osobine li nosti kroz vrijeme stabilnost promjene i koherentnost n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Osobine ličnosti kroz vrijeme: stabilnost, promjene i koherentnost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Osobine ličnosti kroz vrijeme: stabilnost, promjene i koherentnost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Osobine ličnosti kroz vrijeme: stabilnost, promjene i koherentnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Osobine ličnosti kroz vrijeme: stabilnost, promjene i koherentnost. Uvod. Pojmovi : Razvoj ličnosti -stabilnosti u osobinama ličnosti i načini na koje se one mijenjaju kroz vrijeme Oblici stabilnosti osobina ličnosti :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Osobine ličnosti kroz vrijeme: stabilnost, promjene i koherentnost' - oksana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Uvod
 • Pojmovi:
 • Razvoj ličnosti-stabilnosti u osobinama ličnosti i načini na koje se one mijenjaju kroz vrijeme
 • Oblici stabilnosti osobina ličnosti:

a) diferencijalna stabilnost-zadržavanje iste pozicije unutar grupe prema nekoj osobini ličnosti

b) apsolutna stabilnost-zadržavanje prosječne razine neke osobine unutar grupe

c) koherentnost osobina ličnosti-stabilnost redoslijeda rangova uz postojanje promjena u manifestaciji određenih osobina ličnosti kroz vrijeme

 • Promjene osobina ličnosti -internalne promjene koje traju duže vrijeme
tri razine analize
Tri razine analize
 • Stabilnost i promjene u osobinama ličnosti možemo pratiti na tri razine:

a) populacija-promjene koje svi doživljavamo od djetinjstva do odrasle dobi

b) grupne razlike-razlike u promjenama osobina ličnosti između različitih grupa

c) individualne razlike-predviđanje kod koga će doći do promjena u osobinama ličnosti

stabilnost osobina li nosti kroz vrijeme
Stabilnost osobina ličnosti kroz vrijeme
 • Rano djetinjstvo:
 • temperament-individualne razlike u osobinama ličnosti koje se javljaju vrlo rano u životu, vjerojatno imaju naslijednu osnovu i često su u podlozi ponašanja vezanih uz emocionalnost i pobudljivost
 • Rothbart (1981,1986)- longitudinalno istraživanje (od 3. do 12. mj):

- individualne razlike u temperamentu javljaju se vrlo rano u životu

- za većinu osobina postoji prosječna razina stabilnosti tijekom 1. godine života

- razina motoričke aktivnosti i učestalost smijanja najstabilniji kroz vrijeme

- stabilnost osobina veća je za kraće nego za dulje vremenske intervale

- stabilnost temperamenta povećava se s dobi

stabilnost osobina li nosti kroz vrijeme1
Stabilnost osobina ličnosti kroz vrijeme
 • Djetinjstvo:
 • Block & Block (1980)-longitudinalno istraživanje (od 3. godine do odrasle dobi)-praćena opća razina aktivnosti pomoću aktometra i procjena učitelja:

- koeficijent valjanosti- povezanost između različitih mjera dobivenih u isto vrijeme

- koeficijent stabilnosti-povezanost između istih mjera, dobivenih u različitim vremenima ispitivanja

- značajna, pozitivna povezanost između mjera aktivnosti dobivenih pomoću aktometra i pomoću procjena učitelja

- značajne, pozitivne korelacije između razina aktivnosti u mlađoj i u starijoj dobi-stabilna osobina kroz vrijeme

- korelacije su manje što je interval između dva mjerenja veći

 • Olweus (1979)- metaanaliza 16 longitudinalnih istraživanja agresivnosti:

- razlike u stupnju agresivnosti javljaju se već oko 3. godine života

- diferencijalna stabilnost tijekom vremena

- koeficijenti stabilnosti opadaju s vremenom, kako se vremenski intervali između dva testiranja povećavaju

stabilnost osobina li nosti kroz vrijeme2
Stabilnost osobina ličnosti kroz vrijeme
 • Odrasla dob:
 • Diferencijalna stabilnost:
 • Costa & McCrae (1994)- neuroticizam, ekstraverzija, otvorenost ka iskustvima, ugodnost i savjesnost stabilni kroz vrijeme (prosječna korelacija- 0.65)
 • Trzesnievski, Donnellan i Robins (2003)- stabilnost samopoštovanja kroz vrijeme
 • Slični nalazi i za prosocijalnu orijentaciju i interpersonalnu empatiju
 • Roberts i DelVecchio (2000)- stabilnost ličnosti linearno raste od djetinjstva do 50. godine života, kada dostiže vrhunac, nakon čega ostaje na istoj razini
stabilnost osobina li nosti kroz vrijeme3
Stabilnost osobina ličnosti kroz vrijeme
 • Apsolutna stabilnost:
 • Osobine ličnosti u okviru ˝big-five˝ modela uglavnom pokazuju stabilnost prosječne razine (apsolutna stabilnost) tijekom vremena (osobito nakon 50. godine), ali postoje i male, ali konzistentne promjene (osobito tijekom 20-ih godina): tendencija smanjivanja otvorenosti ka iskustvima, ekstraverzije i neuroticizma, a povećavanja savjesnosti i ugodnosti do 50. godine života
 • Osobine ličnosti mogu se mijenjati i kroz terapiju
 • Piedmont (2001)- evaluacija učinkovitosti programa za rehabilitaciju ovisnika o drogama:

- smanjenje neuroticizma i povećanje savjesnosti i ugodnosti

promjene u osobinama li nosti
Promjene u osobinama ličnosti
 • Promjene u samopoštovanju od adolescencije do odrasle dobi:
 • Block & Robins (1993)- longitudinalno istraživanje (od 14. do 23. godine)

