1 / 10

Norsko

Norsko. Základní údaje. Rozloha: 385 199 km² Nejvyšší bod: Galdhøpiggen ( 2  469 m) Počet obyvatel: 4  691 849 Státní zřízení: Konstituční monarchie Měna: Koruna Hlavní město: Oslo. [ 1 ]. Zeměpisné údaje. Pohoří: Skandy Fjordy: Úzké mořské zálivy vytvořené ledovcem

olathe
Download Presentation

Norsko

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Norsko

  2. Základní údaje • Rozloha:385 199 km² • Nejvyšší bod:Galdhøpiggen (2 469m) • Počet obyvatel: 4 691849 • Státní zřízení: Konstituční monarchie • Měna: Koruna • Hlavní město: Oslo [1]

  3. Zeměpisné údaje • Pohoří:Skandy • Fjordy: Úzké mořské zálivy vytvořené ledovcem • Ledovce:Jostedalsbreen • Jezera:Hornindalsvatnet • Nejhlubší v Evropě • 514 m [2]

  4. Klima • Díky Golfskému proudu mírné podnebí • Na severu subarktické • Vysoké srážky – 2000 – 3000 mm [3] Bergen

  5. Průmysl a energetika • Těžba ropy – Severní moře (Nejbohatší stát Evropy) • Zpracování dřeva • Vodní elektrárny (99 %) • Značky: • Opera [4]

  6. Kultura a věda • ThorHeyerdahl • mořeplavec, dobrodruh • vor Ra – plul z Afriky do Ameriky • Henrik Ibsen • spisovatel • A-ha, Mayhem [5]

  7. Sport • Lyžování (Dahlie, Kjus) Lillehammer • zimní olympijské hry 1994 • počet obyvatel 25 000, před OH (5000 obyvatel) [6]

  8. Památky Královský palác v Oslu [7]

  9. Zdroje Volné fotografie: [1]– https://cs.wikipedia.org/wiki/Norsko#mediaviewer/Soubor:Norway-map.png [2] – https://cs.wikipedia.org/wiki/Jostedalsbreen#mediaviewer/Soubor:Briksdalsbreen.JPG [3] – https://cs.wikipedia.org/wiki/Bergen_(Norsko)#mediaviewer/Soubor:Bergen_Norway_rainy_day.jpg [4] – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StatfjordA(Jarvin1982).jpg [5] – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ra_II_at_sea.jpg [6] – https://cs.wikipedia.org/wiki/Lillehammer#mediaviewer/Soubor:LillehammerDSC01504.JPG [7] – https://cs.wikipedia.org/wiki/Oslo#mediaviewer/Soubor:Oslo_palace1.jpg

More Related