m dy bezdr tov ho p ipojen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Módy bezdrátového připojení

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Módy bezdrátového připojení - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Módy bezdrátového připojení. Každá Wi - Fi síť má určitý mód, podle kterého mezi sebou různé zařízení komunikují. Access Point (AP) Client – Infrastructure Client - Ad-Hoc Bridge Repeater Router. Access Point (AP).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Módy bezdrátového připojení' - oleg-beck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m dy bezdr tov ho p ipojen
Módy bezdrátového připojení
 • Každá Wi-Fi síť má určitý mód, podle kterého mezi sebou různé zařízení komunikují.
  • Access Point (AP)
  • Client – Infrastructure
  • Client - Ad-Hoc
  • Bridge
  • Repeater
  • Router
access point ap
Access Point (AP)
 • Access point (AP) (česky přístupový bod) v bezdrátové Wi-Fi síti je zařízení, ke kterému se klienti připojují.
 • Klienti spolu nekomunikují přímo, ale prostřednictvím přístupového bodu, takže nemusí být ve přímém spojení.

Obr. 1

client infrastructure
Client - Infrastructure
 • Klientské počítače se připojují na server neboli Access Point (AP) a veškerou komunikaci provádí skrze něj.

Obr. 2

client ad hoc
Client - Ad-Hoc
 • Tento mód funguje jako obyčejná LAN síť. Každý počítač komunikuje s jiným na stejné úrovni - jako by si byli sobě rovni.
 • Umožňuje sdílení souborů a internetu, tisk přes síť a ostatní věci, které jsou běžné u klasických LAN sítí. 

Obr. 3

bridge most
Bridge (most)
 • Síťový most spojuje dva segmenty téže sítě.
 • Přístupové body fungují jako mosty mezi kabelovými a bezdrátovými segmenty sítě.

Obr. 4

router sm rova
Router (směrovač)
 • Proces zvaný routování přeposílá datagramy směrem k jejich cíli.
 • Jinak řečeno, router spojuje dvě sítě a přenáší mezi nimi data.
 • Většinou v sobě zahrnuje funkci NAT (překlad adres). Tato funkce umožňuje připojit větší množství počítačů z lokální sítě do internetu bez nutnosti využití veřejné IP adresy.

Obr. 5

nastaven access pointu
Nastavení Access Pointu
 • Každý Access Point lze nastavit pomocí webového rozhraní.
 • Pro přístup k tomuto rozhraní musíte znát internetovou adresu daného zařízení.
 • Tato adresa bývá uvedena v dokumentaci a na samotném zařízení.
 • Pomocí webového rozhraní lze nastavit pracovní mód, typ zabezpečení přenosu dat a také u některých přístrojů vysílací výkon.
vys lac v kon access pointu
Vysílací výkonAccess Pointu
 • Vysílací výkon nastavujte co nejmenší (při dodržení stabilního připojení), aby nedocházelo ke zbytečnému šíření signálu mimo používaný prostor a tím k interferencím u dalších vysílačů.
 • Navyšování výkonu nad stanovenou povolenou úroveň je trestné a hrozí vysoké pokuty od ČTÚ.
 • Maximální vysílací výkon je stanoven na 100mW, to je 20 dBi . V Access pointech se udává výkon v dBi.
vys lac v kon
Vysílací výkon
 • Celkový vysílací výkon je součtem vysílacího výkonu Access Pointu a zisku antény. Od celkového vysílacího výkonu se odečtou ztráty v konektorech a kabelu.
 • Výpočet vyzářeného výkonu
 • XdBi=A – B + C
  • XdBi– celkový vyzářený výkonu v dBi
  • A – výkon zařízení
  • B – útlum použitého koaxiálního kabelu dané délky a konektorůC – zisk vysílací antény
orienta n p epo et dbi na mw
Orientační přepočetdBi na mW

dBimWdBimW

10 10 20 100

11 13 21 126

12 16 22 158

13 20 23 200

14 25 24 250

15 32 25 316

16 40 26 398

17 50 27 500

18 63 28 630

19 79 29 800

z v r p klad
Závěr - příklad
 • Při pořízení velké antény s 18dBi ziskem a nastaveným výkonem z výroby 13mW, bude celkový vysílací výkon cca 26dBi (ztráty cca 3dBi).
 • To je téměř 400mW.
 • Je to hrubé porušení předpisů, protože povolený vysílací výkon je 100mW.
 • Povolenou normu překračujete 3x.
 • Pokuty od ČTÚ se pohybují v desítkách tisíc.
ot zky k opakov n
Otázky k opakování
 • Jaké znáte módy bezdrátového připojení?
 • Jak funguje mód typu Access Point?
 • Jak funguje mód typu Bridge?
 • Jak se vypočítá celkový vysílací výkon Wi-Fi zařízení?
 • Jaká je maximální povolená hodnota vysílacího výkonu?
pou it zdroje
Použité zdroje
 • BLÁBOLIL, R. Informační a komunikační technologie. 3. rozšířené vydání. České Budějovice: KOPP, 2011.
 • BLÁBOLIL, Roman. Www.blabik.cz: Podpora výuky: „Počítačové sítě“ [online]. 23. listopadu 2012 12:50. Dostupný z WWW: http://www.blabik.cz/vyuka/ict/28_Pocitacove_site.pdf

Použité obrázky:

Vlastní

ad