- samopoštovanje- razlika između realnog ja i idealnog ja

- samopoštovanje se kod žena smanjuje s dobi, a kod muškaraca povećava

- postoji niz osobina ličnosti povezanih s promjenama u samopoštovanju koje se razlikuju ovisno o spolu

 • Promjene u fleksibilnosti i impulzivnosti:
 • Dudek & Hall (1991)- longitudinalno istraživanje na arhitektima (interval-25 godina):

- kreativniji arhitekti postizali su više rezultate na dimenzijama spontanosti, nezavisnosti i motiviranosti, a manje kreativni na dimenziji konformnosti

- kod svih ispitanika došlo je do smanjenja impulzivnosti i fleksibilnosti tijekom godina

promjene u osobinama li nosti1
Promjene u osobinama ličnosti
 • Promjene u autonomnosti, dominantnosti, motivaciji za rukovođenjem i ambicioznosti:
 • Howard & Bray (1988)-longitudinalno istraživanje na direktorima (interval-20 godina):

- snažan pad u ambicioznosti, osobito u prvih 8 godina (posebno kod fakultetski obrazovanih muškaraca)

- povećanje autonomnosti, dominantnosti i motivacije za rukovođenjem

 • Promjene u traženju uzbuđenja:
 • Zuckerman (1974)- traženje uzbuđenja povećava se od djetinjstva do adolescencije i dostiže vrhunac u kasnoj adolescenciji (od 18. do 20. godine), a zatim opada sa starenjem
promjene u osobinama li nosti2
Promjene u osobinama ličnosti
 • Promjene u femininosti:
 • Helson i Wink (1992)- longitudinalno istraživanje na visokoobrazovanim ženama (interval-10 godina)-femininost se smanjila
 • Promjene u kompetentnosti:
 • Helson i Wink (1992)-povećanje osjećaja kompetentnosti u funkciji dobi kod žena; kod muškaraca percipirana kompetentnost ostala stabilna
 • Promjene u neovisnosti u funkciji promjena u tradicionalnim ulogama
 • Helson (1990)- kod zaposlenih majki (neotradicionalno), razvedenih majki i žena koje rade neovisnost se s vremenom značajno povećala, dok je kod kućanica (tradicionalno) ostala stabilna
promjene u osobinama li nosti3
Promjene u osobinama ličnosti
 • Promjene osobina ličnosti kroz kohorte: promjene u asertivnosti žena u funkciji promjena u socijalnom statusu i ulogama:
 • Pitanje jesu li promjene u osobinama ličnosti posljedica stvarnih internalnih promjena koje se javljaju kod svih ljudi ili su pak posljedica promjena u društvu i vremenu u kojem se živi (efekt kohorte)
 • Twenge (2001)- rezultati žena na skalama asertivnosti povećavali su se i smanjivali ovisno o tome kojoj su kohorti žene pripadale
 • Slični nalazi i za dominantost
 • Kod muškaraca nije bilo takvih promjena
koherentnost osobina li nosti predikcija socijalno relevantnih ishoda
Koherentnost osobina ličnosti: predikcija socijalno relevantnih ishoda
 • Bračna stabilnost, zadovoljstvo brakom i razvod:
 • Kelly & Conley (1987)- longitudinalno istraživanje na 300 parova (interval- 45 godina):

- najbolji prediktori za nezadovoljstvo brakom i razvod: neuroticizam muža i žene i impulzivnost muža

 • Bonanno i sur. (2002)- longitudinalno istraživanje na 205 pojedinaca prije i poslije smrti partnera:

- najbolji prediktor za uspješno nošenje s gubitkom partnera je emocionalna stabilnost

koherentnost osobina li nosti predikcija socijalno relevantnih ishoda1
Koherentnost osobina ličnosti: predikcija socijalno relevantnih ishoda
 • Alkoholizam i emocionalni poremećaji:
 • Conley & Angelides (1984)- neuroticizam i impulzivnost kao prediktori kasnijeg razvoja alkoholizma i emocionalnih poremećaja
 • Edukacija, akademsko postignuće i izostajanje s nastave:
 • Kipnis (1971)- impulzivnost povezana s nižim ocjenama i s češćim izostajanjem s predavanja
 • Roberts i sur. (2003)- longitudinalno istraživanje (interval-8 godina)- oni s većom sposobnošću samokontrole imali bolju pažnju, bili su angažiraniji i financijski sigurniji

- posao također utječe na promjene u ososbinama ličnosti- oni koji su imali viši status bili su sretniji, samopouzdaniji, društveniji, manje anksiozni i lakše su se suočavali sa stresom

koherentnost osobina li nosti predikcija socijalno relevantnih ishoda2
Koherentnost osobina ličnosti: predikcija socijalno relevantnih ishoda
 • Predikcija promjena u osobinama ličnosti:
 • Možemo li predvidjeti kod koga će se ličnost promijeniti, a kod koga će ostati stabilna tijekom života?
 • Caspi & Herbener (1990)- longitudinalno istraživanje na 11 parova- izbor partnera utječe na stabilnost i promjene u osobinama ličnosti- sličnost među partnerima podržava stabilnost, a različitost dovodi do promjena u osobinama ličnosti
zaklju ak
Zaključak
 • Individualne razlike u osobinama ličnosti javljaju se vrlo rano u životu
 • Osobine ličnosti uglavnom ostaju stabilne tijekom vremena
 • Postoje manje promjene koje su neznačajne, ali ipak pokazuju određeni trend: ugodnost, savjesnost, kompetentnost i neovisnost se povećavaju, a neuroticizam, ekstraverzija, otvorenost ka iskustvima i ambicioznost se smanjuju tijekom vremena
 • Osobine ličnosti utječu na mnoge važne aspekte života