Poj cie algorytmu
Download
1 / 22

POJ?CIE ALGORYTMU - PowerPoint PPT Presentation


 • 248 Views
 • Uploaded on

POJĘCIE ALGORYTMU. Pojęcie algorytmu Etapy rozwiązywania zadań Sposoby reprezentowania algorytmów Lista kroków Schemat blokowy Drzewo algorytmu Program w języku programowania (C++) Algorytmy liniowe Algorytmy warunkowe. POJĘCIE ALGORYTMU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POJ?CIE ALGORYTMU' - oksana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Poj cie algorytmu
POJĘCIE ALGORYTMU

Pojęcie algorytmu

Etapy rozwiązywania zadań

Sposoby reprezentowania algorytmów

Lista kroków

Schemat blokowy

Drzewo algorytmu

Program w języku programowania (C++)

Algorytmy liniowe

Algorytmy warunkowe


Poj cie algorytmu1
POJĘCIE ALGORYTMU

Algorytm jest to precyzyjny opis sposobu rozwiązania określonego zadania lub osiągnięcia jakiegoś celu.

Algorytm - w matematyce oraz informatyce skończony, uporządkowany ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Algorytm ma przeprowadzić system z pewnego stanu początkowego do pożądanego stanu końcowego.


Poj cie algorytmu2
POJĘCIE ALGORYTMU

Algorytm jest dokładnym przepisem na rozwiązanie problemu lub osiągnięcie jakiegoś celu, realizowanym w skończonej liczbie kroków.

Istnieje wiele sposobów rozwiązania danego zadania, stąd każdemu problemowi odpowiada wiele metod prowadzących do prawidłowych wyników.


Poj cie algorytmu3
POJĘCIE ALGORYTMU

Pojęcie algorytm pochodzi od brzmienia fragmentu nazwiska arabskiego matematyka i astronoma Muhammada ibn Musa Al-Chorezmi’ego,uznawanego za prekursora obliczeniowych metod w matematyce. Żył na przełomie VIII i IX wieku i to on upowszechnił system dziesiętny i stosowanie zera jako symbolu oznaczającego „nic”.


Etapy rozwi zywania zada
ETAPY ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ

 • Określenie specyfikacji zadania

 • Zbadanie, czy analizowany problem ma rozwiązanie

 • Zapisanie algorytmu w wybranej postaci (notacji)

 • Analiza poprawności

 • Wykonanie obliczeń na komputerze (testowanie programu)

 • Analiza własności wybranego algorytmu


Etapy rozwi zywania zada1
ETAPY ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ

 • Określenie specyfikacji zadania:

  • Dane (dane wejściowe)

  • Wyniki (dane wyjściowe)

   Określamy dane wejściowe, wyniki, podajemy ich typ (l. rzeczywiste, całkowite itp.)

 • Zbadanie, czy analizowany problem ma rozwiązanie oraz wybór algorytmu.

  Istnieje wiele sposobów wykonania danego zadania, z czego wynika, że można skonstruować wiele algorytmów rozwiązujących dany problem.


Etapy rozwi zywania zada2
ETAPY ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ

 • Zapisanie algorytmu w wybranej postaci (notacji)

  • Opis słowny

  • Lista kroków

  • Pseudokod

  • Schemat blokowy

  • Drzewo algorytmu

  • Program

 • Analiza poprawności (poprawność alg.)

  Algorytm jest poprawny, jeśli dla każdych danych wejściowych jest skończony, a wyniki są poprawne – zgodne ze specyfikacją zadania.


Etapy rozwi zywania zada3
ETAPY ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ

 • Wykonanie obliczeń na komputerze (testowanie programu)

  Testowanie programu, który jest implementacją algorytmu, dla różnych danych. Algorytm powinien działać dla dowolnych danych wejściowych dając poprawne wyniki.

 • Analiza własności wybranego algorytmu

  Ocena efektywności przyjętego rozwiązania, złożoności obliczeniowej (czasowej i pamięciowej) oraz błędów zaokrągleń wynikających z obliczeń na liczbach przybliżonych.


Sposoby reprezentowania algorytm w
SPOSOBY REPREZENTOWANIA ALGORYTMÓW

 • Lista kroków

 • Schemat blokowy

 • Drzewo algorytmu

 • Program w języku programowania


Pojecie algorytmu 1348361

Algorytm w postaci Listy kroków

Lista kroków jest opisem - instrukcją wykonania czynności opisanych kolejno w punktach.

Przykład. Skonstruuj algorytm na obliczenie sumy dwóch dowolnych liczb całkowitych.

Dane: a, b dowolne liczby całkowite.

Wynik: s – suma dwóch liczb obliczona ze wzoru s=a+b.

