Intelligente monitoring licht verstandelijk gehandicapten
Download
1 / 23

Intelligente Monitoring Licht Verstandelijk Gehandicapten - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Intelligente Monitoring Licht Verstandelijk Gehandicapten. Case study Zorg Innovatie. Inhoud. Achtergrond & aanleiding project Innovaties Zorg & Technologie Relatie met ondernemerschap Project: opzet, partners en ambitie De case: ‘Licht verstandelijk gehandicapten’ Thema’s Techniek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Intelligente Monitoring Licht Verstandelijk Gehandicapten' - olaf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Intelligente monitoring licht verstandelijk gehandicapten

Intelligente MonitoringLicht Verstandelijk Gehandicapten

Case study Zorg Innovatie


Inhoud
Inhoud

 • Achtergrond & aanleiding project

 • Innovaties Zorg & Technologie

 • Relatie met ondernemerschap

 • Project: opzet, partners en ambitie

 • De case: ‘Licht verstandelijk gehandicapten’

 • Thema’s

  • Techniek

  • Gebruikers

  • Organisatie

  • Cliënten

  • Markt & financieel-economisch

  • Juridisch-ethisch

  • Verbinding met onderwijs

Lectoraat New Business & ICT


Aanleiding
Aanleiding

Algemene constatering in de zorg (en andere markten):

 • Arbeidsmarktvraagstuk

  • Vergrijzing & Ontgroening: acuut tekort aan personeel verwacht in de Zorg; in Noord-Nederland vanaf 2013

 • Kostenvraagstuk

  • meer mensen vragen meer zorg

  • minder mensen dragen bij

 • Kwaliteitsvraagstuk

  • Hoe kwaliteit van zorg te handhaven & verbeteren

   Oplossing:

 • Technologie !?

Lectoraat New Business & ICT


Innovaties zorg technologie
Innovaties Zorg & Technologie

Veel projecten en pilots; weinig duurzame toepassingen

Geconstateerde bottlenecks

 • Gebruikersacceptatie

 • Geen positieve businesscase voor alle partijen in de keten

 • Organisatorische inbedding

 • Juridisch-ethische issues

 • Infrastructurele problemen

 • Sterk geprotocolleerd beroepenveld

 • ‘Cost of failure’

 • Opschaling / “not invented here”

Bronnen: gesprekken, workshops, paneldiscussies, LinkedIn-discussies

Lectoraat New Business & ICT


Relatie met ondernemerschap
Relatie met ondernemerschap

Succesvolle innovatie heeft vele kritische succesfactoren

 • Goed ondernemerschap = succesvolle innovatie

 • Opdracht van CvB aan KCO: ondersteun bij ontwikkeling spin off-business o.b.v. resultaten Healthy Ageing en Energie Transitie

 • Behoefte aan meer inzicht hoe nieuwe business opportunities in de Zorg- en Energiemarkt van de grond kunnen komen

 • Lector New Business Development met speciale aandacht voor Healthy Ageing en Energie Transitie wordt momenteel geworven binnen KCO

Lectoraat New Business & ICT


Project im lvg
Project IM LVG

Welke kritische succesfactoren moeten geadresseerd worden?

 • Looptijd

 • Augustus 2009 – Juli 2011

 • Basissysteem ontwikkeld

 • Installatie, nul- en effectmetingen vanaf oktober 2010

Partners

 • Stichting NOVO

 • AVICS

 • Hanzehogeschool Groningen (penvoerder)

  Financiering

 • Budget € 250.000

 • 60% door Provincie Groningen i.h.k.v. IAG2-programma

 • AVICS levert apparatuur en kennis

 • NOVO levert zorgdeskundigheid

 • HG levert kennis & ervaring (lector, docenten) en onderzoekscapaciteit & handjes (studenten)

 • Ambitie

 • Middels een multidisciplinaire aanpak grip krijgen op al die randvoorwaarden die van belang zijn om te komen tot een duurzame innovatie in de Zorg.

