T.C.
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


  • 152 Views
  • Uploaded on

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ. İSRA VE MİRAC. الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ. سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ. Recep ŞAHAN

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - oke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

İSRA VE MİRAC

الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ

لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Recep ŞAHAN

17.07.2009-DOĞANKENT


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir”

İsra17/1

www.dogankentmuftulugu.gov.tr


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

Yüce Allah, gönderdiği peygamberlerini tebliğ görevi ile baş başa bırakmamış, onları vahiy ile yönlendirdiği gibi, zaman zaman çeşitli mucizelerle de desteklemiştir. İşte Hz. Peygamber'in en büyük mucizelerinden biri İsrâ ve Mi'rac hâdisesidir.

Bu vaazıwww.dogankentmuftulugu.gov.tr den dinleyebilirsiniz


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

Hicretten bir yıl kadar önce bir gece vakti büyük melek Cebrail (a.s.), Peygamberimizi "Burak" adı verilen ve mahiyeti bizce bilinmeyen bir binek üzerinde Mekke'deki Mescid-i Haram'dan alıp, Kudüs'teki Mescid- Aksa'ya götürdü .

Bu vaazıwww.dogankentmuftulugu.gov.tr den dinleyebilirsiniz


T c do ankent m ft l

Bu vaazıwww.dogankentmuftulugu.gov.tr den dinleyebilirsiniz


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

Bu vaazıwww.dogankentmuftulugu.gov.tr den dinleyebilirsiniz


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

Tefsir kitaplarında yer alan rivayetlere ve tarihi kayıtlara göre Mescidi Aksa ilk olarak Hz. Süleyman (a.s.) tarafından inşa edilmiştir. Buhari ve Müslim'in sahihlerinde yer alan bir rivayete göre sahabeden Ebu Zer (r.a.) şöyle demiştir: "Resulullah (a.s.)'a, yeryüzüne konulmuş olan ilk mescidin hangisi olduğunu sordum. "Mescidi Haram" diye buyurdu. "Sonra hangisi?" dedim. "Mescidi Aksa" diye buyurdu."

Bu vaazıwww.dogankentmuftulugu.gov.tr den dinleyebilirsiniz


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

Mescidi Aksa vahye dayalı diğer dinlerde olduğu gibi İslâm'da da büyük bir öneme sahiptir. Resulullah (a.s.) bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur: "Yolculuk ancak şu üç mescidden birine olur: Benim şu mescidime, Mescidi Haram'a ve Mescidi Aksa'ya."(Müslim, Kitâbu'l-Hacc, 15/415, 511, 512)

Burada kastedilen yolculuk ibadet kastıyla olan özel yolculuktur. Bu hadisi şerif dolayısıyla Mescidi Aksa harem mescitlerin üçüncüsü sayılmıştır.

Bu vaazıwww.dogankentmuftulugu.gov.tr den dinleyebilirsiniz


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

Mescid-i Aksa bu değil…

Bu “Mescid-i Kubbetu’s- Sahra” dır

Bu vaazıwww.dogankentmuftulugu.gov.tr den dinleyebilirsiniz


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

İşte Mescid-i Aksa

Emevi Halifesi Abdülmelik devrinde 687- 691 yılları arasında inşa edilmiştir.

Kubbetüs Sahra (Arapça: قبة الصخرة Qubbat As-Sakhrah) Kudüs'te Müslümanlar ve Yahudiler tarafından kutsal kabul edilen kaya üzerine Emeviler devrinde inşa edilen ortası kubbeli sekizgen bina. Yakınındaki Mescid-i Aksa ile karıştırılmamalıdır.

Bu vaazıwww.dogankentmuftulugu.gov.tr den dinleyebilirsiniz


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

. Mescidi Aksa'nın İslâm'daki müstesna yerinin bir sebebi de Resulullah (s.a.s.)'in isrâ ve mirac mekânı olmasıdırHz. Peygamber'e yaptırılan bu yolculuğun Kudüs'e kadar olan ve "İsra" adı verilen bölümü, Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir:

"Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şânı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.“

İsra 1


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

İsrâ'dan sonraki Mi'rac olayı ile ilgili bilgileri Hz. Peygamber'in hadislerinden öğreniyoruz. Bu hadislerde özetle, Peygamberimizin Cebrail (a.s.) refakatinde göklere yükseldiği, orada bazı Peygamberlerle karşılaştığı; nihayet Yüce Allah'ın huzuruna çıktığı geniş bir şekilde anlatılır.

Bu vaazıwww.dogankentmuftulugu.gov.tr den dinleyebilirsiniz


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

Mi'rac'ın, mü'minleri ilgilendiren yönü, mahiyetinden daha çok sonucu ve bu sonuçtan alınabilecek işâret ve mesajlardır.