Krok 1. rozpocznij algorytm.

Krok 2. Wczytaj (podaj lub wprowadź) dwie dowolne liczby całkowite a, b.

Krok 3. Oblicz sumę ze wzoru s=a+b.

Krok 4. Wypisz wynik sumy s.

Krok 5. Zakończ algorytm.


Pojecie algorytmu 1348361

Schemat blokowy

jest graficzną reprezentacją słownego zapisu algorytmu.

Algorytm w postaci Schematu Blokowego


Pojecie algorytmu 1348361

Algorytm w postaci Drzewa Algorytmu

Drzewo algorytmu rozwiązujące równanie liniowe ax+b=0


Pojecie algorytmu 1348361

Algorytm przedstawiony w Języku Programowania

Aby przedstawić algorytm w postaci programu

(czyli zapisany w języku programowania) trzeba go zbudować z ciągu instrukcji określonego języka programowania.

//algorytm obliczający sumę n kolejnych liczb naturalnych: 1, 2, ..., n (n>0)

#include <iostream>

using namespace std;

main()

{

int n, s;

cout<<"podaj n: ";

cin>>n;

s=n*(n+1)/2;

cout<<"s = "<<s<<endl;

//system("pause");

return 0;

}


Algorytm liniowy
Algorytm liniowy

algorytm składający się z ciągu instrukcji, które są wykonywane jedna po drugiej w kolejności, jaka wynika z ich następstwa w zapisie. Nazywany jest również algorytmem sekwencyjnym. Realizuje jeden ciąg działań sekwencyjną (blok po bloku).

Cechy algorytmu liniowego:

 • nie sprawdza się żadnych warunków

 • nie przemieszcza się w inne niż kolejne miejsca algorytmu

 • nie wraca się do wcześniejszych punktów lub bloków algorytmu.


Algorytm warunkowy
Algorytm warunkowy

Algorytm z warunkami charakteryzuje się realizacją kilku ciągów działań, występowaniem sytuacji warunkowych (jednej lub więcej).

Ich wynik decyduje o wyborze danego ciągu działań.

Prezentowanie algorytmu z warunkami w schemacie blokowym jest bardziej przejrzyste niż w liście kroków, lepiej widoczne są przejścia w zależności od spełnienia bądź niespełnienia warunku.


Pojecie algorytmu 1348361

Lista kroków

algorytm na obliczenie sumy dwóch liczb

Specyfikacja:

 • Dane

 • Wynik

 • Lista kroków (instrukcji)

Dane: a, b dowolne liczby całkowite.

Wynik: s – suma dwóch liczb obliczona ze wzoru s=a+b.

Krok 1. rozpocznij algorytm.

Krok 2. Wczytaj (podaj lub wprowadź) dwie dowolne liczby całkowite a, b.

Krok 3. Oblicz sumę ze wzoru s=a+b.

Krok 4. Wypisz wynik sumy s.

Krok 5. Zakończ algorytm.


Schemat blokowy bloki graniczne
Schemat blokowy – Bloki graniczne

START

 • Skrzynka START ma tylko jedno połączenie wychodzące a skrzynka STOP tylko jedno połączenie dochodzące.

 • Wewnątrz skrzynki umieszcza się napis START, POCZĄTEK, KONIEC, STOP.

 • Schemat może mieć tylko jedną skrzynkę START oraz jedną skrzynkę STOP.

STOP


Schemat blokowy blok wej cia wyj cia
Schemat blokowy – blok Wejścia-Wyjścia

 • Skrzynka odpowiada za wprowadzanie danych i wyprowadzanie, wyświetlanie wyników i komunikatów.

 • Blok ma jedno połączenie na wejście i jedno na wyjście

 • Wyświetlenie danych tekstowych obejmujemy cudzysłowem „podałeś złą daną”

WE / WY


Schemat blokowy blok operacyjny
Schemat blokowy – blok operacyjny

 • Skrzynka zawiera operacje, działanie (jedno lub więcej) najczęściej arytmetyczne (oraz przypisanie wartości).

 • Blok ma jedno połączenie na wejście i jedno na wyjście

x=10


Schemat blokowy blok warunkowy
Schemat blokowy – blok warunkowy

 • Inaczej blok warunkowy

 • Skrzynka określa wybór jednej z dwóch możliwych dróg działania

 • Gdy warunek (test logiczny) jest prawdziwy, idziemy drogą na T (Tak), w przeciwnym razie idziemy drogą Nie (gałąź nieoznaczona).

a>0

T


Schemat blokowy przyk ad
Schemat blokowy - przykład

 • Schemat blokowy na obliczenie iloczynu dwóch liczb.

 • Jest to algorytm liniowy.