

driftsprosjekter felles integrasjoner
Driftsprosjekter – felles integrasjoner

UKE samarbeider med Software Innovation og om en felles løsningsbeskrivelse for Webcruiter integrasjon

Løsningsbeskrivelsen vil legge føringer for fremdriftsplan og finansieringsmodell

program for elektroniske tjenester
Program for elektroniske tjenester

Byrådet og bystyret ønsker å styrke arbeidet med utvikling av elektroniske tjenester for kommunens innbyggere og næringsliv

FIN har etablert et arbeid for å sikre helhetlig utvikling av elektroniske tjenester

Fokus på utvikling av fellesfunksjonalitet og bruk av piloter fra virksomhetene

trinnvis gjennomf ringsstrategi
Ambisjonsnivå
 • Samhandling med innbyggere og næringsliv – enklere og raskere
 • Brukerfokus - evne til å effektivisere og fornye seg
 • Flere innbyggere - økt tjenesteytelse til lavere kost
Trinnvis gjennomføringsstrategi

Fase III, 2015 –

Flere tjenester og gevinstrealisering

Fase II, 2014

Produksjon- og utprøvingsfase (pilotering

Fase I, 2012-2013

Strategi- og utformingsfase (design)

 • Leveranser:
 • Flere nye tjenester
 • Gevinstrealisering
 • Justere og videreutvikle metode mv
 • Leveranser:
 • Utvikling og produksjon byggesak,
 • barnehage, SvarUt
 • Pilotere og evaluere funksjonalitet,
 • tekniske forhold, arbeidsprosesser,
 • metodikk mv
 • - Plan for fase III
 • Leveranser:
 • Design
 • Anskaffelser
 • Styringsdokument
 • Metodikk og rutiner
 • Informasjon og kompetanseutvikling
 • Starte pilotering av ”Svarut”
 • Plan for fase II
 • NÅ-SITUASJONEN
 • LAV DIGITAL MODENHET
 • FÅ ELEK. TJENESTER
 • VIRKSOMHETSFOKUS
ad