חוק הפסיכולוגים והרישום בפנקס הפסיכולוגים
Download
1 / 20

חוק הפסיכולוגים והרישום בפנקס הפסיכולוגים - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

חוק הפסיכולוגים והרישום בפנקס הפסיכולוגים. מינהל רפואה - מערך הפסיכולוגיה. הבסיס החוקי לתהליך הסדרת הרישוי לעסוק בפסיכולוגיה. חוק הפסיכולוגים, התשל"ז – 1977 (להלן: חוק הפסיכולוגים) : מסדיר את תחומי העיסוק והמומחיות בפסיכולוגיה

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' חוק הפסיכולוגים והרישום בפנקס הפסיכולוגים' - olga-curry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

חוק הפסיכולוגים והרישום בפנקס הפסיכולוגים

מינהל רפואה - מערך הפסיכולוגיה


הבסיס החוקי לתהליך הסדרת הרישוי לעסוק בפסיכולוגיה

 • חוק הפסיכולוגים, התשל"ז – 1977 (להלן: חוק הפסיכולוגים):

  • מסדיר את תחומי העיסוק והמומחיות בפסיכולוגיה

  • מגדיר "ייחוד עיסוק" לרשומים בפנקס הפסיכולוגים ו"ייחוד פעולה" לפסיכולוגים מומחים

  • מסדיר את תהליך הרישוי ואת היתרי העיסוק השונים בפסיכולוגיה

  • מגדיר זכויות, חובות ומגבלות המוטלות על העוסקים בפסיכולוגיה.

מערך פסיכולוגיה


עיסוק בפסיכולוגיה לעסוק בפסיכולוגיה

 • חוק הפסיכולוגים נותן מענה לשאלות הבאות:

  • מהו עיסוק בפסיכולוגיה ?

  • מי רשאי לעסוק בפסיכולוגיה ובאילו תנאים ?

  • מה ההיתרים לעיסוק בפסיכולוגיה בשלבי הכשרה שונים ?

  • מה ההבחנה בין היתרי העיסוק בפסיכולוגיה של בעלי הכשרה שונים ?

מערך פסיכולוגיה


הכשרה בפסיכולוגיה וכשירות לעסוק בפסיכולוגיה

 • תהליך ההכשרה בפסיכולוגיה מדורג ומנותב לענפי הכשרה שונים

 • בשלבים שונים של ההכשרה נדרש עיסוק בפסיכולוגיה

 • הכשרה כתנאי מקדים לכשירות לעיסוק בפסיכולוגיה

 • כשירות כתנאי מקדים להמשך הכשרה

מערך פסיכולוגיה


עיסוק בפסיכולוגיה – הגדרות החוק בפסיכולוגיה

 • פרק א' (פרשנות) לחוק הפסיכולוגים, מגדיר עיסוק בפסיכולוגיה כ"עיסוק מקצועי כמשלח־יד באבחונם ובהערכתם של עניינים ובעיות בתחום הנפשי, השכלי וההתנהגותי של בני־אדם, וכן טיפול, שיקום, ייעוץ והדרכה בנוגע לעניינם ולבעיות כאמור, הנעשים בדרך כלל בידי פסיכולוג"

 • פסיכולוג מוגדר בפרק זה כ"אדם הרשום בפנקס הפסיכולוגים או בעל היתר"

מערך הפסיכולוגיה


עיסוק בפסיכולוגיה – הגדרות החוק בפסיכולוגיה

 • סעיף 12 (א) לחוק הפסיכולוגים קובע : "ינוהל פנקס או כרטסת (להלן - פנקס) שבהם יירשמו הזכאים לרישום כפסיכולוגים לפי חוק זה; היה הפסיכולוג בעל תואר מומחה או מומחה-מדריך, בענף המפורט בתוספת, ירשום מנהל הפנקס את הדבר ..."

 • סעיף 2 בחוק הפסיכולוגים קובע : "לא יעסוק אדם בפסיכולוגיה אלא אם הוא פסיכולוג ובהתאם לרישומו..."

מערך הפסיכולוגיה


תחומי מומחיות מוכרים בפסיכולוגיה

מערך הפסיכולוגיה


היתרים שונים לעיסוק בפסיכולוגיה בפסיכולוגיה

 • היתרים שונים לעיסוק בפסיכולוגיה ניתנים על בסיס הבחנה בין:

  • סטודנט לתואר שני בפסיכולוגיה לבין מי שאינו סטודנט

  • פסיכולוג לבין מי שאינו פסיכולוג

  • פסיכולוג לבין פסיכולוג מומחה

  • פסיכולוגים שרכשו מומחיות, מיומנות או הכשרה בתחומים שונים.

