Download
empati er smittefarlig n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
skadestuen århus PowerPoint Presentation
Download Presentation
skadestuen århus

skadestuen århus

144 Views Download Presentation
Download Presentation

skadestuen århus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Empati er smittefarlig En empati-volumenknap er et must på en skadestue, fordi psykologisk førstehjælp, vikarierende traumatisering og udbrændthed, er flettet ind i hinanden

  2. Empati betyder ”at føle med” • det er en autonom neuro-fysiologisk krop- og -psyke proces; en medfødt ressource • Vi kan forstå, forestille os, og mærke, andres tanker, følelser og oplevelser • Uden at vi behøver at tænke over det • Ja, vi kan nærmest ikke undgå at mærke andre (heldigvis )

  3. Fordele ved empati • Social bonding • Social støtte • Gruppe og stammedannelse • Vi kan regne fjendens træk ud • Flere …. ?

  4. Ulemper ved empati • Det kan være svært at vide, hvis følelser der er hvis (vikarierende traumatisering….) • Stamme – gruppe vold, forfølgelse og mobning • Kultdannelse, hitler og gruppe-selvmord • Vikarierende traumatisering (14 %) • Udbrændthed • Obs personalet på forkontoret !

  5. Empati-knappens neurofysiologi • Risikofaktorerfor smitte: • Spejlneuroner • egen forhistorie (kroppen husker) • Ansigtsdans (stemme, mimik, spejling) • Kropspositur, fysisk afstand, synkron-dans) • Hjerneassociering: faren ved at ende i pt.s sko • Monitorering og mindfull-ness • Vejrtrækning • Fight-flugt: autonome nervesystem awareness

  6. Psykologisk førstehjælp • Det er en misforståelse at tro, at vi skal kunne føle pt.s smerte for at kunne hjælpe • Stol på pt.s stresshåndtering • Vær til stede: tillade og respektere pt.s • Lytte og undlade kommentarer • Formidle, ikke være, social støtte • Pt.s funktionsniveau: ved tvivl betragt pt. som 15 årig (”hvad gør du herfra?”)

  7. Førstehjælp forsat • Vær bevidst om din empati-volumen • Tavst vikarierende håb • Egen indre tilstand er den vigtigste faktor: dæmp dit autonome nervesystem: • Vejrtrækning • Bliv nede i kroppen • Somatic markers: egen fortid (hvorfor endte du på skadestuen?)

  8. Førstehjælp forsat • Afdelingens tilstand • Skiftet til ”lille opgave” eller hjemturen • Vask hår i bilen på vej hjem • Brug alt det her kollegialt • Afdelingsværdi: må man blande sig og hvordan, retningslinier fra afd.-ledelsen • Planlægge tid til defusing • Den bedste stress-håndtering på afd.-niveau er kollegialt samvær: kaffepausen

  9. Betragt pt.s reaktion som heling • De pårørendes reaktioner er overlevelsesreaktioner; Fight, Flugt eller Frys, og de er det, som de kani situationen, i den akutte fase. • Din opgave er primært at have styr på dit eget autonome nervesystem, imens du finder en passende empativolumen • En professionel monitorering-distance