Lectoraat New Business & ICT


Intelligente monitoring licht verstandelijk gehandicapten

Stichting NOVO

Noord-Nederland / begeleiding verstandelijk gehandicapten

 • NOVO: ca 1850 cliënten / 1300 medewerkers

 • NOVO begeleidt in de regio stad 390 cliënten: stad Groningen, Haren, Hoogkerk, Roden, Nieuw Roden, Leek, Tolbert, Paterswolde, Kornhorn en Ulrum

 • 175 cliënten in een woongemeenschap en 65 clienten bij een steunpunt

 • 150 cliënten ambulant, extramuraal waarvan 40 cliënten met een PGB

 • Gezins- en leefsituatie:

  • De meeste cliënten zijn ongetrouwd en wonen niet duurzaam samen

  • In de regio stad begeleidt NOVO 28 vrouwelijke cliënten met 1 of meer kinderen

  • NOVO begeleidt 8 echtparen

  • Cliënten ambulant wonen vaak in een bedreigende omgeving

  • 70 cliënten hebben geen contactpersoon

Lectoraat New Business & ICT


Intelligente monitoring licht verstandelijk gehandicapten

Eerst voorzien in de Basisbehoeften Veilige huisvesting

Betrouwbare begeleider

Veilige sociale omgeving, uit de criminaliteit, veilige relaties

Gezondheid: verslaving, regelmatig eten en drinken, juist medicijngebruik, hygiène

Werk of dagbesteding: dagstructuur

Schuldenvrij maken, inkomen regelen, administratie op orde maken

Daarna:

Blijvend voorzien in de basisbehoeften

Leren daarin zo veel mogelijk zelf te doen: met ondersteuning op eigen benen staan, zelfvertrouwen

Daarna:

Ontwikkeling en ontplooiing

Stichting NOVO

Activiteiten: wanneer je geen huis en geen thuis hebt

Lectoraat New Business & ICT


Intelligente monitoring licht verstandelijk gehandicapten

NOVO Woongemeenschappen

WGS Lohman

WGS Kornalijn

WGS Antillenstraat

WGS JG Huis

WGS Confiance

Lectoraat New Business & ICT


Novo ambulant
NOVO Ambulant

Lectoraat New Business & ICT


Intelligente monitoring licht verstandelijk gehandicapten

AVICS

Zeer ervaren in ICT-projecten in de Zorg

 • Sinds 2002

 • 35 werknemers

 • Omzet van ca €6 M per jaar

 • Ruim 150 projecten gerealiseerd

 • Systeem Integrator

  • Leverancier onafhankelijk

  • Geen reseller / distribiteur / producent

  • Nationale projecten met hoge complexiteit

  • Landelijk dekkend

  • Consultancy-Functioneel-Technisch-Realisatie-Service

  • Eigen Research and Development (3 fte)

  • Nationale en internationale subsidietrajecten (WBSO, IAG1, IAG2, AAL Rosetta)

 • Markt

  • Zorg 98%

  • Telecom 1 %

  • Industriele Automatisering 1 %

Lectoraat New Business & ICT


Intelligente monitoring licht verstandelijk gehandicapten

De Case

Licht verstandelijk gehandicapten

 • IQ ca 50-85

 • Behoefte aan rust, orde en regelmaat

 • Beperkt besef van tijd, tijdsduur, plaats, afstand, risico’s, goed/fout

 • Moeite met oorzaak-gevolg, als-dan, in actie komen, plannen, dingen afmaken

 • Huidige ondersteuning via menselijke interventies: observeren, signaleren en interveniëren

 • Begeleiding voornamelijk reactief

Lectoraat New Business & ICT


Intelligente monitoring licht verstandelijk gehandicapten

De Case

Gewenste verbeteringen

 • Zo veel mogelijk observeren, signaleren en interveniëren overnemen door (technische) hulpmiddelen (arbeidsmarkt & kosten)

 • Bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten (‘kwaliteit van leven’)

 • Begeleiding van reactief naar proactief

 • Begeleiding van operationeel naar tactisch

 • Verlaging van het aantal incidenten en escalaties

Lectoraat New Business & ICT


Intelligente monitoring licht verstandelijk gehandicapten

Scenario’s

Geselecteerd o.b.v. belang cliënt

 • Dag-/nachtritme bewoner

  • Opstaan

  • Wonen

  • Naar bed

 • Energiebesparing in de woning

  • Temperatuur

  • Verwarming aan/uit

  • Raam open/dicht

 • Woon-/werkverkeer bewoner

  • Locatie

  • Tijdstip

  • Duur

Lectoraat New Business & ICT


Intelligente monitoring licht verstandelijk gehandicapten

Techniek

Systeemopzet

Hosted Domotica Server

Ambulante

Team

Alarm Server

Woon

Rapportage

Expert

Systeem

Werk

LVG’er

Zorgverlener

Script Editor

Database

Lectoraat New Business & ICT


Intelligente monitoring licht verstandelijk gehandicapten

Techniek

Sensoren & actoren kunnen naar believen worden toegevoegd

 • Sensoren:

  • Bedmat

  • Bewegingsmelders (slaapkamer, woonkamer, badkamer)

  • Deurcontact (buitendeur)

  • Raamcontacten

  • Temperatuurmeting (bij voorkeur op de radiator zelf)

 • Actoren:

  • Verlichtingssturing

  • CV-sturing (optioneel)

  • Spreekluister-unit

Lectoraat New Business & ICT


Intelligente monitoring licht verstandelijk gehandicapten

Gebruikers

Cliënten zijn geen gebruikers

 • Gebruikers zijn:

  • Orthopedagogen: gebruiken het systeem om effectieve interventies te ontwikkelen

  • Begeleiders: gebruiken het systeem om een deel van hun taken naar te delegeren

 • Interactieve, exploratieve en iteratieve ontwikkel-methodiek (Agile) om gebruikersacceptatie te realiseren

 • Intellectueel eigendom is gezamenlijk ontwikkelde kennis over effectieve interventies: co-development

 • Systeem kan ingezet worden voor andere zorginstellingen, andere type cliënten, andere scenario’s

Lectoraat New Business & ICT


Intelligente monitoring licht verstandelijk gehandicapten

Organisatie

Project is geen automatisering, maar verandertraject

 • Systeem heeft geen consequenties voor verdeling verantwoordelijkheden

 • Ontwikkelen nieuwe werkwijzen t.b.v. proactief handelen

 • Medewerkers ontwikkelen van operationele naar tactische taken

 • Opschaling naar anderen dan

 • Betrouwbaarheid

  • Systeem betrouwbaar, maar nooit 100%

  • Self test (systeem)

  • Fall back-scenario’s en draaiboeken (organisatie)

Lectoraat New Business & ICT


Intelligente monitoring licht verstandelijk gehandicapten

Cliënten

Kwaliteit van leven

 • Doelstelling: minder escalaties, minder lasten om terug te komen in ‘normaal gedrag’, minder inzet ‘blauwe zwaailicht’-diensten

 • Proactieve interventies ook gericht op aanleren gewenst gedrag

 • Hoe leren licht verstandelijk gehandicapten?

  • Conditionering vs causaliteit

  • Straffen en belonen

  • Relatie met actoren en effectiviteit interventies

  • Nog redelijk onbekend onderwerp

Lectoraat New Business & ICT


Intelligente monitoring licht verstandelijk gehandicapten

Markt & Financieel-economisch

Wetenschappelijke opzet t.b.v. gevalideerde effectberekeningen

 • Nul- en effectmetingen t.b.v. onderbouwing:

  • Medische effectiviteit

  • Businesscase

 • Businesscases voor schakels in een keten

 • Businesscase moet kloppen voor de hele keten

 • Aannames over marktprijzen en tarieven

 • Aannames over opschaling

 • Aannames over waarde van niet meetbare opbrengsten (bv ‘kwaliteit van leven’)

Zorgkantoor/ Zorgverzekeraar

Zorgaanbieder

ICT-aanbieder

Lectoraat New Business & ICT


Intelligente monitoring licht verstandelijk gehandicapten

Juridisch-ethisch

Zorgvuldige belangenafwegingen

 • Systeem betekent een inbreuk op de privacy

 • Is dat erg?

 • Belang cliënt:

  • Recht op privacy, maar ook

  • Recht op goede zorg

 • Belang zorgaanbieder: goede, betaalbare zorg

 • Maatregelen:

  • Duidelijke afspraken met cliënten

  • Zorgvuldig informatiemanagement: onderzoek en operatie

  • Uit-knop

 • Aansprakelijkheid

 • Medisch Ethische Toetsings Commissie

Lectoraat New Business & ICT


Intelligente monitoring licht verstandelijk gehandicapten

Verbinding met onderwijs

Tientallen studenten ingezet t.b.v. multidisciplinaire aanpak

 • Stage- en afstudeeropdrachten

  • Informatie & Communicatie Technologie

  • Human Technology

  • HBO Recht

  • Accountancy

 • Minoren

  • Zorg & Technologie

  • CENSI: Sensor Technologie / HIT

 • Als case bij software engineering / Agile

 • Docenten

  • ICT

  • HIT

  • AGS

  • IBS

Lectoraat New Business & ICT


Kenniscentrum ondernemerschap zernikeplein 7 9747 as groningen www hanze nl kco

Kenniscentrum OndernemerschapZernikeplein 79747 AS Groningenwww.hanze.nl/kco