kommunbiblioteket n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kommunbiblioteket PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kommunbiblioteket

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Kommunbiblioteket - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Kommunbiblioteket. Självklarhet eller första val?. KOMMA ,. En förstudie om kommunala beslutsfattares syn på folkbiblioteken i Västernorrlands län En del av länets ma rknadsförings- och kom munikationsprojekt. Intervjuer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kommunbiblioteket' - oleg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kommunbiblioteket

Kommunbiblioteket

Självklarhet

eller första val?

komma
KOMMA ,
 • En förstudie om kommunala beslutsfattares syn på folkbiblioteken i Västernorrlands län
 • En del av länets marknadsförings- och kommunikationsprojekt
intervjuer
Intervjuer
 • Politiker (22/28) och tjänstemän (15/28) i alla kommuner i Västernorrland
 • Övik 8, Sollefteå 6, Kramfors 7, Härnösand 7, Timrå 4, Sundsvall 1, Ånge 4 = 37
 • Intervjuerna genomfördes av Eva Nordlinder, YLB, vid personliga besök i april-juni 2010
bibliotekets tillg nglighet
Bibliotekets tillgänglighet
 • Politiker rankar bemötande och öppettider (gärna kvällar och helger) som de viktigaste faktorerna för tillgänglighet
 • Tjänstemän även tillgänglighet på nätet (nästan lika högt)
 • Flera nämner bokbuss
bibliotekets huvuduppdrag
Bibliotekets huvuduppdrag
 • ”Läslust och utlåning” prio 1 för alla!
 • Prio 2 ”stöd till lärande” för alla
 • Tjänstemännen även ”tillhandahålla information”
 • Bevara kulturarvet får inte många röster, men några
 • Kulturarrangemang hamnar sist för tjänstemännen, högre för politikerna…
bibliotekets utvecklingsm jligheter
Bibliotekets utvecklingsmöjligheter

Givna förslag i enkäten:

 • Motverka den digitala klyftan (P/T)
 • Demokratiskt torg (P/T)
 • Integration (P/T)
 • PR för kommunen (P)
 • Informationscentrum (T)

P = politiker, T = tjänstemän

andra uppgifter som n mns
Andra uppgifter som nämns
 • Informationsmäklare
 • Gratis mötesplats
 • Samverkan
 • Medborgarhus/aktivitetshus
 • Vallokal
 • Stödja kreativitet
 • Kulturmöten
 • Service för nyanlända
bibliotekets m lgrupper
Bibliotekets målgrupper

Politikers prioriteringar:

1. Barn och unga

2. Personer med läshinder

3. Studerande

4. Personer med annat modersmål

5. Daglediga

6. Fritidsläsare

”Småföretagare har väl inte tid att läsa!”

m lgrupper forts
Målgrupper forts

Tjänstemännens prioriteringar:

1. Barn och unga

2. Studerande

3. Fritidsläsare

4. Personer med läshinder

5. Personer med annat modersmål

6. Daglediga

bibliotekets strategiska roll i kommunen
Bibliotekets strategiska roll i kommunen
 • Politikerna mest positiva till bibliotekets roll i kommunens utveckling och strategiska arbete
 • 7 av 15 tjänstemän vet inte om kommunen har en biblioteksplan
strategisk roll forts
Strategisk roll forts
 • 4 tjänstemän ”vet inte”
 • Medborgardialog
 • Opinionsbildning
 • Delaktighet
 • Demokratiaspekten
 • Arbeta för bildning
 • Kommuninformation, offentlig arena
bibliotekets betydelse f r kommunen
Bibliotekets betydelse för kommunen
 • Gratis offentlig lokal
 • Många besökare främjar även handeln
 • Viktig social funktion
 • Avdramatisera läsning (klassaspekt)
 • Välja och sortera information
 • Livslångt lärande
 • Del i folkhälsoarbetet
 • Livskvalitet - livsmiljö
bilden av biblioteket sammanfattning
Bilden av biblioteket - sammanfattning
 • Skönlitteratur och läsfrämjande
 • Stötta barns och ungas (sviktande) läsning!
 • Kulturarrangör (vissa kommuner)
 • Mötesplats (vissa kommuner)
 • Vad är ”information”?
politiker tj nstem n
Politiker - tjänstemän
 • Enligt Svensk biblioteksförenings undersökning 2008 hade politikerna en mer ”traditionalistisk” syn på biblioteket
 • Stämmer ej i Västernorrland
 • Politiker prioriterar ”eftersatta grupper”, tjänstemännen även ”vanliga läsare”
varum rket bibliotek vad r biblioteket f r dig
”Varumärket bibliotek” Vad är biblioteket för dig?
 • Väcker läslust
 • Ett öppet och avgiftsfritt offentligt rum
 • Ett ställe där man lånar böcker
 • Ett ställe för studier
 • Ett ställe där man får tillförlitlig information
 • Ingen har markerat ”Ett ställe där ungdomar gillar att vara”!