slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BROEIKASEFFECT: KERNIDEE Energiebalans zon-atmosfeer-aarde bepaalt T atmosfeer . PowerPoint Presentation
Download Presentation
BROEIKASEFFECT: KERNIDEE Energiebalans zon-atmosfeer-aarde bepaalt T atmosfeer .

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 2
Download Presentation

BROEIKASEFFECT: KERNIDEE Energiebalans zon-atmosfeer-aarde bepaalt T atmosfeer . - PowerPoint PPT Presentation

oleg-beck
269 Views
Download Presentation

BROEIKASEFFECT: KERNIDEE Energiebalans zon-atmosfeer-aarde bepaalt T atmosfeer .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Invloed van omgeving (T en pH) op reacties met CO2 Onderzoeksvraag 4 CHEMIE - proeven Waaromwordtstralinggeabsorbeerd door moleculen? Onderzoeksvraag 7 FYSICA – resonantieproeven Welkegassenzijnbroeikasgassen? Kijknaarinteractie met IR straling CO2, maarook ... Onderzoeksvraag 6 FYSICA – PhET applet Hoe CO2wegnemen? Onderzoeksvraag 2 CHEMIE - proeven BROEIKASEFFECT: KERNIDEE Energiebalanszon-atmosfeer-aardebepaalt T atmosfeer. Hoe CO2produceren? Onderzoeksvraag 1 CHEMIE- proeven Meer broeikasgassen –> stijgt T Waarom? De interactietussen de moleculen van bepaaldegassen (broeikasgassen) in de atmosfeermet IR stralinggeproduceerd door de aardezorgtervoordat de IR stralingniet ‘weggaat -> T stijgt Onderzoeksvraag 5 FYSICA – PhET applet Concentratiebroeikasgassen(oa CO2) in de atmosfeer heefteeninvloed op energiebalans en dus op T Watbepaalt/beinvloedt de concentratie van CO2? Hoe wetenwat de concentratie van CO2 is? Wie/watbeinvloedt de concentratie van CO2 in de natuur? BASISKENNIS: Hoe fysica,chemie en biologiesamen het broeikaseffectkunnenverklaren Producerenlevendewezens CO2? Onderzoeksvraag 8 BIOLOGIE - proeven Meten van CO2 Onderzoeksvraag 3 CHEMIE - proeven Nemenplanten CO2 op? Onderzoeksvraag 9 BIOLOGIE - proeven

  2. VERDIEPING: INTERNET ZOEKOEFENING Klimatologie en de anderewetenschappen Atmosferischefysica METEREOLOGIE OUTPUT: Weerbericht Weersystemen Kortetermijn, max 2 weken Atmosferischewetenschappen Astrofysica Lange termijn AtmosferischeChemie KLIMATOLOGIE Klimaatalsresultaatwisselwerking ATMOSFEER ZON LAND+OCEANEN Frequentie/trends In weersystemen Wiskunde Informatica Geobiochemie Kwantitatief Complex: computer nodig! KLIMAATMODELLEN energiebalans Zon- aarde+atmosfeer Ecologie Geowetenschappen INPUT Parameters die situatiezon, aarde-atmosfeeraangeven, bv. concentratie CO2 Oceanografie Fysischegeografie Glaciologie Vulkanologie OUTPUT: T Voorspellingtemperatuuraarde Hydrologie In het verledentesten, voorspelling met oude data vergelijken