intervisie onderwijs ondersteuners n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Intervisie onderwijs-ondersteuners PowerPoint Presentation
Download Presentation
Intervisie onderwijs-ondersteuners

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Intervisie onderwijs-ondersteuners - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Intervisie onderwijs-ondersteuners. 15/10/2009. Intervisie: opbouw . Syllabi: overzicht en verdere initiatieven Planning sessies 2009-2010 Ervaringsuitwisseling. Intervisie: opbouw . Syllabi: overzicht en verdere initiatieven Planning sessies 2009-2010 Ervaringsuitwisseling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Intervisie onderwijs-ondersteuners' - olaf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
intervisie opbouw
Intervisie: opbouw
 • Syllabi: overzicht en verdere initiatieven
 • Planning sessies 2009-2010
 • Ervaringsuitwisseling

Intervisie onderwijsondersteuners

intervisie opbouw1
Intervisie: opbouw
 • Syllabi: overzicht en verdere initiatieven
 • Planning sessies 2009-2010
 • Ervaringsuitwisseling

Intervisie onderwijsondersteuners

richtlijnen syllabi overzicht
Richtlijnen syllabi - overzicht
 • Grote verscheidenheid
 • Afhankelijk van faculteit (cultuur, …)
 • Enkele categorieën
  • Een illustratie…

Intervisie onderwijsondersteuners

richtlijnen syllabi
Richtlijnen syllabi
 • Vertrekkende van indeling syllabus wordt een korte omschrijving gegeven bij wat onder elk onderdeel verstaan kan worden
  • Bijvoorbeeld:
   • ‘Doelstellingen: naast de algemene doelstellingen van het vak moeten ook de generieke doelstellingen van de bacheloropleiding vermeld worden indien die gerealiseerd worden in het opo.
   • De doelstellingen geven aan wat de studenten als het resultaat van het leerproces moeten bereiken. Doelstellingen worden concreet geformuleerd.
 • Screenshots KULoket met aanduiding belangrijkste knoppen/stappen

Intervisie onderwijsondersteuners

richtlijnen syllabi1
Richtlijnen syllabi
 • Vertrekkende van indeling syllabus wordt een korte omschrijving gegeven bij wat onder elk onderdeel verstaan kan worden
 • Uitgebreide informatie over evaluatieactiviteiten (juridisch)
  • Bijvoorbeeld:
   • Evaluatievorm
   • Wegingen binnen het opo
   • Aanwezigheidsplicht mbt praktische onderdelen, stage of voldoende deelname aan groepsverplichtingen
   • Afspraken mbt opdrachten
   • Vermelding pass/fail evaluatie

Intervisie onderwijsondersteuners

richtlijnen syllabi2
Richtlijnen syllabi
 • Informatie bij grote onderdelen syllabus, met voorbeelden van goede omschrijvingen en gebruik van steekkaarten (onderwijskundig)
 • Bijvoorbeeld

Leeractiviteiten zijn handelingen die een student verricht om de doelstellingen van een opleidingsonderdeel te realiseren. In de syllabus moet worden beschreven welke handelingen docenten van studenten verwachten. De docent gaat er van uit dat de beschreven leeractiviteiten de studenten zullen helpen bij het realiseren van de doelstellingen (bijv. noteren tijdens het hoorcollege, vragen stellen, bijkomende informatie opzoeken...)

De leeractiviteiten worden steeds geformuleerd in termen van de student.

Mogelijke werkwoorden: Inoefenen, relateren, structureren, analyseren, ….

 • Uitgebreide informatie bij evaluatieactiviteiten (juridisch)

Intervisie onderwijsondersteuners

richtlijnen syllabi3
Richtlijnen syllabi
 • Ahv screenshots kuloket / syllabus-layout
  • Toelichting bij te nemen stappen bij update syllabus
  • Omschrijving bij wat onder de verschillende onderdelen thuis hoort
  • Input over ‘hoe onderwijskundig invullen’ van verschillende onderdelen (verwijzing naar steekkaarten)
 • Uitgebreidere informatie bij evaluatieactiviteiten (juridisch)

Intervisie onderwijsondersteuners

richtlijnen syllabi4
Richtlijnen syllabi
 • Overlegmoment in 4 groepjes
  • Waarom heb je voor deze aanpak gekozen?
  • Wat is het doel?
  • Wat zijn positieve/negatieve punten
  • Heb je ideeën uit een andere aanpak opgedaan?

Intervisie onderwijsondersteuners

naar de toekomst
Naar de toekomst…

Brainstorm: Welke vragen willen we nog

beantwoord zien in een volgende sessie?

Intervisie onderwijsondersteuners

intervisie opbouw2
Intervisie: opbouw
 • Syllabi: overzicht en verdere initiatieven
 • Planning sessies 2009-2010
 • Ervaringsuitwisseling

Intervisie onderwijsondersteuners

planning 09 10
Planning 09-10
 • Journal Club
  • 30/10/2009- academische cultuur
  • 11/12/2009- waardering onderwijs
  • 12/02/2010 – leiderschap & veranderingsman.
  • 02/04/2010 – acad.cultuur
  • 11/06/2010 – waardering onderwijs
 • Intervisies
  • 15/10/2009
  • 19/11/2009
  • 18/03/2009
  • 17/06/2009

 Met casussen

Intervisie onderwijsondersteuners

planning 09 10 casussen
Planning 09-10: Casussen
 • Wat? Een casus is een beschrijving van een gebeurtenis of situatie
 • Waarom? Casussen worden het best gebruikt om te leren/professionaliseren over rollen waarin beslissingen gemaakt moeten worden.
 • Bv: Voor onderwijsondersteuners: hoe reageren op actuele problemen die je tegenkomt in praktijk.

Intervisie onderwijsondersteuners

casussen ontwerp
Casussen: ontwerp
 • Selecteer een onderwerp: een ervaring die je graag aan de groep wilt voorleggen
  • Interessant voor jezelf: feedback over een situatie waarmee je geconfronteerd wordt/werd
  • Herkenbaar voor collega’s  ° discussie / reflectie
 • Uitschrijven van de casus: de casus voorzien met alle of met onvolledige informatie? Moeten lezers de casus snel verstaan of mbv conversatie verder uitklaren?

Intervisie onderwijsondersteuners

casussen bespreking
Casussen: bespreking
 • Tijdens de intervisie….
  • De casus schetsen
  • Discussie faciliteren
   • Belangrijke elementen oplijsten die bediscussieerd moeten worden
   • Lijst maken met aantal richtinggevende vragen

De input over casussen is gebaseerd op

 • Merseth, K.K. (1994). Cases, case methods, and the professional development of educators. ERIC Digest.
 • Jarz, E. M., Kainz, G. A., & Walpoth, G. (1997). Multimedia-based case studies in education: Design, development, and evaluation of multimediabased case studies. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 6 (1),23-46.
 • Merseth, K. (1991). The early history of case-based instruction: Insights for teacher education today. Journal of Teacher Education, 42 (4), 243-249.

Intervisie onderwijsondersteuners

intervisie opbouw3
Intervisie: opbouw
 • Syllabi: overzicht en verdere initiatieven
 • Planning sessies 2009-2010
 • Ervaringsuitwisseling

Intervisie onderwijsondersteuners