Her şeyden evvel bu hadise Efendimiz’in 63 yıllık çileli hayatının en sıkıntılı döneminde, “bittim ya rabbi” noktasına geldiği bir zamanda meydana geldi.Bu olağanüstü yolculuk, O'nun şahsında insanlığa yükseliş ufkunu açmıştır.Bu yolculuk bize hak yolda sebatı,yılmamayı anlatır. “Siz bu yolda sebat edin, bittiğiniz anda size böyle yüce kapılar açılacaktır” denilmektedir adeta.


Mirac n sonu lar

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

Miracın sonuçları

1- Beş Vakit Namaz Bu gece farz kılındı:

Böylece 5 vakit namaz özel bir şekilde farz kılınmıştır.Halbuki mesela Oruç,mesela Zekat Cibril-i Emin vasıtasıyla yer yüzünde iken farz kılınmıştır.Ama NAMAZ’da öyle olmamıştır.Allah peygamberini özel olarak huzuruna çağırıp NAMAZI bizzat bire-bir tevdi etmiştir.

Bu vaazıwww.dogankentmuftulugu.gov.tr den dinleyebilirsiniz


Mirac n sonu lar1

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

Miracın sonuçları

Bu sebeple Efendimiz(sav) “namaz müminin miracıdır” demiştir.Ki namazı hakkıyla kılan Miraçtadır her zaman.

5 vakit namazını hakkıyla kılan günde 5 defa miracı yaşamaktadır. 5 vakit namazını kılan günde 5 defa Rabbi’ne tekmilini vermektedir . “Geldim Allah’ım emrindeyim,işte huzurundayım,seni unutmadım , hep seninleyim” diyor adeta.

Bu vaazıwww.dogankentmuftulugu.gov.tr den dinleyebilirsiniz


Mirac n sonu lar2

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

Miracın sonuçları

2- Bakara Suresinin son 2 ayeti Nazil oldu:

.Mi'rac'ta Hz. Peygamber'e vasıtasız olarak vahyolunan bu Bakara suresi son iki ayeti Efendimiz’in hadislerinde de övülmüş, her zaman ve özellikle yatmadan önce okunması tavsiye edilmiştir. O bir hadisinde şöyle der:

"Kim geceleyin Bakara suresinin son iki ayetini okursa o ona yeter”


Mirac n sonu lar3

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

Miracın sonuçları

3- Şir Koşmayanların Affedileceği Müjdesi:

Mi'rac'ın üçüncü önemli sonucu ise, Hz. Peygamber'e tâbi olanlardan, Allah'a şirk koşanlar dışındakilerin affedilebileceklerinin vâd edilmiş olmasıdır.

İşte Efendimiz(sav) miraçtan bu üç önemli hediye ile dönmüştür.


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

Yüce Allah, bu büyük olayın İsrâ bölümünden bahseden "İsrâ" Sûresinde, Hz. Peygamber'in şahsında bütün insanlığa ahlâk ve fazilet prensiplerini bildirmiştir ki, bu esaslar, fert ve toplumun huzuru için son derece önemlidir.


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ

إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا

فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً

كَرِيمًا

23- “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.”

Bu vaazıwww.dogankentmuftulugu.gov.tr den dinleyebilirsiniz


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ

ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

24-Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbim!, Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.”

رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ

فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا

25-Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır

Bu vaazıwww.dogankentmuftulugu.gov.tr den dinleyebilirsiniz


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاتُبَذِّرْ تَبْذِيرًاَ

26-Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَالشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

27-Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir.

www.dogankentmuftulugu.gov.tr


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا

كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

29-Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ

بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

30-Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ

وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرً

31-”Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır”

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

32-Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.

Bu vaazıwww.dogankentmuftulugu.gov.tr den dinleyebilirsiniz


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن

قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف

فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

33-Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir.


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى

يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً

34-Rüştüne erişinceye kadar, yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur.

www.dogankentmuftulugu.gov.tr


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

35-Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir.

Bu vaazıwww.dogankentmuftulugu.gov.tr den dinleyebilirsiniz


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ

وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

36-Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur

  • Çalışmak…Salih Amel İçin Çalışmak…

Bu vaazıwww.dogankentmuftulugu.gov.tr den dinleyebilirsiniz


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ

الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً

37-Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin.

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

38-Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir.

Bu vaazıwww.dogankentmuftulugu.gov.tr den dinleyebilirsiniz


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

Bu sayılan prensipler, dikkatle incelenecek olursa; fert ve toplumun huzuru, iyilik ve güzelliklerin kaynağı ve ahlâkî seviyenin yükselmesi için gerekli olan evrensel prensiplerdir.


T c do ankent m ft l

T.C. DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

DUYURU

Miraç Kandili Mevlid Programı

TARİH:19 Temmuz 2009

PAZAR

YER : Merkez Yeni Camii


T c do ankent m ft l

DOĞANKENT MÜFTÜLÜĞÜ

SUNDU

İRTİBAT:

TEL: 471 53 90

FAKS: 471 52 46

@-POSTA: muftuluk-dogankent@hotmail.com

www.dogankentmuftulugu.gov.tr


ad