מערך פסיכולוגיה


ייחוד פעולות לפסיכולוג מומחה בפסיכולוגיה

 • סעיף 9(ב) לחוק הפסיכולוגים קובע כי " לא ייתן פסיכולוג טיפול פסיכותרפויטי אלא אם הוא פסיכולוג מומחה"

 • סעיף 2 בתקנות הפסיכולוגים (ייחוד פעולות לפסיכולוג חינוכי) התש"ם- 1979 קובע כי " לא יכריע פסיכולוג בבעיות של תלמיד במערכת חינוכית הכרוכות ביחסי הגומלין ייחוד פעולות של התלמיד והמערכת החינוכית, אלא אם הוא פסיכולוג חינוכי"

מערך פסיכולוגיה


עיסוק בתחומי פסיכולוגיה הדורשים מומחיות

 • סעיף 4 בכללי הפסיכולוגים (אתיקה מקצועית) התשנ"ב – 1991

  "לא יציע פסיכולוג ולא יבצע שירות הדורש מומחיות, מיומנות או הכשרה מיוחדת, אלא אם כן יש לו מומחיות, מיומנות או הכשרה כאמור למתן אותו שירות"

 • חוזר מנכל משרד הבריאות 2011 - עיסוק בפסיכותרפיה על ידי פסיכולוג מומחה

  "כאשר בעל תואר מומחה פועל בתחום מומחיותו ונותן שירות בהתאם לייחוד הפעולה שלו או בהתאם לאוכלוסיית היעד הרלוונטית המייחדת את תחום מומחיותו, קיימת חזקה כי הוא בעל הכישורים להציע ולתת את כל השירותים הנדרשים ובכלל זה טיפול פסיכותרפויטי. חזקה שכזו אינה קיימת לגבי מומחה בתחום אחד הפועל בהקשר שמחוץ לתחום התמחותו"

מערך הפסיכולוגיה


גבולות ההיתר מומחיות לעיסוק בפסיכולוגיה על פי:"מומחיות, מיומנות והכשרה"

מערך הפסיכולוגיה


היתרים לעיסוק בפסיכולוגיה מומחיות

 • היתרים זמניים לעיסוק בפסיכולוגיה - פרקטיקום והתמחות במעמד זמני :

  • בפיקוחו או בהדרכתו של פסיכולוג

  • במקום עבודה שהכירה בו המועצה

  • כל התקופה שבה הוא לומד לקבלת תואר "מוסמך" לפסיכולוגיה במוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

 • רישום בפנקס הפסיכולוגים

  • רישום זמני בפנקס – רישיון לאחר זכאות לתואר שני לתקופה מוגבלת

  • רישום בפנקס – רישיון לאחר קבלת התואר

  • רישום בפנקס של פסיכולוג כבעל תואר מומחה בתחום התמחותו

  • רישום בפנקס של פסיכולוג מומחה כבעל תואר מומחה־מדריך בתחום התמחותו

מערך הפסיכולוגיה


נהלים והנחיות: מומחיות

 • נוהל ייחוד העיסוק ואיסור העסקה בפסיכולוגיה

 • חתימה על דוחות פסיכו-דיאגנוסטיים

 • עבודה המתבצעת ע"י פסיכולוג רשום בפנקס שאינו מומחה או מתמחה

 • עבודה פרטית המתבצעת ע"י פסיכולוג בתהליך התמחותו

מערך הפסיכולוגיה


מערך מומחיות הפסיכולוגיה


מבנה משרד הפסיכולוגית הארצית מומחיות

מערך הפסיכולוגיה


מבנה משרד הרישום בפנקס הפסיכולוגים

משרד הרישום

בפנקס הפסיכולוגים

מערך הפסיכולוגיה


תפוקות הפסיכולוגיםעבודה - 2013 - 2012

מערך הפסיכולוגיה


לוחות זמנים למתן מענה הפסיכולוגים

מערך הפסיכולוגיה


אתר מערך הפסיכולוגיה הפסיכולוגים

 • באתר מערך הפסיכולוגיה ניתן למצוא מידע רב, הנחיות מפורטות, טפסים ורשימת מוסדות מוכרים לכל אחד מתחומי ההתמחות.

  • מערך הפסיכולוגיה : http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Psychology/Pages/default.aspx

   • חוקים ותקנות

   • חוזרים נהלים והנחיות

   • רישיונות בפסיכולוגיה

   • חיפוש פסיכולוגים בעלי רישיון

   • התמחות בפסיכולוגיה לקראת תואר פסיכולוג מומחה

   • התמחות בהדרכה בפסיכולוגיה לקראת תואר פסיכולוג מומחה מדריך

   • השתלמויות

   • זמני מענה לפניות

   • הגשת תלונה כנגד פסיכולוג

   • מניעת אובדנות והתאבדות

מערך הפסיכולוגיה


 • כתובת למשלוח דואר הפסיכולוגים:

 • רחוב הרבי מבכרך 5,

 • תל אביב-יפו

 • מיקוד: 66849

 • טלפונים:

 • 5400*

 • 08-6241010

 • פקס:

 • 02-5655969

דרכי פניה מערך הפסיכולוגיה


ad